Avoin julkaiseminen: Tutkijan Open Access -opas

Avoimen julkaisemisen periaatteet, ohjeet sekä kirjaston palvelut Helsingin yliopiston tutkijoille. #openaccess #openscience #ORCID #avoinjulkaiseminen #selfarchiving

RINNAKKAISTALLENNUSPALVELU TUTKIJOILLE

HELDA - Helsingin yliopiston digiarkisto

HELDA on yliopiston avoin digiarkisto. Se sisältää Helsingin yliopiston tutkijoiden artikkeleita, yksiköiden julkaisusarjoja, opinnäytteitä ja oppimateriaaleja sekä yliopiston tuottamia tutkimusaineistoja.

Helsingin yliopiston tutkijat tallentavat tutkimusartikkelinsa avoimesti saataville yliopiston digitaaliseen arkistoon HELDAan TUHAT-tietojärjestelmän kautta (GreenOA). Tutkija voi lähettää myös julkaisun vertaisarvioidun käsikirjoitusversion kirjastoon tallennettavaksi.

Heldaan tallennettuja julkaisuja haravoidaan kansainvälisiin virtuaaliarkistoihin ja portaaleihin, jolloin ne ovat helposti löydettävissä hakukoneiden, kuten Google Scholarin kautta.

Avoimen julkaisemisen työkaluja

SHERPA/RoMEO - useimpien isojen kustantajien ja tiedelehtien rinnakkaistallennuslinjaukset
SHERPA/JULIET - tutkimusrahoittajien käytäntöjä avoimesta julkaisemisesta ja rinnakkaistallennusehdoista
SHERPA/FACT: Funders & Authors Compliance Tool:
Directory of Open Access Journals DOAJ - tieteellisten oa-lehtien hakupalvelu
Cofactor Journal Selector - valitse artikkelillesi julkaisija
PubPeer - avoimen vertaisarvioinnin alusta
OpenDOAR - avoimia julkaisuarkistoja
BASE - Bielefeldin yliopistokirjaston ylläpitämä oa-hakukone
ROARMAP - Rahoittajien ja instituutioiden OA-mandaatit ja oa-politiikat -hakukone

Temoa: Open Educational Resources Portal
Unpaywall - lataa selaimeesi lisäosa, joka löytää avoimet julkaisut

Open Access -tuki

Kysymyksiä avoimesta julkaisemisesta? Haluatko lähettää artikkelisi kokotekstin tallennettavaksi julkaisuarkistoon?
Palautetta oppaasta?

openaccess-info@helsinki.fi

 

TUTKIMUKSEN VOI JULKAISTA AVOIMESTI ERI TAVOIN:

GREEN OPEN ACCESS
Artikkeli / kirjan kappale tai sen post-print -versio tallennetaan avoimeen julkaisuarkistoon kustantajan ehtojen mukaisesti.

Avoin arkistointi organisaation julkaisuarkistoon (rinnakkaistallennus)
Helsingin yliopiston tutkijat tallentavat julkaisunsa TUHATiin tai lähettävät tiedoston kirjaston tallennettavaksi. Rinnakkaistallennus TUHATiin riittää sellaisenaan täyttämään rahoittajien ja yliopiston vaatimukset tutkimuksen avoimesta julkaisemisesta.
Avoin arkistointi tieteenalakohtaiseen arkistoon
Myös tieteenalakohtaiset Open Access -arkistot (esim. ArXiv, bioRxiv, PubMed Central, RePEc tai SocArXiv) tarjoavat mahdollisuuden tutkimuksen avoimelle julkaisemiselle.
GOLD OPEN ACCESS
Julkaisemalla artikkeli kokonaan Open Access -periaatteella toimivassa lehdessä.
Julkaisemalla monografia avoimesti Open Access -palvelujen kautta.
Julkaisemisesta peritään usein julkaisumaksua (article processing charge APC; book processing charge BPC).
HYBRID OPEN ACCESS
Ostamalla yksittäinen artikkeli avoimeksi muuten tilausmaksullisesta lehdestä. Julkaisemisesta peritään julkaisumaksua (article processing charge, APC).
MUU AVOIN JULKAISUTAPA
Julkaiseminen esimerkiksi omien verkkosivujen kautta. Ei täytä rahoittajien avoimuuden vaatimusta.

