Avoin julkaiseminen: Täysin avoin julkaiseminen (Gold OA)

Avoimen julkaisemisen periaatteet, ohjeet sekä kirjaston palvelut Helsingin yliopiston tutkijoille. #openaccess #openscience #ORCID #avoinjulkaiseminen #selfarchiving

Perustietoa

Gold OA: artikkelin välitön julkaiseminen kokonaan open access –periaatteella toimivassa lehdessä. Usein maksullista.

Green OA: artikkelin, sen pre-print tai post-print -version julkaiseminen avoimesti organisaation julkaisuarkistossa (rinnakkaistallennus). Kustantajan asettama embargo on mahdollinen. Maksuton vaihtoehto.

Hybrid OA: yksittäinen artikkeli ostetaan avoimeksi muuten maksumuurin takana olevasta tilausmaksullisesta lehdestä.

APC (article processing charge) ja BPC (book processing charge)   julkaisu/kirjoittajamaksut viittaavat avoimeen julkaisemiseen liittyvään maksuun, jolla katetaan esimerkiksi vertaisarvioinnin kustannuksia.

Embargo: Kustantajan määrittelemä alkuperäisen työn julkaisuajankohdasta laskettu karanteeni, julkaisuviive, jonka aikana rinnakkaistallennusta ei voi tehdä.

 ♦ Tieteellisten lehtien tasoa voi arvioida esimerkiksi Impact factorin sekä lehden saaman Jufo-luokituksen avulla. Lisätietoja laatukriteereistä.

♦  Impact factorit / vaikuttavuuskertoimet: Useimmilla OA-lehdillä on myös vaikuttavuuskertoimet. Lehtien tasoluokitukset päivitetään vuosittain Clarivate Analyticsin Journal Citation Reports -tietokantaan. Lisätietoja impact factoreista ja lehtien vaikuttavuudesta saat kirjaston Bibliometriikka-oppaasta.

Julkaisufoorumi on suomalainen tieteellisten aikakauslehtien laatua arvioiva järjestelmä, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta.

TSV  myös ylläpitää julkaisukanavien tasoluokitusta nk. JuFo-luokitusta; julkaisukanavahaku.

Avoimen julkaisemisen palveluita, joita Helsingin yliopiston kirjasto tukee

SPARC Europe

SPARC Europe on eurooppalainen yhteenliittymä, jonka tavoitteena on parantaa tieteellisen tiedon avoimuutta. Helsingin yliopiston kirjasto on mukana eurooppalaisessa yhteistyössä maksamalla jäsenmaksua hankkeelle.

Knowledge Unlatched

Knowledge Unlatched (KU) on kansainvälinen hanke, jonka tavoitteena on edistää tieteellisen kirjallisuuden avointa saatavuutta uudenlaisella aineistojen hankintamallilla. KU:n mallissa kirjastot ympäri maailmaa jakavat kirjahankinnan kustannukset maksamalla kukin yhden yksittäisen kirjan nimekemaksun, jonka KU välittää kustantajille.

Helsingin yliopiston kirjasto tukee  Language Science Press kirjakokoelman julkaisua  Knowledge Unlatched-konsortiossa. Kolmen vuoden aikana (2018-2020) Language Science Press julkaisee 90 avointa kirjaa.

Kirjastokonsortio Aleksandria

Kirjastokonsortio Aleksandria on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) ja Helsingin yliopiston kirjaston pilottihanke, joka toteutetiin 2016–2017. Verkon kautta julkaistiin avoimesti suomalaista tiedekirjallisuutta kaikkien luettavaksi.

Open Access -tuki

Kysymyksiä avoimesta julkaisemisesta?
Palautetta oppaasta?
openaccess-info@helsinki.fi

Lähetä viesti

Avoimet e-lehdet, niiden tieteenalat ja kustantajat

DOAJ on kattavin kriittisesti laadittu luettelo tieteellisistä Open Access -lehdistä. OA-julkaisemisesta kiinnostuneelle tutkijalle hyödyllinen alakohtainen jaottelu löytyy DOAJn sivuilta.

Kokeile myös akateemisen Open Access -aineiston BASE-hakukonetta

        

Journal.fi on kotimaisten tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta. Sivustolta löytyy hetkellä noin 60 suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa.

Persee.fr tarjoaa vapaan ja ilmaisen pääsyn lukuisiin ranskankielisiin humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen jukaisuihin sekä välittää tietoa näden kustantajista.

Avoimet e-kirjat ja niiden kustantajat

DOAB on kattavin kriittisesti laadittu luettelo tieteellisistä Open Access -kirjoista. OA-julkaisemisesta kiinnostuneelle tutkijalle hyödyllinen alakohtainen jaottelu kustantajatietoineen (Publisher-linkki) löytyy täältä.

Oapen on kattava erityisesti akateemiselle yleisölle laadittu luettelo tieteellisistä Open Access -kirjoista. Alakohtaisesti OA-kustantajien yhteystietoihin pääsee kätevimmin käsiksi Top subjects -listauksen kautta.

