Tuhat-tutkimustietojärjestelmä: Käytä tietoja

Ohjeet tutkimustietojen raportointiin ja käyttöön tutkimusportaalia, yliopiston verkkosivuja ja tutkimuksen vuosiraportointia varten.

ORCID edistää yhteentoimivuutta

ORCID on voittoatavoittelematon yhteisö, jonka visiona on maailma, jossa kaikki tutkimus- ja innovaatiotoimintaa osallistuvat on yksilöity ja linkitetty tuotoksiinsa. Lue lisää tästä.

Mikäli annat luvan, Helsingin yliopisto siirtää kerran viikossa seuraavat tiedot Tuhatista ORCIDiin. Jos haluat sisällyttää omat tietosi tähän tiedonsiirtoon, katso ohjeet tästä. Siirtyvät tiedot ja niistä seuraavat hyödyt on kuvattu tässä: 

 • Helsingin yliopiston affiliaatio -> Käytä ORCIDia jo julkaisun submissiossa. Kustantajat voivat tarkistaa ORCIDista, että olet Helsingin yliopiston tutkija. 
 • Muut tunnisteet (ResearcherID, Scopus Author ID) -> ORCID voi linkittää Scopus ja Web of Science julkaisuihin ORCID tunnisteen.
 • Tuhat portaalisivusi URL -> Linkittää Tuhat portaali sivuston ORCID-portaaliin ja päinvastoin. Käytä ORCID tunnistetta kaikessa verkkonäkyvyydessä.
 • Tutkimustuotokset, joissa julkaisun tila on joko E-pub ahead of print tai julkaistu, näkyvyys on Julkinen ja julkaisu on tarkistettu. -> Julkaisun DOI linkittää Tuhat-julkaisun muiden tietokantojen julkaisuihin ja kerää nämä yhteen ORCID-sivullasi.

KUDOS

KUDOS-palvelun avulla voit lisätä oman tutkimuksesi näkyvyyttä. 

​Lisätietoja Jukka Englund

 

Tutkimusportaali

 • Tutkimusportaali julkaisee Tuhatin tallennuspuolelle tallennetut tiedot.
  • Tutkimusportaalin osoite on https://researchportal.helsinki.fi 
  • Portaali näyttää ne Tuhatiin tallennetut tiedot, joiden näkyvyys on julkinen.
  • Tiedon näkyvyyden voi muuttaa jokainen kyseiseen tietoon linkitetty henkilö, jolla on Tuhatin käyttöoikeudet. . 
  • Tiedot julkaistaan pääsääntöisesti muutaman minuutin kuluessa tiedon tallentamisesta. 
  • Tutkimusportaalin julkaisu-, projekti- ja aktiviteettiluettelot näytetään myös yliopiston henkilöhaussa.
  • Helsinki.fi poimii portaalista henkilösivujen lisäksi tietoja myös organisaation, projektin tai infrastruktuurien sivuille.
  • Tutkimusportaalin saavutettavuusseloste on tässä (linkki tämän ohjeen toiselle sivulle)
 • Henkilön tiedot tutkimusportaalissa
  • Ohje henkilötietojen muokkaamisesta on tässä (linkki vie alemmaksi tällä sivulla)
  • Portaalisivu muodostuu automaattisesti kaikille sopimussuhteisille henkilöille. Tuhatissa on oltava voimassa oleva affiliaatio.
  • Voit valita, mitkä organisaatiot näkyvät omassa profiilissa.
   • Avaa henkilölomake Tuhatissa, mene portaaliprofiili-välilehdelle.
   •  
   • Valitse mitkä organisaatiot näkyvät. 
  • Henkilön kuvailutiedot (sivun yläosassa)
   • Katso kuvasta oikealla, mitä tietoja voit muuttaa portaalisivullasi.
   • Avaa henkilölomake Tuhatissa. Metadata-välilehdellä voit tehdä seuraavat toiminnot:
    • Muuta nimi (ohje)
    • Muuta oman sivun näkyvyys (ohje)
    • Lisää kuva (ohje),
    • Lisää linkki
    • Lisää ORCID (ohje) tai muita tutkijatunnisteita(ohje),
    • LIsää CV tiedosto luomalla julkinen CV CV-työkalulla (ohje),
    • kuvailutietoja (ohje),
    • koulutus- ja pätevyystietoja (ohje)
  • Projekti-, julkaisu-, aktiviteetti- jne luettelot
   • Portaali näyttää oletuksena etusivulla viisi viimeksi tallennettua julkaisua, projektia ja aktiviteettia.
   • Voit myös valita etusivulle tietyt julkaisut, projektit ja aktiviteetit: mene henkilötietolomakkeen välilehdelle "Korostettu sisältö", valitse tiedot ja Tallenna. 
  • Maailman kartta Collaboration Map) näyttää viiden viimeisen vuoden projektien ja julkaisujen kumppaneiden maat.
   • Kartan voi poistaa näkyvistä.
   • Avaa henkilölomake Tuhatissa, mene portaaliprofiili-välilehdelle
   • Poista kartta. 
   • Helpoin tapa lisätä maatietoja on lisätä projekteille kumppanit ja kumppanille maa. 
  • Graafi projektien ja julkaisujen lukumääristä muodostuu automaattisesti eikä sitä voi poistaa.
 • Projektit tutkimusportaalissa
  • Projekti näkyy tutkimusportaalissa, kun sen näkyvyys=Julkinen.
  • 8.8.2022 alkaen uudet täydentävän rahoituksen projektit näkyvät tutkimusportaalissa automaattisesti. 
  • Jotta projekti ja sen rahoitus näkyisivät portaalissa, molempien näkyvyys tulee olla "Julkinen".
  • Jokainen projektiin linkitetty henkilö voi käsitellä projektin näkyvyys-tietoja.
  • Rahoitukset (Awards) näkyvät tutkimusportaalissa vain projektien kautta. Liitä siis ensin myöntö projektiin.
  • Ohje projekti- ja rahoitustietojen käsittelyyn on tässä (linkki vie alemmaksi tällä sivulla)

