Avoin julkaiseminen: Täysin avoin julkaiseminen (Gold OA)

Avoimen julkaisemisen periaatteet, ohjeet sekä kirjaston palvelut Helsingin yliopiston tutkijoille. #openaccess #openscience #ORCID #avoinjulkaiseminen #selfarchiving

Perustietoa

Gold / kultainen OA: artikkelin välitön julkaiseminen kokonaan open access –periaatteella toimivassa lehdessä. Usein maksullista.

Green / vihreä OA: artikkelin, sen pre-print tai post-print -version julkaiseminen avoimesti organisaation julkaisuarkistossa (rinnakkaistallennus). Kustantajan asettama embargo on mahdollinen. Maksuton vaihtoehto.

Hybrid OA: yksittäinen artikkeli ostetaan avoimeksi muuten maksumuurin takana olevasta tilausmaksullisesta lehdestä.

APC (article processing charge) ja BPC (book processing charge)   julkaisu/kirjoittajamaksut viittaavat avoimeen julkaisemiseen liittyvään maksuun, jolla katetaan esimerkiksi vertaisarvioinnin kustannuksia.

Embargo: Kustantajan määrittelemä alkuperäisen työn julkaisuajankohdasta laskettu karanteeni, julkaisuviive, jonka aikana rinnakkaistallennusta ei voi tehdä.

 ♦ Tieteellisten lehtien tasoa voi arvioida esimerkiksi Impact factorin sekä lehden saaman Jufo-luokituksen avulla. Lisätietoja laatukriteereistä.

♦  Impact factorit / vaikuttavuuskertoimet: Useimmilla OA-lehdillä on myös vaikuttavuuskertoimet. Lehtien tasoluokitukset päivitetään vuosittain Clarivate Analyticsin Journal Citation Reports -tietokantaan. Lisätietoja impact factoreista ja lehtien vaikuttavuudesta saat kirjaston Bibliometriikka-oppaasta.

Julkaisufoorumi on suomalainen tieteellisten aikakauslehtien laatua arvioiva järjestelmä, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta.

TSV  myös ylläpitää julkaisukanavien tasoluokitusta nk. JuFo-luokitusta; julkaisukanavahaku.

Avoimen julkaisemisen palveluita, joita Helsingin yliopiston kirjasto tukee

SPARC Europe

SPARC Europe on eurooppalainen yhteenliittymä, jonka tavoitteena on parantaa tieteellisen tiedon avoimuutta. Helsingin yliopiston kirjasto on mukana eurooppalaisessa yhteistyössä maksamalla jäsenmaksua hankkeelle.

Knowledge Unlatched

Knowledge Unlatched (KU) on kansainvälinen hanke, jonka tavoitteena on edistää tieteellisen kirjallisuuden avointa saatavuutta uudenlaisella aineistojen hankintamallilla. KU:n mallissa kirjastot ympäri maailmaa jakavat kirjahankinnan kustannukset maksamalla kukin yhden yksittäisen kirjan nimekemaksun, jonka KU välittää kustantajille.

Helsingin yliopiston kirjasto tukee  Language Science Press kirjakokoelman julkaisua  Knowledge Unlatched-konsortiossa. Kolmen vuoden aikana (2018-2020) Language Science Press julkaisee 90 avointa kirjaa.

Open Access -tuki

Kysymyksiä avoimesta julkaisemisesta?
Palautetta oppaasta?
openaccess@helsinki.fi

Lähetä viesti

Avoimet e-lehdet

DOAJ on kattavin kriittisesti laadittu luettelo tieteellisistä Open Access -lehdistä

Editori on Helsingin yliopiston kirjaston tarjoama avoimien lehtien julkaisualusta ja työkalu julkaisukäytäntöjen oppimiseen. Editori-palvelun lehdet julkaistaan Creative Commons -lisenssillä (CC BY 4.0).

Journal.fi on kotimaisten tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta. Sivustolta löytyy hetkellä yli sata suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa.

Avoimet arkistot

BASE - Akateemisen Open Access -aineiston hakukone

CORE - Portaali, jossa tutkimusjulkaisuja avoimista arkistoista maailmanlaajuisesti

EOSC - Euroopan unioinin rahoittamien tutkimushankkeiden avoin arkisto 


HELDA - Helsingin yliopiston avoin arkisto ja julkaisualusta

ZENODO - OpenAiren avoin julkaisuarkisto 

Avoimesti julkaistut kirjat

DOAB

DOAB on kattavin kriittisesti laadittu luettelo tieteellisistä Open Access -kirjoista. OA-julkaisemisesta kiinnostuneelle tutkijalle hyödyllinen alakohtainen jaottelu kustantajatietoineen (Publisher-linkki) löytyy täältä.

undefined

Oapen on kattava erityisesti akateemiselle yleisölle laadittu luettelo tieteellisistä Open Access -kirjoista. Alakohtaisesti OA-kustantajien yhteystietoihin pääsee kätevimmin käsiksi Top subjects -listauksen kautta.

Maksullinen Open Access -julkaisualusta monografioille, kirjoittajille suunnattua tietoa löytyy palvelun sivuilta. Open Book Publishers palvelussa julkaistaan erityisesti humanistis-yhteiskunnallisten tieteenalojen e-kirjoja. Palvelussa kirjojen lukeminen online on ilmaista, mutta julkaisemisen ohella kirjan ladattava ja tulostettava pdf on maksullinen.

