Kirjoittajamaksut (APC/BPC): Mitä ovat kirjoittajamaksut?

Julkaisemiseen ja kirjoittajamaksuihin liittyviä ohjeita HY:n tutkijoille

Kirjoittajamaksut

Kirjasto on neuvotellut Helsingin yliopiston tutkijoille alennuksia joidenkin korkealaatuisten lehtien kirjoittajamaksuihin.

Open Access -lehdet

Kun artikkeli julkaistaan suoraan avoimesti korkeatasoisessa ja avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti toimivassa julkaisukanavassa, ns. open access -julkaisussa, kustantaja kerää usein kirjoittajamaksun. Tällöin julkaisija vastaa artikkelin avoimesta saatavuudesta ja artikkeli on heti kaikkien käytettävissä. Kyseessä on ns. Gold OA

Hybridilehdet

Osa kaupallisten lehtien kustantajista tarjoaa kirjoittajille mahdollisuuden julkaista maksua vastaan yksittäisiä artikkeleita kaikille avoimessa muodossa. Muut lehden artikkelit puolestaan ovat saatavilla vain tilaajamaksua vastaan. OA-kirjoittajan tai hänen instituutionsa tulee maksaa kirjoittajamaksu, jonka suuruus vaihtelee kustantajasta ja lehdestä riippuen.

Open Access -tuki

Kysymyksiä TUHAT-tallennuksesta (rinnakkaistallentaminen) tai avoimesta julkaisemisesta?
Palautetta oppaasta?

openaccess-info@helsinki.fi

 

Lisätietoa kirjaston sopimuksista

Helsingin yliopiston kirjastolla on erilaisia sopimuksia ja malleja, joilla tuetaan tutkijoiden avointa julkaisemista. Kirjasto on mukana FinELib-konsortiossa, jonka sopimuksiin kustantajien kanssa sisältyy erilaisia kirjoittajamaksualennuksia. Tällä hetkellä kirjastolla on sopimus kolmen kustantajan kanssa: Taylor&Francis, Sage ja  Elsevier.

Lisäksi kirjastolla on omiin suoriin lehtitilauksiin liittyviä alennuksia kirjoittajamaksuista, esim.  BioMed Central, Royal Society of Chemistry ja Royal Society.

Tutkijoilta tulleiden toiveiden perusteella kirjasto selvittää jäsenyysohjelmia ja  neuvottelee mahdollisia alennuksia kirjoittajamaksuihin.  Kirjastolla on sopimuksia OA-kustantajien kanssa, esim. MDPI, PeerJ, Hindawi, Pensoft. Alennuksen määrä vaihtelee kustantajittain.

 

Kysy lisää: hulib-apc@helsinki.fi