Avoin julkaiseminen: Tutkimusrahoittajien vaatimukset

Avoimen julkaisemisen periaatteet, ohjeet sekä kirjaston palvelut Helsingin yliopiston tutkijoille. #openaccess #openscience #ORCID #avoinjulkaiseminen #selfarchiving

AVOIMEN TIETEEN TUKI HY:SSA / Rahoitushaut

Avoimen tieteen tuki rahoituksen hakijoille Helsingin yliopistossa:

SUOMEN AKATEMIA

Suomen Akatemia on sitoutunut Plan S:n mukaisiin avoimen julkaisemisen linjauksiin sekä vastuulliseen tutkijan arviointiin (DORA).

Vuodesta 2021 alkaen Akatemian rahoittamien hankkeiden tutkimustulosten välitön avoin julkaiseminen voi tapahtua Plan S:n mukaisesti toimivassa välittömään avoimuuteen toimintansa perustavassa tiedejulkaisussa tai rinnakkaistallentamalla julkaisu (kustantajan pdf tai AAM) instituution avoimeen julkaisuarkistoon. Plan S sallii julkaisemisen myös avoimuuden edistämiseen sitoutuneen kustantajan tiedejulkaisuissa siirtymäaikana vuoden 2024 loppuun saakka.

Akatemia myös edellytttää, että hakijat jättävät hakuvaiheessa lyhyen datanhallintasuunnitelman sekä myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen varsinaisen aineistonhallintasuunnitelman. Lisätietoja datan hallintaan liittyvistä asioista saat yliopiston aineistonhallinnnan sivuilta.

1.1.2021 jälkeen käynnistetyt Suomen Akatemian haut

Suomen Akatemian vaatimukset:

 • Vertaisarvioidut artikkelit on saatettava välittömästi avoimiksi julkaisemalla ne Open Access -lehdessä, rinnakkaistallentamalla tai julkaisemalla ne avoimuuden edistämiseen sitoutuneen kustantajan tiedejulkaisuissa.
 • Julkaisutavasta riippumatta Akatemia edellyttää kaikkien julkaisujen tallentamista tutkimusorganisaation tai tieteenalan kansainväliseen julkaisuarkistoon.
 • Vertaisarvioidut artikkelit tulee julkaista maksuttoman ja välittömän avoimuuden takaavaa lisenssiä käyttäen (suosituksena CC-BY 4.0, poikkeustapauksissa perustelluista syistä myös CC BY-SA ja CC0 tai CC BY-ND).
 • Monografioita, kongressijulkaisuja ja kirjakappaleita suositellaan avattaviksi, mutta se ei ole pakollista. Näiden avaamiseen voi hakea rahoitusta tutkimuskuluissa.
 • Rahoituksen hakijat sisällyttävät tutkimussuunnitelmaansa julkaisusuunnitelman.
 • Suomen Akatemia käsittelee tieteellisten artikkeleiden avoimen saatavuuden kuluja osana yleiskustannuksia. Artikkelien julkaisumaksuja hallinnoi Helsingin yliopistossa Helsingin yliopiston kirjasto, lisätietoja julkaisumaksutuesta.

  Lue lisää Suomen Akatemian verkkosivuilta:

Ennen 1.1.2021 käynnistetyt Suomen Akatemian haut

 • Ennen vuotta 2021 rahoitusta saaneissa hankkeissa Suomen Akatemia kannustaa julkaisujen välittömään avoimuuteen mutta sallii julkaisujen avaamiselle seuraavat julkaisuviiveajat (embargo):

  • humanistiset ja yhteiskuntatieteen alat enintään 12 kk
  • muut tieteenalat enintään 6 kk.

Lue lisää vertaisarvioitujen artikkelien avoimesta saatavuudesta ennen 1.1.2021 käynnistetyissä Suomen Akatemian hauissa. 

HORIZON, EUROOPAN KOMISSIO

Horizon Europe tukee tutkimusta ja innovointia Euroopassa 95 miljardilla eurolla vuosina 2021-2027. 

