Avoin julkaiseminen: Helda Open Books

Avoimen julkaisemisen periaatteet, ohjeet sekä kirjaston palvelut Helsingin yliopiston tutkijoille. #openaccess #openscience #ORCID #avoinjulkaiseminen #selfarchiving

Helda Open Books

Helda Open Books on Helsingin yliopiston avoimessa Helda-julkaisuarkistossa sijaitseva avoimien kirjojen virtuaalikokoelma, jossa nostetaan esille laadukas valikoima Helsingin yliopiston tutkijoiden ja opettajien avoimia monografioita ja kokoomateoksia. Kokoelman teokset saavat DOI-tunnisteen, joka lisää niiden kansainvälistä näkyvyyttä. Lisäksi teokset julkaistaan Creative Commons -lisenssillä.

Helda Open Books on Helsingin yliopiston kirjaston tarjoama julkaisupalvelu, joka ei sisällä vertaisarviointipalvelua tai ammatillista taittoa kuten Helsinki University Press, joka myös julkaisee avoimia monografioita. Helda Open Books -kokoelman kirjat käyvät läpi toimituksellisen arvioinnin ja tekijä vastaa teoksen taitosta. LIsätietoja voi kysyä osoitteesta heldaopenbooks@helsinki.fi.

Heldassa on mahdollista julkaista myös muunlaista aineistoa, kuten julkaisusarjoja - ja raportteja sekä oppimateriaaleja. Niiden suhteen voi ottaa yhteyttä osoitteeseen helda-admin@helsinki.fi. Muista julkaisutyypeistä ks. tarkemmin kirjaston verkkosivulta.

Haluatko julkaista Helda Open Booksissa?

Helsingin yliopiston kirjasto on kiinnostunut julkaisemaan teoksesi avoimena Helda Open Books -kokoelmassa mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät: 

 • Sinulla on affiliaatio Helsingin yliopistoon.
 • Omistat teoksesi oikeudet (ks. Suomen tietokirjailijat ry:n ohjeet mikäli haluat pyytää kustantajalta tekijänoikeuksien palautumista). Tekijänoikeuksia voi olla myös taittajalla, kannen tekijällä, valokuvaajalla, kuvittajalla ja kääntäjällä. Kirjan julkaisemista ehdottavan on itse pyydettävä lupa ao. henkilöiltä ennen kirjan julkaisemista.
 • Voit toimittaa meille teoksesta julkaisuvalmiin pdf- tai epub-tiedoston. Lisäämme siihen lisenssitiedon ja pysyvän DOI-tunnisteen. Tarvittaessa annamme myös Helda Open Books -kannen käyttöösi (katso esimerkki). Kirjan taittoa emme valitettavasti voi tarjota.
 • Teos julkaistaan avoimella Creative Commons-lisenssillä. Huomaa, että jos kirjoittajia tai toimittajia on useita (esim. kokoomateos), lisensointilupa on saatava kaikilta kirjoittajilta. Helsingin yliopiston avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti suosittelemme CC BY -lisenssiä
 • Muuta huomioitavaa:
  • Metatieto parantaa teoksen löydettävyyttä. Voit antaa teosta kuvaavia asiasanoja hyödyntämällä sanastoja: suositamme YSO-asiasanoja.
  • Kirjaehdotusten käsittelyaika on tapauskohtaista mm. käytettävissä olevien henkilöstöresurssien vuoksi, mutta pyrimme julkaisemaan teokset kohtuullisessa ajassa.
  • Koska julkaisut ovat loppukäyttäjälle maksuttomia, CC-lisensseillä avoimesti julkaistusta teoksesta ei kerry tekijänoikeuskorvausta. Tekijänoikeuskorvauksilla tarkoitetaan Kopioston ry:n ja  Sanasto ry:n kautta maksettavia erilaisia korvauksia kopionnista, lainaamisesta sekä e-kirjojen ja e-äänikirjojen käytöstä. Vuoden 2024 alusta lähtien e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytöstä maksetaan tekijöille korvauksia. Linkkejä: Kopiosto, Sanasto, Suomen tiedekustantajien liitto.

