Avoin julkaiseminen: Tutkijan Open Access -opas

Avoimen julkaisemisen periaatteet, ohjeet sekä kirjaston palvelut Helsingin yliopiston tutkijoille. #openaccess #openscience #ORCID #avoinjulkaiseminen #selfarchiving

Open Access -tuki

Kysymyksiä Tuhat-tallennuksesta (rinnakkaistallentaminen) tai avoimesta julkaisemisesta?
Palautetta oppaasta?

openaccess-info@helsinki.fi

 

HELDA - Helsingin yliopiston digiarkisto

HELDA on yliopiston avoin digiarkisto. Se sisältää Helsingin yliopiston tutkijoiden artikkeleita, yksiköiden julkaisusarjoja, opinnäytteitä ja oppimateriaaleja sekä yliopiston tuottamia tutkimusaineistoja.

Helsingin yliopiston tutkijat tallentavat tutkimusartikkelinsa avoimesti saataville yliopiston digitaaliseen arkistoon Heldaan TUHAT-tietojärjestelmän kautta (GreenOA).

Heldaan tallennettuja julkaisuja haravoidaan kansainvälisiin virtuaaliarkistoihin ja portaaleihin, jolloin ne ovat helposti löydettävissä hakukoneiden, kuten Google Scholarin kautta.

Avoimen julkaisemisen työkaluja

SHERPA/RoMEO - useimpien isojen kustantajien ja tiedelehtien rinnakkaistallennuslinjaukset
SHERPA/JULIET - tutkimusrahoittajien käytäntöjä avoimesta julkaisemisesta ja rinnakkaistallennusehdoista
SHERPA/FACT: Funders & Authors Compliance Tool:
Directory of Open Access Journals DOAJ - tieteellisten oa-lehtien hakupalvelu
PubPeer - avoimen vertaisarvioinnin alusta
OpenDOAR - avoimia julkaisuarkistoja
BASE - Bielefeldin yliopistokirjaston ylläpitämä oa-hakukone
ROARMAP - Rahoittajien ja instituutioiden OA-mandaatit ja oa-politiikat -hakukone
Unpaywall - lataa selaimeesi lisäosa, joka löytää avoimet julkaisut

Avoimen tieteen puolesta

Avoin tiede ja tutkimus 2014-2017 -hanke

Budapest Open Access Initiative 14.2.2002

The Hague Declaration toukokuu 2015

OA2020 Initiative

Initiative for Open Citations

OpenAire2020

RECODE Policy RECommendations for Open Access to Research Data in Europe

FinnOA Suomen Open Access ryhmä

Open Knowledge Finland

FOSTER Facilitate Open Science Training for European Research

OASPA Open Access Scholary Publishing Association

SPARC Europe Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition

LingOA Linguistics in Open Access (Fair Open Access Network)

PsyOA Psychology and Fair Open Access

Tervetuloa julkaisemaan avoimesti

Tutkimuksen voi julkaista avoimesti eri tavoin:
 • Tallentamalla artikkeli tai sen post-print -versio yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon kustantajan ehtojen mukaisesti (GreenOA). Helsingin yliopiston tutkijat tallentavat julkaisunsa TUHATiin, johon rinnakkaistallentamalla täyttyvät myös rahoittajien vaatimukset tutkimuksen avoimesta julkaisemisesta.
 • Julkaisemalla kokonaan Open Access -periaatteella toimivassa lehdessä, Gold Open Access. Julkaiseminen on usein maksullista (julkaisumaksu, article processing charge, APC).
 • Julkaisemalla tieteenalakohtaisissa Open Access -arkistoissa (esim. ArXiv, bioRxiv, PubMed Central, RePEc tai SocArXivkustantajan ehtojen mukaisesti.
 • Ostamalla yksittäinen artikkeli avoimeksi muuten tilausmaksullisesta lehdestä, ns. Hybrid Open Access.
 • Julkaisemalla monografia avoimesti Open Access -palvelujen kautta.
 • Julkaisemalla omien verkkosivujen kautta. Ei täytä rahoittajien avoimuuden vaatimusta.