Muodosta CV

 • Voit luoda yhden tai useamman CV-dokumentin Tuhatin CV-työkalulla. CV voi olla dynaaminen tai staattinen.
  • Dynaamisesti päivittyvälle CV:lle voit asettaa päivityksen siten, että järjestelmä ehdottaa uusien tietojen lisäämistä valittujen kriteerien mukaan (Esim. artikkelijulkaisut lisätään).
  • Staattinen CV sisältää vain määritellyt tiedot. 
 • Klikkaa vihreää nappulaa , valitse "Curriculum Vitae" -> Valitse CV-tyyppi:
  • Julkinen CV julkaistaan automaattisesti portaalisivullasi.
  • Yksityinen CV on omaan käyttöön. Myös tämä CV voi olla dynaaminen tai staattinen. 
 • Tallenna!

Tuhat-portaalista tutkimusryhmän tiedot yliopiston verkkosivustoille

Tiedot tutkimusryhmän/yhteisän Tuhat-portaalisivuistolta voidaan jakaa Helsingin yliopiston Drupal-sivuistolla. Tässä käytetään hyväski portaalin RSS-syötteitä.

Esimerkiksi. Tutkimusryhmän Tuhat-portaalisivuston tiedot ovat myös tällä yliopiston verkkosivustolla

Ohjeet:

Suomen Akatemian haku ja raportointi

Suomen Akatemian sähköoisessä asioinnissa tutkija voi poimia omat julkaisunsa VIRTA-julkaisutietopalvelusta,

Helsingin yliopisto siirtää tarkastetut julkaisut VIRTA-julkaisutietopalveluun kerran vuorokaudessa.

Mikäli julkaisut puuttuvat VIRTA-palvelusta, tallennetaan ne Akatemian raportointiin käsin.

Tilastot

Yliopiston tiedekuntien ja laitosten julkaisutilastot ja raportit

Vertailu maailman aineistoon:

 • InCites = Web of Sciencen aineisto
 • SciVal = Scopuksen aineisto (helppokäyttöinen benchmarkkaustyökalu)

Julkaisut Suomessa

Henkilötason tilastot ja raportit tuotetaan rajatuin käyttöoikeuksin Tuhat-tutkimustietojärjestelmän ja Rapo-raportointivälineen tietoja yhdistämällä

 • Tuhat-järjestelmä (Pure-sovellus) -> Raporttipohjat
 • Rapo-raportointiväline -> New Analysis
 • Tuhatin ja Rapon aineistot yhdistetään seuraavilla tunnisteilla: Julkaisun UUID, henkilön henkillöstönumero (keskeinen henkilönumero)

Tutkimuksen vuosiraportointi

 • Yliopisto muodostaa omaan käyttöönsä tilastoja ja raportteja, sekä raportoi OKM:lle yliopistojen rahanjakomallin tiedonkeruun mukaisesti.
 • Tutkimuksen vuosiraportoinnin vaatimukset on selitetty yliopiston intranetissä (kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksilla).
 • Katso videoita vuosiraportoinnin tietojen tallentamisesta: 
  • Tutkimuksen vuosiraraportointi Tuhatissa. Video englanniksi: Youtube
  • Miten suodatat Tuhatin julkaisulistaan vain ne julkaisut, joista puuttuu tiedosto. Video englanniksi: HY Unitube-katsomo
  • Miten lisäät tieteenalat ja niille vapaita avainsanoja: Video englanniksi: HY Unitube-katsomo
  • Kuinka rinnakkaistallennat julkaisun Tuhatiin. Video suomeksi: HY Unitube-katsomo
 • Tarkemmat kirjalliset ohjeet, miten tiedot tallennetaan Tuhat-järjestelmään: 
 • Raportoitu data on käytettävissä näissä palveluissa.

Raportointi yliopiston kolmivuotisista tutkimusmäärärahoista

Lue ohjeet englanniksi täältä.

Saavutettavuusseloste