Avoin julkaiseminen: Tutkimusrahoittajien vaatimukset

Avoimen julkaisemisen periaatteet, ohjeet sekä kirjaston palvelut Helsingin yliopiston tutkijoille. #openaccess #openscience #ORCID #avoinjulkaiseminen #selfarchiving

AVOIMEN TIETEEN TUKI HELSINGIN YLIOPISTOSSA / Rahoitushaut

SUOMEN AKATEMIA

Suomen Akatemia on sitoutunut Plan S:n mukaisiin avoimen julkaisemisen linjauksiin sekä vastuulliseen tutkijan arviointiin (DORA).

Vuodesta 2021 alkaen Akatemian rahoittamien hankkeiden tutkimustulosten välitön avoin julkaiseminen voi tapahtua Plan S:n mukaisesti toimivassa välittömään avoimuuteen toimintansa perustavassa tiedejulkaisussa tai rinnakkaistallentamalla julkaisu (kustantajan pdf tai AAM) instituution avoimeen julkaisuarkistoon. Plan S sallii julkaisemisen myös avoimuuden edistämiseen sitoutuneen kustantajan hybrid-mallisissa tiedejulkaisuissa (ns. transformatiiviset julkaisut) siirtymäaikana vuoden 2024 loppuun saakka.

Akatemia myös edellytttää, että hakijat jättävät hakuvaiheessa lyhyen julkaisusuunnitelman ja datanhallintasuunnitelman sekä myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen varsinaisen aineistonhallintasuunnitelman. Lisätietoja datan hallintaan liittyvistä asioista saat yliopiston aineistonhallinnnan sivuilta.

1.1.2021 jälkeen käynnistetyt Suomen Akatemian haut

Suomen Akatemian vaatimukset:

 • Vertaisarvioidut artikkelit on saatettava välittömästi avoimiksi julkaisemalla ne Open Access -lehdessä, rinnakkaistallentamalla tai julkaisemalla ne avoimuuden edistämiseen sitoutuneen kustantajan tiedejulkaisuissa (ns. transformatiiviset julkaisut).
 • Julkaisutavasta riippumatta Akatemia edellyttää kaikkien julkaisujen tallentamista tutkimusorganisaation tai tieteenalan kansainväliseen julkaisuarkistoon.
 • Vertaisarvioidut artikkelit tulee julkaista maksuttoman ja välittömän avoimuuden takaavaa lisenssiä käyttäen. Suosituksena on CC-BY 4.0. Poikkeustapauksissa perustelluista syistä myös CC BY-SA ja CC0 tai CC BY-ND -lisenssit käyvät. Valinnan tekee vastuullinen tutkija.
 • Mikäli Plan S-yhteensopivaa avointa julkaisukanavaa ei löydy Journal Checker-työkalulla, artikkelin voi julkaista myös ei-avoimesti ja avaamalla rinnakkaistallenteen yliopiston julkaisuarkistossa. Julkaisun tulee kuitenkin olla välittömästi saatavilla ja lisensoitu lisensseillä CC BY (suositus) tai CC BY-SA, CC0 tai CC BY-ND. Sherpa/Romeo-tietokannasta voi tarkistaa suostuuko suunnitteltu lehti välittömään rinnakkaistallennukseen (ks. rahoittajatiedot). Mikäli tietoa ei löydy tietokannasta, voit hyödyntää cOAlition S:n valmista templaattia (Pre-submission letter template) ja kysyä ennen artikkelin lähettämistä lehteen, onko artikkeli mahdollistaa rinnakkaistallentaa Plan S-mukaisesti. Mikäli vastaus on kyllä, voit lisätä vielä tämän tekstin (Submission cover letter template) lähetettävän artikkelin kansilehdelle. Samalta sivulta löytyy ohje templaattien käyttöön.
 • Jos kustantaja ei suostu Plan S-mukaiseen rinnakkaistallennukseen, SA ei toistaiseksi vaadi cOALition S:n Rights Retention Strategyn mukaista rinnakkaistallennusta (6 kk luonnontieteet/12 kk ihmistieteet) kustantajan linjauksista riippumatta. Vastuullinen tutkija voi kuitenkin halutessaan soveltaa strategiaa tai pyytää kirjastoa rinnakkaistallentamaan vastuun jäädessä tutkijalle.
 • Vertaisarvioitujen tieteellisten artikkeleiden avoimen saatavuuden toteutumista seurataan tutkimusraporttien perusteella. Loppuraporttiin sisältyvien julkaisutietojen on sisällettävä pysyvät tunnisteet, joiden avulla voidaan vahvistaa avoin saatavuus. Tarvittaessa Suomen Akatemia edellyttää, että maksumuurin takana julkaistu vertaisarvioitu artikkeli asetetaan saataville tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden takaavien käytäntöjen mukaisesti.
 • Monografioita, kongressijulkaisuja ja kirjan lukija suositellaan avattaviksi, mutta se ei ole pakollista. Näiden avaamiseen voi hakea rahoitusta tutkimuskuluissa. SA julkaisee suositukset näitä koskien myöhemmin.  Rahoituksen hakijat sisällyttävät tutkimussuunnitelmaansa julkaisusuunnitelman.

Ennen 1.1.2021 käynnistetyt Suomen Akatemian haut

 • Ennen vuotta 2021 rahoitusta saaneissa hankkeissa Suomen Akatemia kannustaa julkaisujen välittömään avoimuuteen mutta sallii julkaisujen avaamiselle seuraavat julkaisuviiveajat (embargo):

  • humanistiset ja yhteiskuntatieteen alat enintään 12 kk
  • muut tieteenalat enintään 6 kk.