Avoimen julkaisemisen linjauksia

Helsingin yliopistossa toimivilta tutkijoilta edellytetään:
 • Tieteellisessä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa, kokoomateoksissa tai konferenssijulkaisussa julkaistujen tutkimusartikkeleiden rinnakkaistallennnusta yliopiston avoimeen digiarkistoon HELDAan. Tallentaminen tapahtuu tutkimustietojärjestelmä TUHATin kautta. Kirjasto tarjoaa yliopiston tutkijoille rinnakkaistallennuspalvelua.
 • Ylemmän korkeakoulututkinnon ja lisensiaatin tutkinnon opinnäytteet sekä väitöskirjat tallennetaan HELDAan, ohjeet.
 • Avoin arkistointikäytäntö koskee mahdollisuuksien mukaan myös monografioita.
Tutkimusjulkaisujen avoin digiarkistointi Helsingin yliopistossa


Tutkimusrahoittajien linjauksia

Myös useat muut tutkimusrahoittajat edellyttävät rahoittamiltaan hankkeilta avoimen tieteen toimintatapoja. Tämä tarkoittaa julkaisujen osalta niiden avointa tallennusta julkaisuarkistoon (rinnakkaistallennus). Eri tutkimusrahoittajien kannan avoimeen rinnakkaistallentamiseen voi tarkistaa Sherpa/Juliet -palvelusta.SHERPA/JULIET Logo

Suomen Akatemia on edellyttänyt vuoden 2016 alusta alkaen, että rahoitusta saavien hankkeiden julkaisut sekä syntyvä tutkimusdata tallennetaan avoimesti saataville. Akatemia myös edellytttää, että rahoituksen hakijat sisällyttävät  tutkimussuunnitelmaansa julkaisusuunnitelman lisäksi aineistonhallintasuunnitelman. Lisätietoja datan hallintaan liittyvistä asioista saat Research Data Management -oppaasta.
Euroopan komissiolla tutkimustiedon avoin saatavuus on perusperiaatteena Horizon 2020 -ohjelman puitteissa toimiville tutkimushankkeille: European Commission background note on open access to publications and data in Horizon 2020. Suomessa ohjelmaa hallinnoi Tekes.
CERN edellyttää avointa julkaisemista rahoittamiltaan hankkeilta ja suosittaa fysiikan alalla käytettävän SCOAP3, julkaisuja, joissa avoin julkaiseminen on kirjoittajille maksutonta.
National Institute of Health edellyttää rahoittamiensa tutkimushankkeiden vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien tallentamista ja avointa julkaisemista PubMed Central:ssa viimeistään 12 kuukauden kuluessa artikkelin julkaisemisesta.

THINK OPEN

Think Open

Blogin tavoitteena on välittää Helsingin yliopiston tutkijoille tietoa digitaalisista tutkimuspalveluista ja avoimesta tieteestä. Blogin taustaryhmään kuuluu edustajia Helsingin yliopiston tutkimushallinnosta, tietotekniikkakeskuksesta, yliopistokirjastosta, viestintä- ja yhteiskuntasuhteista sekä Kansalliskirjastosta.

OpenAIRE- palveluita ja infraa avoimen tieteen tueksi

OpenAIRE

OpenAIRE on EU:n rahoittama hanke, joka ylläpitää yhteentoimivien julkaisuarkistojen verkostoa. Verkostoon kuuluu yli 700 julkaisuarkistoa liittäen yhteen yli 14 miljoonaa julkaisua, 17 000 data-aineistoa sekä 18 000 organisaatiota. Hankessa tuotetaan myös työvälineitä ja palveluita tämän julkaisu- ja tutkimusaineiston pohjalta. Hanke kokoaa yhteen ammattilaisia Euroopan avoimen tieteen organisaatioista, kansallisista e-infrastruktuureista, data-asiantuntijoista sekä tietotekniikan ja juridiikan asiantuntijoista.

Palvelut tutkijoille

 • Yleiskäyttöinen Zenodo-palvelu tarjoaa tutkijoille helpon tavan aineiston tallennukseen.
 • Kansallisten yhteyshenkilöiden National Open Access Desk-verkosto organisoi Horisontti 2020 -hankkeiden tuotosten tallennusta sekä tarjoaa tukea tutkimusdatan hallintaan. Helsingin yliopistossa kirjastolla on Suomen NOAD-edustus. Yhteystiedot: openaccess-info@helsinki.fi, lisätietoja: OpenAire2020 -blogiuutiset.

Miksi julkaista avoimesti?

Tilaa opastusta OA-julkaisemiseen

Helsingin yliopiston tutkija / opettaja!

Voit tilata itsellesi tai tutkimusryhmällesi opastusta avoimeen julkaisemiseen tai artikkelin tallentamiseen TUHATiin (rinnakkaistallennus).

Opastus voidaan järjestää vaikkapa työhuoneellasi tai kirjaston tiloissa toivomanasi ajankohtana.

