Avoin julkaiseminen: Tutkijan Open Access -opas

Avoimen julkaisemisen periaatteet, ohjeet sekä kirjaston palvelut Helsingin yliopiston tutkijoille. #openaccess #openscience #ORCID #avoinjulkaiseminen #selfarchiving

RINNAKKAISTALLENNUSPALVELU TUTKIJOILLE

Perustietoa

Gold / kultainen OA: artikkelin välitön julkaiseminen kokonaan open access –periaatteella toimivassa lehdessä. Usein maksullista.

Green / vihreä OA: artikkelin, sen pre-print tai post-print -version julkaiseminen avoimesti organisaation julkaisuarkistossa (rinnakkaistallennus). Kustantajan asettama embargo on mahdollinen. Maksuton vaihtoehto.

Hybrid OA: yksittäinen artikkeli ostetaan avoimeksi muuten maksumuurin takana olevasta tilausmaksullisesta lehdestä.

APC (article processing charge) ja BPC (book processing charge)   julkaisu/kirjoittajamaksut viittaavat avoimeen julkaisemiseen liittyvään maksuun, jolla katetaan esimerkiksi vertaisarvioinnin kustannuksia.

Embargo: Kustantajan määrittelemä alkuperäisen työn julkaisuajankohdasta laskettu karanteeni, julkaisuviive, jonka aikana rinnakkaistallennusta ei voi tehdä.

 ♦ Tieteellisten lehtien tasoa voi arvioida esimerkiksi Impact factorin sekä lehden saaman Jufo-luokituksen avulla. Lisätietoja laatukriteereistä.

♦  Impact factorit / vaikuttavuuskertoimet: Useimmilla OA-lehdillä on myös vaikuttavuuskertoimet. Lehtien tasoluokitukset päivitetään vuosittain Clarivate Analyticsin Journal Citation Reports -tietokantaan. Lisätietoja impact factoreista ja lehtien vaikuttavuudesta saat kirjaston Bibliometriikka-oppaasta.

Julkaisufoorumi on suomalainen tieteellisten aikakauslehtien laatua arvioiva järjestelmä, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta.

TSV  myös ylläpitää julkaisukanavien tasoluokitusta nk. JuFo-luokitusta; julkaisukanavahaku.

Open Access -tuki

Kysymyksiä avoimesta julkaisemisesta?
Palautetta oppaasta?
openaccess-info@helsinki.fi

Lähetä viesti

Suomen Akatemia ja avoin tiede

Suomen Akatemian haut

Syyskuun 2020 haku:

Syyskuun haku aukeaa 1.9.2020 ja hakemukset voi jättää Suomen Akatemian verkkoasiointiin 30.9.2020 viimeistään klo 16.15. Huippuyksikköhaku päättyy kuitenkin vasta 28.10.2020 klo 16.15. Lisätiedot Suomen Akatemian sivuilla.

 • Akatemia edellyttää sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen, lisätiedot.
 • Pandemian takia muuttuneet kevään hakuajat.
Vastuullinen tiede, avoimen tieteen edistäminen

Julkaisusuunnitelmaa koskevan osion ohjeistus:

Avointa julkaisemista koskeva ohjeistus
 • Akatemia edellyttää, että Akatemian rahoituksella tuotetut vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan avoimissa julkaisukanavissa.
 • Tieteelliset julkaisut voidaan avata käyttämällä joko vihreää (Green OA, rinnakkaistallennus yliopiston digiarkistoon Heldaan) tai kultaista (Gold OA) mallia.
 • Myös hybridimallinen avoin julkaisutapa on sallittu.
 • Akatemialta voi hakea rahoitusta tutkimustulosten julkaisemiseen kultaisen tai hybridimallin mukaisesti. Rahoitus haetaan hakulomakkeen kohdassa Hankkeen rahoitus/Palvelut, ja perustellaan tutkimussuunnitelmassa kohdassa Julkaisusuunnitelma.
 • Akatemia hyväksyy rahoitushakemuksissaan tieteenalasta riippuen avoimena julkaisemisessa joko 6 kk:n tai 12 kk:n (SSH-alat) embargoajat.

TUTKIMUKSEN VOI JULKAISTA AVOIMESTI ERI TAVOIN:

GREEN OPEN ACCESS
Artikkeli / kirjan kappale tai sen post-print -versio tallennetaan avoimeen julkaisuarkistoon kustantajan ehtojen mukaisesti.

Avoin arkistointi organisaation julkaisuarkistoon (rinnakkaistallennus)
Helsingin yliopiston tutkijat tallentavat julkaisunsa TUHAT-järjestelmään tai lähettävät tiedoston kirjaston tallennettavaksi. Rinnakkaistallennus TUHATiin riittää sellaisenaan täyttämään rahoittajien ja yliopiston vaatimukset tutkimuksen avoimesta julkaisemisesta.

Avoin arkistointi tieteenalakohtaiseen arkistoon
Myös tieteenalakohtaiset Open Access ja preprint -arkistot (esim. ArXiv, bioRxiv, PubMed Central, RePEc tai SocArXiv) tarjoavat mahdollisuuden tutkimuksen avoimelle julkaisemiselle.

GOLD OPEN ACCESS
Julkaisemalla artikkeli verkossa avoimesti saatavilla olevassa lehdessä.
Julkaisemalla monografia avoimesti Open Access -palvelujen kautta.
Julkaisemisesta peritään usein julkaisumaksua (article processing charge APC; book processing charge BPC).

HYBRID OPEN ACCESS
Ostamalla yksittäinen artikkeli avoimeksi muuten tilausmaksullisesta lehdestä. Julkaisemisesta peritään julkaisumaksua (article processing charge, APC).