Kun nämä asiat ovat kunnossa, teokselle suoritetaan toimituksellinen arviointi. MIkäli teos läpäisee sen, tehdään julkaisemisesta kirjallinen sopimus tekijän ja kirjaston kesken. MIkäli teos ei läpäise arviointia, mutta muut asiat ovat kunnossa, teos voidaan mahdollisesti julkaista Heldan kirjakokoelmassa. MIkäli tavoitteena on julkaista avoimesti kansainvälinen, vertaisarvioitu ja ammattimaisesti taitettu monografia, pyydämme kääntymään Helsinki University Pressin puoleen.

Kirjaehdotukset ja tiedustelut voi lähettää osoitteeseen heldaopenbooks@helsinki.fi.

Mitä Helda Open Books sisältää?

Helda Open Books sisältää monenlaisia kirjoja, joille yhteistä on se, että ne ovat Helsingin yliopiston tutkijoiden kirjoittamia tai toimittamia. Kokoelmaan voi tarjota julkaistavaksi:

 • tutkimukseen ja opetukseen liittyvää kirjallisuutta
 • tieteenalojen ammatillista täydennyskoulutusmateriaalia
 • tieteenalojen kirjallisuutta elinikäisen oppimisen tarpeisiin
 • tieteenalojen historiaa, tutkimuksen historiaa ja opetuksen esittelyä
 • kurssikirjat, joihin kirjasto hankkii avoimen version

Suunnitteletko kurssikirjaa tai oppikirjaa? Helda Open Booksissa on julkaistu kymmeniä kursseilla käytettäviä teoksia – voit tutustua niihin päivittyvässä blogiartikkelissa!

Tutustu HOB-kirjatyyppeihin myös blogiartikkelisarjassa:

Huomaa, että Helda Open Booksissa ei julkaista väitöskirjoja riippumatta siitä onko ne alunperin julkaistu vain painettuna tai avoimina. Mikäli haluat avata aiemmin painettuna julkaistun väitöskirjasi, ota yhteyttä osoitteeseen e-thesis@helsinki.fi. 

Tarvepainatuspalveluja

Helsingin yliopiston kirjasto ei voi painattaa Helda Open Books -nimikkeitä itse, mutta suosittelemme seuraavia Suomessa toimivia tarvepainatuspalveluja pienen tai suuremman kirjaerän painattamiseen (palvelut aakkosjärjestyksessä): 

Helda Open Booksissa julkaisemisen etuja

Avoin julkaiseminen Helda Open Books -kokoelmassa kannattaa, koska:

 • se tuo teokselle lisää näkyvyyttä pysyvien tunnisteiden ja avoimien Creative Commons -lisenssien johdosta
 • teos voi saada "uuden elämän" avoimena julkaisuna, jos se on esimerkiksi myyty loppuun painettuna versiona – esimerkiksi eri tieteenalojen klassikot voidaan tuoda paremmin saataville
 • se saattaa teoksen – esimerkiksi kurssikirjan – ongelmitta suurienkin lukijajoukkojen käytettäväksi
 • teoksen levittäminen ja käyttötilastojen saaminen on helppoa Heldan tarjotessa jakolinkit sosiaaliseen mediaan ja lataustilastot (kuukausittaisen näkymän saat esiin klikkaamalla latauslukua) 
 • teoksista tiedotetaan aktiivisesti yliopiston eri kanavissa.

Helda Open Books tarjoaa:

 • avoimen väylän kiinnostavien ja ajankohtaisten tutkijapuheenvuorojen julkaisemiseen,
 • kätevän tavan julkaista esimerkiksi juhlakirjoja tai kokoomateoksia,
 • mahdollisuuden teoksen eri kieliversioiden julkaisemiseen pysyvien tunnisteiden taatessa kansainvälisen löydettävyyden.

Tutustu HOB-kirjoittajien kokemuksiin avoimesta kirjajulkaisemisesta blogiartikkelien kautta:

Englanninkielinen esittely Helda Open Booksista (13 minuuttia)

Helda Open Books-tilastot ja ladatuimmat kirjat

Helda Open Booksin tilastoja voi tarkastella Simple stats-tietokannan avulla


 

Lisätietoja

Voit kysyä lisää Helda Open Books-palvelusta tai varata juttutuokion tiimiläisemme kanssa osoitteesta heldaopenbooks@helsinki.fi

Saavutettavuus

Digipalveluiden saavutettavuus tarkoittaa, että kuka tahansa voi helposti käyttää verkkopalveluja ja niissä olevia sisältöjä. Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta edellyttää saavutettavuutta yliopistojen tuottamilta verkkosisällöiltä ja -palveluilta. Digipalvelulaki sisältää saavutettavuusvaatimuksia, joiden tulee toteutua yliopiston verkkopalveluissa. Kirjasto huomioi saavutettavuusvaatimukset myös hankkiessaan e-kirjoja ym. digitaalisia aineistoja. 