Tee tilaus tästä (vaatii kirjautumisen HY:n käyttäjätunnuksilla)

Perustietoa

Gold OA: artikkelin julkaiseminen kokonaan open access –periaatteella toimivassa lehdessä. Usein maksullista.

Green OA: artikkelin, sen pre-print tai post-print -version julkaiseminen avoimesti organisaation julkaisuarkistossa (rinnakkaistallennus). Maksuton vaihtoehto.

Hybrid OA: yksittäinen artikkeli ostetaan avoimeksi muuten maksumuurin takana olevasta tilausmaksullisesta lehdestä.

APC (article processing charge) ja BPC (book processing charge)   julkaisu/kirjoittajamaksut viittaavat täysin avoimeen julkaisemiseen (gold OA) tai hybridijulkaisemiseen liittyvään maksuun, jolla katetaan esimerkiksi vertaisarvioinnin kustannuksia.

Embargo: Kustantajan määrittelemä alkuperäisen työn julkaisuajankohdasta laskettu karanteeni, julkaisuviive, jonka aikana rinnakkaistallennusta ei voi tehdä.

 ♦ Tieteellisten lehtien tasoa voi arvioida esimerkiksi Impact factorin sekä lehden saaman Jufo-luokituksen avulla. Lisätietoja laatukriteereistä.

♦  Impact factorit / vaikuttavuuskertoimet: Useimmilla OA-lehdillä on myös vaikuttavuuskertoimet. Lehtien tasoluokitukset päivitetään vuosittain Clarivate Analyticsin Journal Citation Reports -tietokantaan. Lisätietoja impact factoreista ja lehtien vaikuttavuudesta saat kirjaston Bibliometriikka-oppaasta.

Julkaisufoorumi on suomalainen tieteellisten aikakauslehtien laatua arvioiva järjestelmä, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta.


TSV  myös ylläpitää julkaisukanavien tasoluokitusta
nk. JuFo-luokitusta; julkaisukanavahaku.

Avoimen tieteen puolesta

COAlition S Euroopan Komissio ja Science Europe syyskuu 2018

OA2020 Initiative

OpenAire2020

Avoin tiede ja tutkimus 2014-2017 -hanke

The Hague Declaration toukokuu 2015

Budapest Open Access Initiative 14.2.2002

Initiative for Open Citations

RECODE Policy RECommendations for Open Access to Research Data in Europe

FinnOA Suomen Open Access ryhmä

Open Knowledge Finland

FOSTER Facilitate Open Science Training for European Research

OASPA Open Access Scholary Publishing Association

SPARC Europe Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition

LingOA Linguistics in Open Access (Fair Open Access Network)

PsyOA Psychology and Fair Open Access

Blogisivustoja avoimesta julkaisemisesta

Think Open
HY:n blogi digitaalisista tutkimuspalveluista ja avoimesta tieteestä

Open and Shut?
Ajankohtaista Open Access -liikkeestä.

The Scholarly Kitchen  
Yhdistyksen the Society for Scholarly Publishing ylläpitämä keskustelufoorumi.

Peter Suber: Writings on Open Access
Eturivin OA-asiantuntijan kirjoituksia.

Peter Suber´s Knowledge Unbound: Selected Writings on Open Access, 2002–2011

Suomen Akatemia ja OA

Suomen Akatemian haut

 • Akatemia edellyttää sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen, lisätiedot.
Vastuullinen tiede, avoimen tieteen edistäminen

Julkaisusuunnitelmaa koskevan osion ohjeistus:

Avointa julkaisemista koskeva ohjeistus
 • Akatemia edellyttää, että Akatemian rahoituksella tuotetut vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan avoimissa julkaisukanavissa.
 • Tieteelliset julkaisut voidaan avata käyttämällä joko vihreää (Green OA, rinnakkaistallennus yliopiston digiarkistoon Heldaan) tai kultaista (Gold OA) mallia.
 • Myös hybridimallinen avoin julkaisutapa on sallittu.
 • Akatemialta voi hakea rahoitusta tutkimustulosten julkaisemiseen kultaisen tai hybridimallin mukaisesti. Rahoitus haetaan hakulomakkeen kohdassa Hankkeen rahoitus/Palvelut, ja perustellaan tutkimussuunnitelmassa kohdassa Julkaisusuunnitelma.
 • Akatemia hyväksyy rahoitushakemuksissaan tieteenalasta riippuen avoimena julkaisemisessa joko 6 kk:n tai 12 kk:n (SSH-alat) embargoajat.

Tämän oppaan oikeudet

Avoimen julkaisemisen opas:

Creative Commons -käyttölupa