MUU AVOIN JULKAISUTAPA
Julkaiseminen esimerkiksi omien verkkosivujen kautta. Ei täytä rahoittajien avoimuuden vaatimusta.

Avoimen julkaisemisen linjauksia

Helsingin yliopistossa toimivilta tutkijoilta edellytetään:
 • Tieteellisessä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa, kokoomateoksissa tai konferenssijulkaisussa julkaistujen tutkimusartikkeleiden rinnakkaistallennusta yliopiston avoimeen digiarkistoon HELDAan. Tallentaminen tapahtuu tutkimustietojärjestelmä TUHATin kautta. Kirjasto tarjoaa yliopiston tutkijoille rinnakkaistallennuspalvelua.
 • Ylemmän korkeakoulututkinnon ja lisensiaatin tutkinnon opinnäytteet sekä väitöskirjat tallennetaan HELDAan, ohjeet.
 • Avoin arkistointikäytäntö koskee myös mahdollisuuksien mukaan myös monografioita.
 • Myös avoimesti saatavilla olevat julkaisut rinnakkaistallennetaan yliopiston julkaisuarkistoon.
Tutkimusjulkaisujen avoin digiarkistointi Helsingin yliopistossa


Tutkimusrahoittajien linjauksia

Myös useat muut tutkimusrahoittajat edellyttävät rahoittamiltaan hankkeilta avoimen tieteen toimintatapoja. Tämä tarkoittaa julkaisujen osalta niiden avointa tallennusta julkaisuarkistoon (rinnakkaistallennus). Eri tutkimusrahoittajien kannan avoimeen rinnakkaistallentamiseen voi tarkistaa Sherpa/Juliet -palvelusta.SHERPA/JULIET Logo

Suomen Akatemia on edellyttänyt vuoden 2016 alusta alkaen, että rahoitusta saavien hankkeiden julkaisut sekä syntyvä tutkimusdata tallennetaan avoimesti saataville. Akatemia myös edellytttää, että rahoituksen hakijat sisällyttävät  tutkimussuunnitelmaansa julkaisusuunnitelman lisäksi aineistonhallintasuunnitelman. Lisätietoja datan hallintaan liittyvistä asioista saat yliopiston aineistonhallinnnan sivuilta.
Euroopan komissiolla tutkimustiedon avoin saatavuus on perusperiaatteena Horizon 2020 -ohjelman puitteissa toimiville tutkimushankkeille: European Commission background note on open access to publications and data in Horizon 2020. Suomessa ohjelmaa hallinnoi Tekes.
CERN edellyttää avointa julkaisemista rahoittamiltaan hankkeilta ja suosittaa fysiikan alalla käytettävän SCOAP3, julkaisuja, joissa avoin julkaiseminen on kirjoittajille maksutonta.
National Institute of Health edellyttää rahoittamiensa tutkimushankkeiden vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien tallentamista ja avointa julkaisemista PubMed Central:ssa viimeistään 12 kuukauden kuluessa artikkelin julkaisemisesta.

Avoimen julkaisemisen työkaluja

SHERPA/RoMEO - useimpien isojen kustantajien ja tiedelehtien rinnakkaistallennuslinjaukset
SHERPA/JULIET - tutkimusrahoittajien käytäntöjä avoimesta julkaisemisesta ja rinnakkaistallennusehdoista
SHERPA/FACT: Funders & Authors Compliance Tool
Cofactor Journal Selector - valitse artikkelillesi julkaisija
PubPeer - avoimen vertaisarvioinnin alusta
OpenDOAR - avoimia julkaisuarkistoja
ROARMAP - Rahoittajien ja instituutioiden OA-mandaatit ja oa-politiikat -hakukone
EOSC - European Science Cloud -portaali

Temoa: Open Educational Resources Portal
Unpaywall - lataa selaimeesi lisäosa, joka löytää avoimet julkaisut

Kysy meiltä avoimesta julkaisemisesta!

Kirjaston OA-tiimi

OA-julkaisemisen neuvontapalvelut

Helsingin yliopiston tutkija / opettaja!

Tilaa itsellesi tai tutkimusryhmällesi opastusta avoimeen julkaisemiseen tai artikkelin tallentamiseen TUHATiin (rinnakkaistallennus).

Tulemme mielellämme pitämään myös tietoiskun avoimesta julkaisemisesta yksikkönne tilaisuuteen.

Opastus tai tietoisku järjestetään työhuoneellanne, yksikkönne kokoushuoneessa tai kirjaston tiloissa toivomananne ajankohtana.

Tee tilaus tästä (vaatii kirjautumisen HY:n käyttäjätunnuksilla)

HELDA - Helsingin yliopiston digiarkisto

Heldan logo

HELDA on Helsingin yliopiston avoin digiarkisto ja julkaisualusta. Se sisältää tutkijoiden artikkeleita, yksiköiden julkaisusarjoja, opinnäytteitä ja oppimateriaaleja sekä yliopiston tuottamia tutkimusaineistoja. Heldassa voi julkaista myös avoimia monografioita.

Helsingin yliopiston tutkijat tallentavat tutkimusartikkelinsa avoimesti saataville HELDAan TUHAT-tietojärjestelmän kautta (GreenOA). Tutkija voi lähettää julkaisunsa myös kirjastoon tallennettavaksi.

Heldaan tallennetuttuja julkaisuja haravoidaan kansainvälisiin virtuaaliarkistoihin ja portaaleihin jolloin ne ovat helposti löydettävissä hakukoneiden, kuten Google Scholarin kautta.

Avoin tiede ja tutkimus twitterissä

Tämän oppaan oikeudet

Avoimen julkaisemisen opas:
© Helsingin yliopiston kirjasto

Creative Commons -käyttölupa