Lue lisää vertaisarvioitujen artikkelien avoimesta saatavuudesta ennen 1.1.2021 käynnistetyissä Suomen Akatemian hauissa. 

Rahoittajien vaatimuksia avoimesta julkaisemisesta ja lehtien yhteensopivuus niiden kanssa

Rahoittajien avointa julkaisemista koskevia vaatimuksia ja ohjeista löydät Sherpa Juliet-tietokannasta

Sherpa Fact-tietokanta kertoo onko suunniteltu julkaisukanava yhteensopiva tietyn rahoittajan vaatimusten kanssa.


Uusi Sherpa Services yhdistää yllä olevat tietokannat kustantajien rinnakkaistallennusvaatimuksia listaavan Sherpa/Romeo-tietokannan kanssa: voit hakea lehden OA-linjauksia ja sen yhteensopivuutta rahoittajien linjauksien kanssa.

HORIZON, EUROOPAN KOMISSIO

Horizon Europe tukee tutkimusta ja innovointia Euroopassa 95 miljardilla eurolla vuosina 2021-2027. 

Euroopan komissiolla tutkimustiedon avoin saatavuus on perusperiaatteena Horizon Europessa ja se huomioidaan jo hakemusten arviointivaiheessa.Tutkimustulokset tulee jakaa niin laajalle kuin mahdollista ja mahdollisimman aikaisin (esim. pre-printtien välityksellä). Projekteissa syntyvät vertaisarvioidut tutkimusjulkaisut on saatettava välittömästi avoimiksi rinnakkaistallentamalla julkaisuarkistoon Creative Commons Nimeä (BY, ByAttribution) -lisenssillä (viimeisin versio) tai vastaavat oikeudet antavalla lisenssillä.

Monografiat ym. pitkät tekstimuodot voidaan julkaista kaupallista käyttöä ja muokkaamista rajoittavilla Creative Commons -lisensseillä (CC BY-NC tai CC BY-ND). Rinnakkaistallennettava versio on joko tekijän oma viimeinen versio vertaisarvioinnin jälkeen (AAM, final draft, post-print) tai kustantajan versio (final published version, version of record). Horizon Europen hankkeiden aineistot on mahdollista julkaista avoimesti esimerkiksi Open Research Europen kautta.

ERC, FP7

ERC Frontier Research Grant (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant or Synergy Grant) rahoitusta saaneilta tutkijoilta edellytetään samat avoimen julkaisemisen käytännöt kuin Horizon Europen vaatimuksissa:

 • Tutkimusjulkaisujen välitöntä avaamista tutkimuksen aikana tai loppuraportin julkaisun jälkeen digitaalisessa julkaisuarkistossa. Avoimen tallenteen tulee olla joko julkaistu versio (publisher´s pdf) tai lopullinen hyväksytty käsikirjoitus (AAM, final draft).
 • Avoin saatavuus pitää olla toteutettu joko kokonaan avointa julkaisukanavaa käyttäen tai vaihtoehtoisesti rinnakkaistallentamalla välittömästi, siis ilman embargoa.
 • Tallennuksessa käytettävä Creative Commons Nimeä (BY, ByAttribution) -lisenssiä (viimeisin versio) tai vastaavat oikeudet antavaa lisenssiä.
 • Myönnetyllä rahoituksella voidaan kattaa monografioiden ja kirjakappaleiden avoimen julkaisemisen kustannuksia, lue lisää. Ne voidaan julkaista kaupallista käyttöä ja muokkaamista rajoittavilla Creative Commons -lisensseillä (CC BY-NC tai CC BY-ND).
 • Lisätietoja ERC:n sivuilta
 • ERC:n avoimen julkaisemisen vaatimukset Sherpa Julietin sivulta 

OPEN RESEARCH EUROPE - AVOIN JULKAISUKANAVA

Open Research Europe on täysin avoin Horizon 2020 - tai Horizon Europe -rahoitusta saaneiden projektien ilmainen julkaisukanava. Julkaisukanava vastaanottaa myös jo päättyneiden Horizon-projektien julkaisuja. Open Research Europen koko julkaisuprosessi on avoin, ja se käyttää avointa vertaisarviointia.

Lue lisää Open Research Europesta:

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH (NIH)

National Institute of Health edellyttää rahoittamiensa tutkimushankkeiden vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien käsikirjoitusten tallentamista ja avointa julkaisemista PubMed Central:ssa heti kun ne on hyväksytty julkaistavaksi,

CERN

CERN edellyttää vertaisarvioitujen tutkimusartikkelien avointa julkaisemista CC BY (4.0)-lisenssillä rahoittamiltaan hankkeilta ja suosittaa fysiikan alalla käytettävän SCOAP3-ohjelmaa,  jonka lehdissä avoin julkaiseminen on kirjoittajille maksutonta. Nämä lehdet ovat Acta Physica Polonica B, Advances in High Energy Physics, Chinese Physics C, European Physical Journal C, Journal of High Energy Physics, Nuclear Physics B, Physical Review C, Physical Review D, Physical Review Letters, Physics Letters B, Progress of Theoretical & Experimental Physics.

CERNIN tekemien sopimusten kautta on mahdollista julkaista maksutta myös monissa ohjelman ulkopuolisissa lehdissä, jolloin tukea julkaisumaksuihin voi hakea ennen julkaisua CERNiltä. Lisätietoja CERNin kirjoittajan oppaasta

CERNin vaatimukset avoimesta julkaisemisesta Sherpa Juliet-tietokannassa

Saavutettavuusseloste