Avoimen julkaisemisen linjauksia

Tutkimusjulkaisujen avoin digiarkistointi Helsingin yliopistossa

Yliopistossa toimivilta tutkijoilta edellytetään tieteellisessä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa, kokoomateoksissa tai konferenssijulkaisussa julkaistujen tutkimusartikkeleiden rinnakkaistallennnusta yliopiston avoimeen arkistoon Heldaan. Tallentaminen tapahtuu tutkimustietojärjestelmä TUHATin kautta. Myös ylemmän korkeakoulututkinnon ja lisensiaatin tutkinnon opinnäytteet sekä väitöskirjat tallennetaan Heldaan.

Avoin arkistointikäytäntö koskee mahdollisuuksien mukaan myös monografioita.


Tutkimusrahoittajien linjauksia

Myös useat muut tutkimusrahoittajat edellyttävät rahoittamiltaan hankkeilta avoimen tieteen toimintatapoja. Tämä tarkoittaa julkaisujen osalta niiden avointa tallennusta julkaisuarkistoon (rinnakkaistallennus). Eri tutkimusrahoittajien kannan avoimeen rinnakkaistallentamiseen voi tarkistaa Sherpa/Juliet -palvelusta.SHERPA/JULIET Logo

OpenAIRE - palveluita ja infraa avoimen tieteen tueksi

OpenAIRE on EU:n rahoittama hanke, joka ylläpitää yhteentoimivien julkaisuarkistojen verkostoa. Verkostoon kuuluu yli 700 julkaisuarkistoa liittäen yhteen yli 14 miljoonaa julkaisua, 17 000 data-aineistoa sekä 18 000 organisaatiota. Hankessa tuotetaan myös työvälineitä ja palveluita tämän julkaisu- ja tutkimusaineiston pohjalta. Hanke kokoaa yhteen ammattilaisia Euroopan avoimen tieteen organisaatioista, kansallisista e-infrastruktuureista, data-asiantuntijoista sekä tietotekniikan ja juridiikan asiantuntijoista.

Palvelut tutkijoille

Miksi julkaista avoimesti?

Tilaa opastusta OA-julkaisemiseen

Helsingin yliopiston tutkija / opettaja!

Voit tilata itsellesi tai tutkimusryhmällesi opastusta avoimeen julkaisemiseen tai artikkelin tallentamiseen TUHATiin (rinnakkaistallennus).

Opastus voidaan järjestää vaikkapa työhuoneellasi tai kirjaston tiloissa toivomanasi ajankohtana.

Tee tilaus tästä (vaatii kirjautumisen HY:n käyttäjätunnuksilla)

Twitter

Suomen Akatemia ja OA

Suomen Akatemian haut

 • Avoin tiede Akatemian haussa: Liite 4: Avoin tiede: Avoin julkaiseminen ja aineistojen avaaminen
Avointa julkaisemista koskeva ohjeistus
 • Akatemia edellyttää, että Akatemian rahoituksella tuotetut vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan avoimissa julkaisukanavissa.
 • Tieteelliset julkaisut voidaan avata käyttämällä joko vihreää (Green OA, rinnakkaistallennus yliopiston digiarkistoon Heldaan) tai kultaista (Gold OA) mallia.
 • Myös hybridimallinen avoin julkaisutapa on sallittu.
 • Akatemialta voi hakea rahoitusta tutkimustulosten julkaisemiseen kultaisen tai hybridimallin mukaisesti. Rahoitus haetaan hakulomakkeen kohdassa Hankkeen rahoitus/Palvelut, ja perustellaan tutkimussuunnitelmassa kohdassa Julkaisusuunnitelma.
 • Akatemia hyväksyy rahoitushakemuksissaan tieteenalasta riippuen avoimena julkaisemisessa joko 6 kk:n tai 12 kk:n (SSH-alat) embargoajat.

Julkaisusuunnitelmaa koskevan osion ohjeistus:


Blogisivustoja avoimesta julkaisemisesta

Open and Shut?
Ajankohtaista Open Access -liikkeestä.

The Scholarly Kitchen  
Yhdistyksen the Society for Scholarly Publishing ylläpitämä keskustelufoorumi.

Peter Suber: Writings on Open Access
Eturivin OA-asiantuntijan kirjoituksia.

Peter Suber´s Knowledge Unbound: Selected Writings on Open Access, 2002–2011

Tämän oppaan oikeudet

Avoimen julkaisemisen opas:

Creative Commons -käyttölupa