Avoin julkaiseminen: Tekijänoikeuslisenssit

Avoimen julkaisemisen periaatteet, ohjeet sekä kirjaston palvelut Helsingin yliopiston tutkijoille. #openaccess #openscience #ORCID #avoinjulkaiseminen #selfarchiving

Avoimen tieteen tekijänoikeuslisenssit

Creative commons -lisenssit (uusin versio 4.0) ovat muodostuneet kansainvälisiksi standardeiksi avoimien sisältöjen julkaisemiseen ja niiden jatkokäytön määrittelyyn. Teoksen käyttöoikeudet säilyvät CC-lisensoinnissa tekijällä ja tekijä on aina mainittava lukuunottamatta CC 0 -lisenssiä.

Avoimia ohjelmistoja varten on kehitetty lisäksi mm. MIT- ja GNU-GPL-lisenssit. Avoimien sisältöjen jakamisessa ja jatkokäytössä on myös huomattava, että mikäli aineistosta voidaan tunnistaa joku luonnollinen henkilö tai tieto on arkaluonteista, on aineisto anonymisoitava ennen jakamista.

Helsingin yliopiston suositukset tekijänoikeuslisensseiksi

Tieteelliset julkaisut

Helsingin yliopisto suosittelee CC BY -lisenssiä yleisesti julkaisujen jakamiseen ellei kustantajalla ole lisenssiä koskien muuta suositusta tai määräystä. Eri kustantajien ohjeet asiaan liittyen löydät kustantajien tai lehtien sivuilta. Huomaa, että lisenssiä ei voi muuttaa jälkikäteen tiukemmaksi.

Artikkeleiden ja muiden tutkimuksessa syntyneiden dokumenttien Tuhat-rinnakkaistallennuksessa CC-lisenssi voidaan valita tallennuslomakkeen kohdassa Pääsy tämän tutkimustuotoksen sähköiseen versioon > Pääsy sähköiseen versioon > Lataa sähköinen versio > Dokumentin lisenssi (ks. kuva).

 

Tuhat-tallennuksessa CC-lisenssi voidaan valita tallennuslomakkeen kohdassa Pääsy tämän tutkimustuotoksen sähköiseen versioon > Pääsy sähköiseen versioon > Lataa sähköinen versio > Dokumentin lisenssi.

 

 

 

 

 


Tutkimusdata ja lähdekoodi

Helsingin yliopisto suosittaa tutkimusdatan jakamiselle CC0 -lisenssiä, jossa tekijä luopuu kaikista käyttöoikeuksista avoimen tieteen edistämiseksi. On kuitenkin huomattava, että kun tutkimusaineistoja käytetään tieteen tekemisessä, noudatetaan hyvän tieteellisen käytännön mukaista lähteiden ja tekijöiden ilmoittamista, jolloin lähteet ja tekijät saavat ansaitsemansa siteeraukset myös ilman sitovia käyttöehtoja.

Lähdekoodin kohdalla tilanne on monimutkaisempi. On suositeltavaa perehtyä erilaisiin lähdekoodeissa käytettäviin lisensseihin (esim. artikkeli Morin, Andrew, Urban, Jennifer & Sliz, Piotr, A Quick Guide to Software licensing for the Scientist-Programmer. PLoS Comput Biol 8(7): e1002598. ja valita sitten sopiva lisenssi lähdekoodille. Tämän jälkeen on syytä vielä tarkistaa sen omistajuus tutkimuspalveluista tai osoitteesta datasupport@helsinki.fi.

Laajempia perusteluja ja muita suosituksia

CC BY -lisenssi on tällä hetkellä käytetyin lisenssi avoimien sisältöjen jakamiseen. Siinä tekijä on aina mainittava, mutta muuten teosta saa levittää ja muuttaa vapaasti. Tekstin saa myös kääntää. Lisenssi mahdollistaa avoimen sisällön laajan levinnäisyyden, kustantajasta riippumattoman pitkäaikaissäilytyksen  ja hyödyntämisen mm. tiedonlouhinnan tarpeisiin.

Lisenssin käyttöä suosittavat myös Helsingin yliopiston Avoimen julkaisemisen periaatteet, Opetusministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hanke ja rahoittajista mm. EU:n Horizon 2020-ohjelma. Lisenssiä käyttävät myös monet kustantajat, kuten Springer.

CC BY-NC -lisenssi on sikäli ongelmallinen, että kaupallista käyttöä on vaikea määritellä – sen voi esimerkiksi tulkita koskevan tietyn teoksesta lainatun taulukon jakamista mainosrahoitteisessa sosiaalisessa mediassa tai kaupallisissa julkaisualustoissa. Siten tämä lisenssi rajoittaa huomattavasti avoimen sisällön jakamista sekä kaupallisiin että ei-kaupallisiin päämääriin eikä sen käyttöä siksi suositella. Katso myös Creative Commonsin selvitys kaupallisuudesta.