Myös Helda Open Books -palvelun saavutettavuutta pyritään parantamaan. Tämä tarkoittaa saavutettavuusvaatimusten huomioimista Helda-alustan, kirjatiedostojen sekä kirjojen kuvailutietojen osalta. Uusilta HOB-kirjoilta toivotaan saavutettavuutta. Suosittelemme, että uusien HOB-kirjojen tekijät ottavat huomioon tiedostojen saavutettavuusvaatimukset jo käsikirjoitusvaiheessa. Suurin osa HOB-kirjoista on tällä hetkellä PDF-muotoisia. Saavutettava PDF-tiedosto tehdään yleensä muuntamalla alkuperäinen tekstinkäsittelyohjelmalla saavutettavaksi tehty tiedosto PDF-muotoon. Saavutettavasti.fi-sivustolla on tietoa tiedostojen saavutettavuusvaatimuksista sekä ohjeita saavutettavien word- ja pdf-tiedostojen tekemiseksi. EPUB-muotoisille kirjoille on oma ohjeistuksensa. 

Lisätietoja osoitteesta heldaopenbooks@helsinki.fi

Lupapyyntö

Tekijänoikeuslainsäädännön mukaan kokoomateosten julkaisemiseen ja käyttöön on pyydettävä lupa jokaiselta kirjoittajalta. Koska artikkelikokoelman toimittajana/toimittajina teillä on parhaat kontaktit kirjoittajiin, pyytäisimme, että kysyisitte luvat CC-lisenssin käyttöön muilta kirjoittajilta. Mikäli lupaa ei saada, merkitsemme sen teoksen lisenssitietoihin. Jos olette sopineet, että teoksen toimittajat vastaavat julkaisemiseen liittyvistä asioista, toimittajien lupa riittää.

Seuraavaa mallipohjaa voi soveltaen käyttää luvan pyytämiseen kanssakirjoittajilta – sekä kannen tekijöiltä ja taittajilta – Helda Open Books -julkaisua varten. Teksti on luonnos, jonka on tarkoitus sopia mahdollisimman moneen tilanteeseen. Sitä voi siis vapaasti muokata tilanteeseen sopivaksi. CC BY -lisenssi on mallissa ehdotuksena – Helda Open Booksissa voi julkaista myös muilla CC-lisensseillä.

 

Pyyntö julkaisemiseen Helsingin yliopiston digitaalisessa julkaisuarkistossa

Olemme julkaisemassa verkkoversiota teoksesta X. Tietojemme mukaan olette teoksen X tekijänoikeudenhaltija, joten pyytäisimme teiltä lupaa seuraavan teoksen/artikkelin julkaisemiseen Helsingin yliopiston digitaalisessa julkaisuarkistossa (Helda) ja sen avoimessa Helda Open Books -kirjakokoelmassa.

Artikkelin/teoksen nimi:

Julkaisuaika:

Helda-julkaisuarkistoon tallennetaan kaikille avoimia kokotekstiaineistoja, kuten artikkeleita, sarjoja, monografioita ja oppimateriaaleja. Aineistojen pitkäaikaisesta säilytyksestä huolehtii Helsingin yliopiston kirjasto.

Myöntämällä luvan julkaisemiseen aineisto tallennetaan ja se on avoimesti kaikkien käytettävissä CC BY -lisenssillä. Teos/teokset/artikkelit julkaistaan Helsingin yliopiston suosittamalla, kansainvälisellä Creative Commons CC BY 4.0 (Nimeä) -lisenssillä. Lisenssi antaa mahdollisuuden kopioida, välittää, levittää ja esittää tekijänoikeuksien alaista teosta sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita teoksesta, kun alkuperäinen tekijä ja tehdyt muutokset mainitaan. Tekijänoikeus kuitenkin säilyy alkuperäisellä tekijällä tai oikeudenhaltijalla.

