Avoin julkaiseminen: Tutkimusta ja toimijoita

Avoimen julkaisemisen periaatteet, ohjeet sekä kirjaston palvelut Helsingin yliopiston tutkijoille. #openaccess #openscience #ORCID #avoinjulkaiseminen #selfarchiving

THINK OPEN

Think Open

Blogin tavoitteena on välittää Helsingin yliopiston tutkijoille tietoa digitaalisista tutkimuspalveluista ja avoimesta tieteestä. Blogin taustaryhmään kuuluu edustajia Helsingin yliopiston tutkimushallinnosta, tietotekniikkakeskuksesta, yliopistokirjastosta, viestintä- ja yhteiskuntasuhteista sekä Kansalliskirjastosta.

Avoimen tieteen puolesta

Blogisivustoja avoimesta julkaisemisesta

Think Open
HY:n blogi digitaalisista tutkimuspalveluista ja avoimesta tieteestä

Open and Shut?
Ajankohtaista Open Access -liikkeestä.

The Scholarly Kitchen  
Yhdistyksen the Society for Scholarly Publishing ylläpitämä keskustelufoorumi.

Peter Suber: Writings on Open Access
Eturivin OA-asiantuntijan kirjoituksia.

Peter Suber´s Knowledge Unbound: Selected Writings on Open Access, 2002–2011

OpenAIRE- palveluita ja infraa avoimen tieteen tueksi

OpenAIRE

OpenAIRE AMKE voittoa tuottamaton organisaatio, jonka tavoitteena ylläpitää ja kehittää avointa tiedettä tukevaa infrastruktuuria. Helsingin yliopisto on OpenAIRE:n jäsen.

OpenAIRE on mukana seuraavissa EOSC:in (European Open Science Cloud) kehittämiseen liittyvissä projekteissa: EOSC Future, FAIRCORE4EOSC, OpenAIRE NEXUS ja PATTERN. OpenAIRE AMKE on EOSC Association:in jäsen.

OpenAIRE Research Graph sisältää noin 450 miljoonaa tutkimukseen liittyvää metadatatietuetta. Nämä on koottu yli 2000 lähteestä (tilanne 10.2.2023). OpenAIRE Research Graph on OpenAIRE:n palvelujen perusta.

Palvelut tutkijoille

  • Zenodo-palvelu tarjoaa tutkijoille helpon tavan aineiston tallennukseen.
  • Amnesia, tutkimusdatan anonymisointi algoritmeilla.
  • OpenAIRE EXPLORE, näkymä OpenAIRE Research Graph -tietoihin
  • OpenAIRE CONNECT, palvelu, jossa voi muodostaa organisaatio-, tieteenala-, projektikohtaisen verkkosivuston, joka voi olla avoin tai tietylle kohderyhmälle suunnattu. Esim. DARIAH EU
  • Episciencies (overlay journal platform), preprint-julkaisemisen alusta
  • OpenAIRE AAI, autentikointi ja auktorisointi alusta
  • Argos, DMP työkalu

Miksi julkaista avoimesti?

Saavutettavuusseloste