Tutkimusdatan jakaminen poikkeaa jonkin verran tutkimusjulkaisujen jakamisesta, sillä omistajuus on selvitettävä jo ennen datan jakamista ja jatkokäyttöä. Jatkokäyttöä, kuten tiedonlouhintaa, helpottaa mahdollisimman avoin lisenssi. Siksi tekijänoikeuden luopuma eli CC0 -lisenssi on suositeltavin tutkimusdatan ja metadatan jakamiseen. Creative Commons-lisenssien aiempia versioita (ennen 4.0) ei suositella tutkimusdatan jakamiseen.

Open Access -tuki

Kysymyksiä avoimesta julkaisemisesta?
Palautetta oppaasta?
openaccess-info@helsinki.fi

Lähetä viesti

Tärkeimmät CC-lisenssit

Alta löytyvät tärkeimmät CC-lisenssit. Käytännön esimerkkejä lisenssien käytöstä löytyy Creative Commons.fi-sivustolta. Myös tästä CC-lisenssien valintaprosessikaaviosta (Tarmo Toikkanen) on hyötyä.

  CC BY Nimeä (Attribution)

Teosta saa kopioida, levittää, esittää ja muuttaa vapaasti, myös kaupallisiin tarkoituksiin. Tekijän nimi on aina mainittava asianmukaisesti eikä tekijän nimeä, kuvaa tai logoa saa muuttaa. CC BY on yleisin avoimien sisältöjen lisenssi ja se on erittäin tehokas tapa saada paljon lukijoita tai yleisöä (esimerkkinä Helsingin kaupunginmuseon kuva-aineistot). Lisenssillä varustettua aineistoa voi esimerkiksi käyttää opetuksessa, kunhan tekijä mainitaan.

CC BY-SA Nimeä-Tarttuva (ShareAlike)

Kuten CC BY, mutta johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä, jolla käytetty teos oli lisensioitu. Yleinen yhteistuotantohankkeissa, kuten Wikipediassa ja Tieteen termipankissa. Suositeltava oppimateriaaleille.

 CC BY-ND Nimeä-Ei muutoksia (NoDerivatives)

Kuten CC BY, mutta teoksesta ei saa levittää johdannaisteoksia. Teosta saa hyödyntää vain sen alkuperäisessä muodossa. Tämän lisenssin voi antaa esimerkiksi taideteokselle.

 CC BY-NC Nimeä-Epäkaupallinen (NonCommercial)

Kuten CC BY, mutta teosta tai johdannaisteoksia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin muuten kuin tekijänoikeuslain mukaisesti. Laki ei määrittele, mitä on kaupallinen käyttö ja teoksen hyödyntäjän on mietittävä tämä aina tapauskohtaisesti (tällä lisenssillä varustettua teosta ei esimerkiksi voi jakaa kaupallisessa tai mainosrahoitteisessa blogissa, sivustossa tai julkaisuarkistossa) Lisenssiä suositellaan käytettäväksi vain erikoistapauksissa, esimerkiksi silloin kun  teosta todennäköisesti hyödynnetään kaupallisten valmennuskurssien opetuksessa ja tämä halutaan estää.

 CC BY-NC-SA Nimeä-Epäkaupallinen-Tarttuva

Kuten CC BY-SA, mutta teosta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Siis johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä, jolla käytetty teos oli lisensioitu, mutta vain epäkaupallisiin tarkoituksiin. Usein käytetty lisenssi oppimateriaaleissa (esim. MIT).

 CC BY-NC-ND Nimeä-Ei muutoksia-Ei-kaupallinen

Kuten CC BY-ND, mutta teosta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Siis teoksesta ei saa levittää johdannaisteoksia eikä sitä voida käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Lisenssiä on käytetty paljon esimerkiksi äänikirjoissa, podcasteissa ja taideteoksissa, joiden halutaan leviävän laajalle, mutta tarkalleen samassa muodossa.

 CC 0 Nolla

Tekijä luopuu teoksensa kaikista oikeuksista — hyvä tieteellinen käytäntö kuitenkin suosittaa lähteen mainitsemista. Tätä lisenssiä on käytetty mm. Flickr-kuvapalvelussa ja suositellaan tietoaineistojen metadatan ja tutkimusdatan jakamiseen. Esimerkiksi Valtion taidemuseo on jakanut taidekokoelmansa metadatan CC 0 -lisenssillä.

Lisätietoja lisensseistä ja oppaan lähteet

Lisätietoja

Openaccess-info@helsinki.fi

Lähteet