Ubiquity Press julkaisee humanistisyhteiskunnallisia kirjoja avoimesti kohtuullisin kustannuksin kirjoittajille. Kirjoittajalle suunnatut tiedot: http://www.ubiquitypress.com/site/publish/ Tietoa open access rahoitusmahdollisuuksista.

 

OpenEdition on ranskalainen OA-portaali, jonka kautta pääsee käsiksi lukuisiin humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden piirissä julkaistaviin OA-lehtiin ja OA-kirjoihin sekä tietoihin niiden kustantajista. Osa portaalin palveluista on maksullisia.

Unglue.it

Unglue.it on joukkorahoitukseen perustuva palvelu, jossa voi osallistua kirjan avaamisesta koituviin maksuihin. Palveluun voi myös ehdottaa avattavaksi kirjoja, jotka toivoisi itse avoimeksi. Kirjat avataan avoimella CC-lisenssillä. Joukkoistamisella on myös mahdollista kustantaa painettuja kirjoja.

Helsinki University Press on Helsingin yliopiston ja Gaudeamuksen Open Access -tiedekustantamo, jonka kaikki julkaisut ovat verkossa vapaasti saatavilla. HUP tarjoaa tiedeyhteisölle julkaisukanavan, jonka kautta tutkimustuloksia voi levittää tehokkaasti ja reilusti. HUPin digitaaliset julkaisut ovat ilmaisia pdf- ja HTML-muodossa, mutta niitä voi tilata e-kirjoina ja painettuina erillisestä maksusta.

Helda Open Books

Helda Open Books -virtuaalikokoelmassa julkaistaan kiinnostavia, tieteellisesti ajankohtaisia, opetukseen ja tutkimukseen liittyviä teoksia ja myös eri tieteenalojen klassikoita. Yhteysosoite: openaccess-info@helsinki.fi

Edition.fi-palvelun logo

Edition.fi: Suomalaiset monografiat ja kokoomateokset verkossa. Maksuton vaihtoehto mm. tieteellisten seurojen monografiajulkaisemiselle.

Lisenssit

Määritä julkaisujesi käyttöehtoja Creative Commons -lisenssien avulla; voit jakaa osan tekijänoikeuksiasi ja antaa haluamasi vapaudet teoksen käyttäjille.

Käytä samaa lisenssiä kaikissa tutkimuksesi aineistoissa mahdollistaaksesi paremman avoimen prosessin koko tutkimuksen elinkaarelle. Helsingin yliopiston suositukset lisenssien käytöstä

Opinnäytteiden verkkojulkaiseminen Helsingin yliopistossa

 

Helsingin yliopiston opinnäytteet julkaistaan yliopiston digitaalisen arkistoon HELDAan kuuluvassa E-thesis -kokoelmassa. Julkaistuja opinnäytteitä voi vapaasti lukea ja niitä voi tulostaa omaa käyttöä varten. Osasta opinnäytteitä on saatavilla avoimesti vain tiivistelmät.

Opinnäytteen tekijälle julkaiseminen Heldassa lisää tutkimuksen näkyvyyttä ja löydettävyyttä. Verkossa julkaistut opinnäytteet saavat pysyvän verkko-osoitteen, ja ovat hakukoneiden löydettävissä. Helsingin yliopiston linjauksen mukaan opinnäytteet julkaistaan pääsääntöisesti avoimesti.

Ohjeita

Graduohjeet tiedekunnittain:

Hybridiartikkelit / Hybrid OA

Hybridiartikkeli
Osa kaupallisten lehtien kustantajista tarjoaa kirjoittajille mahdollisuuden julkaista maksua vastaan yksittäisiä artikkeleita avoimesti. Muut lehden artikkelit puolestaan ovat saatavilla vain tilaajamaksua vastaan. Julkaisutapaa kutsutaan yleisesti hybridijulkaisemiseksi.

Hybridijulkaisemisen maksut

Kirjoittajan tai hänen instituutionsa tulee maksaa oa-julkaisemisen julkaisumaksu (APC), joka on yleensä useita tuhansia euroja. Kirjasto on neuvotellut alennuksia artikkelien ja kirjojen julkaisumaksuihin, lisätietoja.

Yliopiston linja hybridijulkaisemiseen

Helsingin yliopisto, tai esimerkiksi Suomen Akatemia eivät suosittele hybridijulkaisemista, mutta ovat todenneet, että se saatttaa olla kuitenkin perusteltua, jos se jouduttaa siirtymistä täysin avoimeen julkaisemiseen. Lue lisää hybridijulkaisemisesta ja yliopiston linjasta.

Editori

  • perustuu Open Journal Systems (OJS)-alustaan, joka on käytössä mm. Tieteellisten seurain valtuuskunnan Journal.fi-palvelussa.
  • voit joko aloittaa uuden avoimen lehden tai siirtää jo olemassaolevan lehden avoimeksi
  • artikkelit jaetaan CC BY-lisenssillä ja palvelun käyttö on maksuton Helsingin yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille
  • voi käyttää myös opetuksessa hyvien tieteellisten käytäntöjen opiskeluun
  • voi opetella artikkeleiden lähettämistä lehtiin, vertaisarviointia, toimitustyötä ja editointia
  • sopiva esimerkiksi jatko-opiskelijoiden seminaarien työvälineeksi
  • Editorin portaalisivu: https://journals.helsinki.fi
  • Katso lisätietoja oppaastamme

Kysymyksiä:  editori@helsinki.fi

Saavutettavuusseloste