Euroopan komissiolla tutkimustiedon avoin saatavuus on perusperiaatteena Horizon Europessa ja se huomioidaan jo hakemusten arviointivaiheessa.Tutkimustulokset tulee jakaa niin laajalle kuin mahdollista ja mahdollisimman aikaisin (esim. pre-printtien välityksellä). Projekteissa syntyvät vertaisarvioidut tutkimusjulkaisut on saatettava välittömästi avoimiksi rinnakkaistallentamalla julkaisuarkistoon Creative Commons Nimeä (BY, ByAttribution) -lisenssillä (viimeisin versio) tai vastaavat oikeudet antavalla lisenssillä.

Monografiat ym. pitkät tekstimuodot voidaan julkaista kaupallista käyttöä ja muokkaamista rajoittavilla Creative Commons -lisensseillä (CC BY-NC tai CC BY-ND). Rinnakkaistallennettava versio on joko tekijän oma viimeinen versio vertaisarvioinnin jälkeen (AAM, final draft, post-print) tai kustantajan versio (final published version, version of record).    

ERC, FP7

ERC Frontier Research Grant (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant or Synergy Grant) rahoitusta saaneilta tutkijoilta edellytetään samat avoimen julkaisemisen käytännöt kuin Horizon Europen vaatimuksissa:

 • Tutkimusjulkaisujen välitöntä avaamista tutkimuksen aikana tai loppuraportin julkaisun jälkeen digitaalisessa julkaisuarkistossa. Avoimen tallenteen tulee olla joko julkaistu versio (publisher´s pdf) tai lopullinen hyväksytty käsikirjoitus (AAM, final draft).
 • Avoin saatavuus pitää olla toteutettu joko kokonaan avointa julkaisukanavaa käyttäen tai vaihtoehtoisesti rinnakkaistallentamalla välittömästi, siis ilman embargoa.
 • Tallennuksessa käytettävä Creative Commons Nimeä (BY, ByAttribution) -lisenssiä (viimeisin versio) tai vastaavat oikeudet antavaa lisenssiä.
 • Myönnetyllä rahoituksella voidaan kattaa monografioiden ja kirjakappaleiden avoimen julkaisemisen kustannuksia, lue lisää. Ne voidaan julkaista kaupallista käyttöä ja muokkaamista rajoittavilla Creative Commons -lisensseillä (CC BY-NC tai CC BY-ND).
 • Lisätietoja ERC:n sivuilta

OPEN RESEARCH EUROPE - AVOIN JULKAISUKANAVA

Open Research Europe on täysin avoin Horizon 2020 - tai Horizon Europe -rahoitusta saaneiden projektien ilmainen julkaisukanava. Julkaisukanava vastaanottaa myös jo päättyneiden Horizon-projektien julkaisuja. Open Research Europen koko julkaisuprosessi on avoin, ja se käyttää avointa vertaisarviointia.

Lue lisää Open Research Europesta:

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH (NIH)

National Institute of Health edellyttää rahoittamiensa tutkimushankkeiden vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien käsikirjoitusten tallentamista ja avointa julkaisemista PubMed Central:ssa heti kun ne on hyväksytty julkaistavaksi, lisätietoja.

CERN

CERN edellyttää vertaisarvioitujen tutkimusartikkelien avointa julkaisemista CC BY (4.0)-lisenssillä rahoittamiltaan hankkeilta ja suosittaa fysiikan alalla käytettävän SCOAP3-ohjelmaa,  jonka lehdissä avoin julkaiseminen on kirjoittajille maksutonta. Nämä lehdet ovat Acta Physica Polonica B, Advances in High Energy Physics, Chinese Physics C, European Physical Journal C, Journal of High Energy Physics, Nuclear Physics B, Physical Review C, Physical Review D, Physical Review Letters, Physics Letters B, Progress of Theoretical & Experimental Physics.

CERNIN tekemien sopimusten kautta on mahdollista julkaista maksutta myös monissa ohjelman ulkopuolisissa lehdissä, jolloin tukea julkaisumaksuihin voi hakea ennen julkaisua CERNiltä. Lisätietoja CERNin kirjoittajan oppaasta

Saavutettavuusseloste