Avoin julkaiseminen: Tutkijan Open Access -opas

Avoimen julkaisemisen periaatteet, ohjeet sekä kirjaston palvelut Helsingin yliopiston tutkijoille. #openaccess #openscience #ORCID #avoinjulkaiseminen #selfarchiving

RINNAKKAISTALLENNUSPALVELU TUTKIJOILLE

Perustietoa

Gold / kultainen OA: artikkelin välitön julkaiseminen kokonaan open access –periaatteella toimivassa lehdessä. Usein maksullista.

Green / vihreä OA: artikkelin, sen pre-print tai post-print -version julkaiseminen avoimesti organisaation julkaisuarkistossa (rinnakkaistallennus). Kustantajan asettama embargo on mahdollinen. Maksuton vaihtoehto.

Hybrid OA: yksittäinen artikkeli ostetaan avoimeksi muuten maksumuurin takana olevasta tilausmaksullisesta lehdestä.

APC (article processing charge) ja BPC (book processing charge)   julkaisu/kirjoittajamaksut viittaavat avoimeen julkaisemiseen liittyvään maksuun, jolla katetaan esimerkiksi vertaisarvioinnin kustannuksia.

Embargo: Kustantajan määrittelemä alkuperäisen työn julkaisuajankohdasta laskettu karanteeni, julkaisuviive, jonka aikana rinnakkaistallennusta ei voi tehdä.

 ♦ Tieteellisten lehtien tasoa voi arvioida esimerkiksi Impact factorin sekä lehden saaman Jufo-luokituksen avulla. Lisätietoja laatukriteereistä.

♦  Impact factorit / vaikuttavuuskertoimet: Useimmilla OA-lehdillä on myös vaikuttavuuskertoimet. Lehtien tasoluokitukset päivitetään vuosittain Clarivate Analyticsin Journal Citation Reports -tietokantaan. Lisätietoja impact factoreista ja lehtien vaikuttavuudesta saat kirjaston Bibliometriikka-oppaasta.

Julkaisufoorumi on suomalainen tieteellisten aikakauslehtien laatua arvioiva järjestelmä, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta.

TSV  myös ylläpitää julkaisukanavien tasoluokitusta nk. JuFo-luokitusta; julkaisukanavahaku.

Open Access -tuki

Kysymyksiä avoimesta julkaisemisesta?
Palautetta oppaasta?
openaccess-info@helsinki.fi

Lähetä viesti

TUTKIMUKSEN VOI JULKAISTA AVOIMESTI ERI TAVOIN:

GREEN OPEN ACCESS
Artikkeli / kirjan kappale tai sen post-print -versio tallennetaan avoimeen julkaisuarkistoon kustantajan ehtojen mukaisesti.

Avoin arkistointi organisaation julkaisuarkistoon (rinnakkaistallennus)
Helsingin yliopiston tutkijat tallentavat julkaisunsa TUHAT-järjestelmään tai lähettävät tiedoston kirjaston tallennettavaksi. Rinnakkaistallennus TUHATiin riittää sellaisenaan täyttämään rahoittajien ja yliopiston vaatimukset tutkimuksen avoimesta julkaisemisesta.

Avoin arkistointi tieteenalakohtaiseen arkistoon
Myös tieteenalakohtaiset Open Access ja preprint -arkistot (esim. ArXiv, bioRxiv, PubMed Central, RePEc tai SocArXiv) tarjoavat mahdollisuuden tutkimuksen avoimelle julkaisemiselle.

GOLD OPEN ACCESS
Julkaisemalla artikkeli verkossa avoimesti saatavilla olevassa lehdessä.
Julkaisemalla monografia avoimesti Open Access -palvelujen kautta.
Julkaisemisesta peritään usein julkaisumaksua (article processing charge APC; book processing charge BPC).

HYBRID OPEN ACCESS
Ostamalla yksittäinen artikkeli avoimeksi muuten tilausmaksullisesta lehdestä. Julkaisemisesta peritään julkaisumaksua (article processing charge, APC).

MUU AVOIN JULKAISUTAPA
Julkaiseminen esimerkiksi omien verkkosivujen kautta. Ei täytä rahoittajien avoimuuden vaatimusta.

Avoimen julkaisemisen linjauksia

Helsingin yliopistossa toimivilta tutkijoilta edellytetään:
  • Tieteellisessä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa, kokoomateoksissa tai konferenssijulkaisussa julkaistujen tutkimusartikkeleiden rinnakkaistallennusta yliopiston avoimeen digiarkistoon HELDAan. Tallentaminen tapahtuu tutkimustietojärjestelmä TUHATin kautta. Kirjasto tarjoaa yliopiston tutkijoille rinnakkaistallennuspalvelua.
  • Ylemmän korkeakoulututkinnon ja lisensiaatin tutkinnon opinnäytteet sekä väitöskirjat tallennetaan HELDAan, ohjeet.
  • Avoin arkistointikäytäntö koskee mahdollisuuksien mukaan myös monografioita.
  • Myös avoimesti saatavilla olevat julkaisut rinnakkaistallennetaan yliopiston julkaisuarkistoon.
  • Lisätietoja yliopiston linjauksista ja avoimen tieteen palveluista saat myös kirjaston verkkosivuilta.
Päätökset: Avoin julkaiseminen Helsingin yliopistossa