Voitte hyväksyä julkaisupyynnön vastaamalla tähän sähköpostiin. Suostumuksenne tallennetaan osaksi teoksen julkaisusopimusta.

Lisätietoja saatte minulta (yhteystiedot alla) tai kirjaston palveluosoitteesta heldaopenbooks@helsinki.fi.

Helda Open Booksin alakokoelmat

Helda Open Books sisältää kaksi alakokoelmaa, joihin on linkit alkunäytössä:

1) Alkuperäisjulkaisut ovat Heldassa ensimmäistä kertaa avoimesti julkaistuja teoksia. Ne saavat kirjaston toimesta pysyvän DOI-tunnisteen, joka osoittaa Helda Open Books -sivuille. Nämä kirjat julkaistaan pääsääntöisesti jatkokäytön sallivalla Creative Commons -lisenssillä (CC BY 4.0). Valikoimaan kuuluu myös digitoitua vanhempaa kirjallisuutta, jota ei ole aiemmin ole julkaistu avoimesti.

2) Rinnakkaisjulkaisut ovat avoimeksi ostettuja Helsingin yliopiston tutkijoiden kirjoittamia tai toimittamia korkeatasoisia monografioita. Ne ovat muiden kustantajien julkaisemia teoksia, jotka rinnakkaisjulkaistaan avoimesti kustantajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Sopimukseen kuuluu kirjaston maksama julkaisumaksu, ja teokset julkaistaan usein rajatulla Creative Commons -lisenssillä. Niiden DOI-tunnisteet osoittavat kyseisen kustantajan sivuille.

Haku Helda Open Books -kokoelmasta

Helda Open Books -kokoelman sisällä on mahdollista hakea esimerkiksi tietyn tieteenalan teoksia seuraavalla tavalla.

 • Mene Helda Open Booksin kokoelmasivulle.
 • Kirjoita hakusana suomeksi, englanniksi tai muulla kielellä hakukenttään. Voit kokeilla myös erikielisillä samaa tarkoittavilla hakusanoilla (esimerkiksi "historia and history"). Voit käyttää myös katkaisumerkkiä *.
 • Valitse kokoelmaksi "nykyinen kokoelma".
 • Voit tarkentaa hakua vielä oikean sivupalkin lisävalinnoilla.

 • Käytettävissä on myös edistynyt haku, jossa voi tehdä erilaisia rajauksia. Kokoelmaksi on valittava Helda Open Books kuten kuvassa alla:

Ensimmäisen haun jälkeen näet oikeassa laidassa linkkilistan aiheeseen liittyvistä hakusanoista, aikajanan, kielivalinnan ja tiedon formaatista. Linkkien avulla voit tarkentaa hakua koskemaan vaikka vain 2010-luvulla julkaistuja kirjoja. Esimerkiksi tältä näyttää haun "filosofia ja philosophy" hakutulos Helda Open Booksissa:

undefined

HOB-teokseen viittaaminen

Esimerkkinä on painettu kirja Biologia eläväksi (2005), joka on julkaistu e-kirjana HOB:ssa ilman kirjaan tehtyjä muutoksia.

APA

Eloranta, V., Jeronen, E., & Palmberg, I. (Eds.). (2005). Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. PS-kustannus. https://doi.org/10.31885/9789515150646

Eloranta, V., Jeronen, E., & Palmberg, I. (Toim.). (2005). Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. PS-kustannus. https://doi.org/10.31885/9789515150646

MLA

Eloranta, V., et al., editors. Biologia Eläväksi. Biologian Didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus., 2005. Helda Open Books, https://doi.org/10.31885/9789515150646.

Eloranta, V., ym., toimittajat. Biologia Eläväksi. Biologian Didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus., 2005. Helda Open Books, https://doi.org/10.31885/9789515150646.

Harvard

Eloranta, V., Jeronen, E. and Palmberg, I. (eds.). (2005) Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. [ebook] Jyväskylä: PS-kustannus. Available at: <https://doi.org/10.31885/9789515150646>.

Eloranta, V., Jeronen, E. and Palmberg, I. (toim.). (2005) Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. [ekirja] Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavissa: <https://doi.org/10.31885/9789515150646>.

Saavutettavuusseloste