Maksullinen Open Access -julkaisualusta monografioille, kirjoittajille suunnattua tietoa löytyy palvelun sivuilta. Open Book Publishers palvelussa julkaistaan erityisesti humanistis-yhteiskunnallisten tieteenalojen e-kirjoja. Palvelussa kirjojen lukeminen online on ilmaista, mutta julkaisemisen ohella kirjan ladattava ja tulostettava pdf on maksullinen.

Ubiquity Press julkaisee humanistisyhteiskunnallisia kirjoja avoimesti kohtuullisin kustannuksin kirjoittajille. Kirjoittajalle suunnatut tiedot: http://www.ubiquitypress.com/site/publish/ Tietoa open access rahoitusmahdollisuuksista.

 

OpenEdition on ranskalainen OA-portaali, jonka kautta pääsee käsiksi lukuisiin humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden piirissä julkaistaviin OA-lehtiin ja OA-kirjoihin sekä tietoihin niiden kustantajista. Osa portaalin palveluista on maksullisia.

Helsinki University Press on Helsingin yliopiston ja Gaudeamuksen Open Access -tiedekustantamo, jonka kaikki julkaisut ovat verkossa vapaasti saatavilla. HUP tarjoaa tiedeyhteisölle julkaisukanavan, jonka kautta tutkimustuloksia voi levittää tehokkaasti ja reilusti. HUPin digitaaliset julkaisut ovat ilmaisia pdf- ja HTML-muodossa, mutta niitä voi tilata e-kirjoina ja painettuina erillisestä maksusta.

Open Access -julkaisujen laatukriteereitä

 • Jufo-luokitus; julkaisukanavahaku avoimelle saatavuudelle
 • Löytyykö lehti DOAJista?
 • Onko lehdellä Impact factor ja miten se suhteutuu alan muihin lehtiin?
 • Onko lehti listattuna Ulrichs Webiin?UH only 
 • Löytyykö lehti  Web of Sciencesta?UH only
 • Löytyykö lehti Scopuksesta?UH only
 • Onko julkaisija OASPAn ja / tai COPEn jäsen?
 • Onko päätoimittaja ja toimituskunta tieteenalalla meritoituneita tutkijoita?
 • Mahdolliset kirjoittajamaksut ja muut sitoumukset on tuotu selkeästi esiin.
 • Vertaisarviointiprosessi on läpinäkyvä / sen periaatteet on kerrottu. Vertaisarviointi vie yleensä aikaa vähintää kuukauden.
 • Artikkelit saavat pysyvän verkkotunnisteen, DOI-numeron (Digital Object Identifier).
 • Lehdessä julkaistujen artikkelien tekijänoikeudet ja jatkokäyttöoikeudet ovat esitetty (Creative Commons CC BY license).
 • Lehdellä on ISSN-numero.
 • Kirjastosta voi kysyä lisätietoja! Palveluosoite: openaccess-info@helsinki.fi

KATSO MYÖS:

Editori

Editori-julkaisuväline perustuu Open Journal Systems (OJS)-alustaan, joka on jo käytössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan Journal.fi-palvelussa. Editorin avulla voit joko aloittaa uuden avoimen lehden tai siirtää jo olemassaolevan lehden avoimeksi. Kaikki artikkelit jaetaan CC BY-lisenssillä ja palvelun käyttö on maksuton Helsingin yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille. 

Editoria voi käyttää myös opetuksessa hyvien tieteellisten käytäntöjen opiskeluun. Sen avulla voi opetella artikkeleiden lähettämistä lehtiin, vertaisarviointia, toimitustyötä ja editointia. Se on sopiva esimerkiksi jatko-opiskelijoiden seminaarien työvälineeksi.

Editorin portaalisivu: https://journals.helsinki.fi
Katso lisätietoja oppaastamme: https://libraryguides.helsinki.fi/editori
Kysymyksiä? kirjoita editori@helsinki.fi

Lisenssit

Määritä julkaisujesi käyttöehtoja Creative Commons -lisenssien avulla; voit jakaa osan tekijänoikeuksiasi ja antaa haluamasi vapaudet teoksen käyttäjille.

Käytä samaa lisenssiä kaikissa tutkimuksesi aineistoissa mahdollistaaksesi paremman avoimen prosessin koko tutkimuksen elinkaarelle. Helsingin yliopiston suositukset lisenssien käytöstä

Opinnäytteiden verkkojulkaiseminen Helsingin yliopistossa

 

Helsingin yliopiston opinnäytteet julkaistaan yliopiston digitaalisen arkistoon HELDAan kuuluvassa E-thesis -kokoelmassa. Julkaistuja opinnäytteitä voi vapaasti lukea ja niitä voi tulostaa omaa käyttöä varten. Osasta opinnäytteitä on saatavilla avoimesti vain tiivistelmät.

Opinnäytteen tekijälle julkaiseminen Heldassa lisää tutkimuksen näkyvyyttä ja löydettävyyttä. Verkossa julkaistut opinnäytteet saavat pysyvän verkko-osoitteen, ja ovat hakukoneiden löydettävissä. Helsingin yliopiston linjauksen mukaan opinnäytteet julkaistaan pääsääntöisesti avoimesti.

Ohjeita

Graduohjeet tiedekunnittain:

Avoin tiede ja tutkimus -hanke twitterissä