Tutkimusrahoittajien linjauksia

Myös useat muut tutkimusrahoittajat edellyttävät rahoittamiltaan hankkeilta avoimen tieteen toimintatapoja. Tämä tarkoittaa julkaisujen osalta niiden avointa tallennusta julkaisuarkistoon (rinnakkaistallennus). Eri tutkimusrahoittajien kannan avoimeen rinnakkaistallentamiseen voi tarkistaa Sherpa/Juliet -palvelusta.

Suomen Akatemia on edellyttänyt vuoden 2016 alusta alkaen, että rahoitusta saavien hankkeiden julkaisut sekä syntyvä tutkimusdata tallennetaan avoimesti saataville. Akatemia on sitoutunut Plan S:n mukaisiin avoimen julkaisemisen linjauksiin. Akatemia myös edellytttää, että hakijat jättävät myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen aineistonhallintasuunnitelman. Lisätietoja datan hallintaan liittyvistä asioista saat yliopiston aineistonhallinnnan sivuilta.
Euroopan komissiolla tutkimustiedon avoin saatavuus on perusperiaatteena Horizon 2020 -ohjelman puitteissa toimiville tutkimushankkeille: European Commission background note on open access to publications and data in Horizon 2020. Suomessa ohjelmaa hallinnoi Tekes.
CERN edellyttää avointa julkaisemista rahoittamiltaan hankkeilta ja suosittaa fysiikan alalla käytettävän SCOAP3, julkaisuja, joissa avoin julkaiseminen on kirjoittajille maksutonta.
National Institute of Health edellyttää rahoittamiensa tutkimushankkeiden vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien tallentamista ja avointa julkaisemista PubMed Central:ssa viimeistään 12 kuukauden kuluessa artikkelin julkaisemisesta.

Avoimen julkaisemisen työkaluja

SHERPA/RoMEO - Useimpien isojen kustantajien ja tiedelehtien rinnakkaistallennuslinjaukset
SHERPA/JULIET - Tutkimusrahoittajien käytäntöjä avoimesta julkaisemisesta ja rinnakkaistallennusehdoista
SHERPA/FACT: Funders & Authors Compliance Tool
Cofactor Journal Selector - Valitse artikkelillesi julkaisija
Journal Checker Tool - Tarkista lehden Plan S sopivuus
PubPeer - Avoimen vertaisarvioinnin alusta
OpenDOAR - Avoimia julkaisuarkistoja
ROARMAP - Rahoittajien ja instituutioiden OA-mandaatit ja oa-politiikat -hakukone
EOSC - European Science Cloud -portaali

Temoa: Open Educational Resources Portal
Unpaywall - Lataa selaimeesi lisäosa, joka löytää avoimet julkaisut

Kysy meiltä avoimesta julkaisemisesta!

Kirjaston OA-tiimi

OA-julkaisemisen neuvontapalvelut

Helsingin yliopiston tutkija / opettaja!

Tilaa itsellesi tai tutkimusryhmällesi opastusta avoimeen julkaisemiseen tai artikkelin tallentamiseen TUHATiin (rinnakkaistallennus).

Tulemme mielellämme pitämään myös tietoiskun avoimesta julkaisemisesta yksikkönne tilaisuuteen.

Opastus tai tietoisku järjestetään verkossa, yksikkönne kokoushuoneessa tai kirjaston tiloissa toivomananne ajankohtana.

Tee tilaus tästä (vaatii kirjautumisen HY:n käyttäjätunnuksilla)

HELDA - Helsingin yliopiston julkaisuarkisto

Heldan logo

HELDA on Helsingin yliopiston avoin digiarkisto ja julkaisualusta. Se sisältää tutkijoiden artikkeleita, yksiköiden julkaisusarjoja, opinnäytteitä ja oppimateriaaleja sekä yliopiston tuottamia tutkimusaineistoja. Heldassa voi julkaista myös avoimia monografioita.

Helsingin yliopiston tutkijat tallentavat tutkimusartikkelinsa avoimesti saataville HELDAan TUHAT-tietojärjestelmän kautta (GreenOA). Tutkija voi lähettää julkaisunsa myös kirjastoon tallennettavaksi.

Heldaan tallennetuttuja julkaisuja haravoidaan kansainvälisiin virtuaaliarkistoihin ja portaaleihin jolloin ne ovat helposti löydettävissä hakukoneiden, kuten Google Scholarin kautta.

Avoin tiede ja tutkimus twitterissä

Tämän oppaan oikeudet

Avoimen julkaisemisen opas:
© Helsingin yliopiston kirjasto

Creative Commons -käyttölupa

Saavutettavuusseloste