Avoin julkaiseminen: Tutkijan Open Access -opas

Avoimen julkaisemisen periaatteet, ohjeet sekä kirjaston palvelut Helsingin yliopiston tutkijoille. #openaccess #openscience #ORCID #avoinjulkaiseminen #selfarchiving

Akatemian haut

Suomen Akatemian syyskuun 2017 (1.-27.9.) haku

 • Hakuilmoitus
 • Avoin tiede Akatemian haussa: Liite 4: Avoin tiede: Avoin julkaiseminen ja aineistojen avaaminen
Avointa julkaisemista koskeva ohjeistus
 • Akatemia edellyttää, että Akatemian rahoituksella tuotetut vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan avoimissa julkaisukanavissa.
 • Tieteelliset julkaisut voidaan avata käyttämällä joko vihreää (Green OA, rinnakkaistallennus yliopiston digiarkistoon Heldaan) tai kultaista (Gold OA) mallia.
 • Myös hybridimallinen avoin julkaisutapa on sallittu.
 • Akatemialta voi hakea rahoitusta tutkimustulosten julkaisemiseen kultaisen tai hybridimallin mukaisesti. Rahoitus haetaan hakulomakkeen kohdassa Hankkeen rahoitus/Palvelut, ja perustellaan tutkimussuunnitelmassa kohdassa Julkaisusuunnitelma.
 • Akatemia hyväksyy rahoitushakemuksissaan tieteenalasta riippuen avoimena julkaisemisessa joko 6 kk:n tai 12 kk:n (SSH-alat) embargoajat.

Julkaisusuunnitelmaa koskevan osion ohjeistus:


Open Access -tuki

Kysymyksiä rinnakkaistallentamisesta tai avoimesta julkaisemisesta?
Palautetta oppaasta?

openaccess-info@helsinki.fi

 

Avoimen julkaisemisen työkaluja

SHERPA/RoMEO - useimpien isojen kustantajien ja tiedelehtien rinnakkaistallennuslinjaukset
SHERPA/JULIET - tutkimusrahoittajien käytäntöjä avoimesta julkaisemisesta ja rinnakkaistallennusehdoista
SHERPA/FACT: Funders & Authors Compliance Tool:
Directory of Open Access Journals DOAJ - tieteellisten oa-lehtien hakupalvelu
PubPeer - avoimen vertaisarvioinnin alusta
OpenDOAR - avoimia julkaisuarkistoja
ROARMAP - Rahoittajien ja instituutioiden OA-mandaatit ja oa-politiikat -hakukone
Unpaywall - lataa selaimeesi lisäosa, joka löytää avoimet julkaisut

Tervetuloa julkaisemaan avoimesti

Tutkimuksen voi julkaista avoimesti eri tavoin:

 

 • Rinnakkaistallentamalla artikkeli tai sen final draft -versio yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon kustantajan ehtojen mukaisesti (Green Open Access). Helsingin yliopiston tutkijat tallentavat julkaisunsa HELDAan, johon tallentamalla täyttyvät myös rahoittajien avoimuuden vaatimukset.
 • Julkaisemalla kokonaan Open Access -periaatteella toimivassa lehdessä, Gold Open Access. Julkaiseminen on usein maksullista (julkaisumaksu, article processing charge, APC).
 • Julkaisemalla tieteenalakohtaisissa Open Access -arkistoissa (esim. ArXiv, bioRxiv, PubMed Central, RePEc tai SocArXivkustantajan ehtojen mukaisesti.
 • Julkaisemalla omien verkkosivujen kautta tai jakamalla yhteisöpalvelun kautta kustantajan ehtojen mukaisesti.
 • Ostamalla yksittäinen artikkeli avoimeksi muuten tilausmaksullisesta lehdestä, ns. Hybrid Open Access.
 • Julkaisemalla monografia avoimesti Open Access -palvelujen kautta.

Avoimen julkaisemisen linjauksia

Helsingin yliopistossa lähtökohtana tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus

Yliopistossa toimivat tutkijat rinnakkaistallentavat tieteellisessä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa, kokoomateoksissa tai konferenssijulkaisussa julkaistut tutkimusartikkelinsa yliopiston avoimeen arkistoon Heldaan. Tallentaminen tapahtuu tutkimustietojärjestelmä TUHATin kautta. Myös ylemmän korkeakoulututkinnon ja lisensiaatin tutkinnon opinnäytteet sekä väitöskirjat tallennetaan Heldaan.

Avoin arkistointikäytäntö koskee mahdollisuuksien mukaan myös monografioita.


Useat tutkimusrahoittajat edellyttävät, että julkaistut artikkelit rinnakkaistallennetaan avoimeen  julkaisuarkistoon. Eri tutkimusrahoittajien kannan rinnakkaistallentamiseen voi tarkistaa Sherpa/Juliet -palvelusta.SHERPA/JULIET Logo

Opastusta OA-julkaisemiseen

HY:n tutkija!

Voit tilata itsellesi tai tutkimusryhmällesi opastusta oa-asioihin tai rinnakkaistallentamiseen TUHATiin / HELDAaan.

Opastus voidaan järjestää vaikkapa työhuoneellasi tai kirjaston tiloissa toivomanasi ajankohtana.

Tee tilaus tästä (vaatii kirjautumisen HY:n käyttäjätunnuksilla)

HELDA - Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto

HELDA sisältää Helsingin yliopiston tutkijoiden artikkeleita, yksiköiden julkaisusarjoja, opinnäytteitä, tiedekuntien oppimateriaaleja ja laitosten tuottamaa tutkimusaineistoa. Tiedot Heldaan siirtyvät suoraan TUHAT-tietojärjestelmästä.

Heldaan tallennettuja julkaisuja haravoidaan kansainvälisiin virtuaaliarkistoihin ja portaaleihin, jolloin ne ovat helposti löydettävissä hakukoneiden, kuten Google Scholarin kautta.

Helsingin yliopiston tutkijat tallentavat tutkimusartikkelinsa aina maksutta yliopiston digitaaliseen arkistoon Heldaan Tuhat-tietojärjestelmän kautta.

Twitter

Tämän oppaan oikeudet

Avoimen julkaisemisen opas:

Creative Commons -käyttölupa