Tuhat-tutkimustietojärjestelmä: Käytä tietoja

Ohjeita tutkimustietojärjestelmän käyttöön.

ORCID edistää yhteentoimivuutta

ORCID on voittoatavoittelematon yhteisö, jonka visiona on maailma, jossa kaikki tutkimus- ja innovaatiotoimintaa osallistuvat on yksilöity ja linkitetty tuotoksiinsa. Lue lisää tästä.

Mikäli annat luvan, Helsingin yliopisto siirtää kerran viikossa seuraavat tiedot Tuhatista ORCIDiin. Jos haluat sisällyttää omat tietosi tähän tiedonsiirtoon, katso ohjeet tästä. Siirtyvät tiedot ja niistä seuraavat hyödyt on kuvattu tässä: 

 • Helsingin yliopiston affiliaatio -> Käytä ORCIDia jo julkaisun submissiossa. Kustantajat voivat tarkistaa ORCIDista, että olet Helsingin yliopiston tutkija. 
 • Muut tunnisteet (ResearcherID, Scopus Author ID) -> ORCID voi linkittää Scopus ja Web of Science julkaisuihin ORCID tunnisteen.
 • Tuhat portaalisivusi URL -> Linkittää Tuhat portaali sivuston ORCID-portaaliin ja päinvastoin. Käytä ORCID tunnistetta kaikessa verkkonäkyvyydessä.
 • Tutkimustuotokset, joissa julkaisun tila on joko E-pub ahead of print tai julkaistu, näkyvyys on Julkinen ja julkaisu on tarkistettu. -> Julkaisun DOI linkittää Tuhat-julkaisun muiden tietokantojen julkaisuihin ja kerää nämä yhteen ORCID-sivullasi. ORCIDilla voi linkittää julkaisut PlumX -palveluun.

KUDOS, PlumX

KUDOS-palvelun avulla voit lisätä oman tutkimuksesi näkyvyyttä. 

PlumX kertoo julkaisujen näkyvyydestä ja miten muut käyttävät niitä. 

​Lisätietoja Jukka Englund

 

LIsää CV

Voit luoda yhden tai useamman CV-dokumentin Tuhatin CV-työkalulla (ohje tässä laatikossa) tai lisätä oman CV:n tekstinä (katso ohje tästä).

Voit luoda monta CV-dokumenttia.

Klikkaa vihreää nappulaa , valitse "CV, portaalissa korostetut" -> Valitse CV-tyyppi:

 • Julkinen CV julkaistaan automaattisesti portaalisivullasi. Voit asettaa CV:lle päivityksen siten, että järjestelmä ehdottaa uusien tietojen lisäämistä valittujen kriteerien mukaan (Esim. artikkelijulkaisut lisätään). Tämä CV on dynaaminen. CV voi olla myös staattinen, jolloin se sisältää vain ennallta määritellyt tiedot. 
 • Yksityinen CV on omaan käyttöön. Myös tämä CV voi olla dynaaminen tai staattinen. 
 • Korostettu CV sisältö poimii valikoituja julkaisuja, aktiviteetteja ja projekteja portaalin etusivulle; "Valikoidut julkaisut".  Oletuksena portaali näyttää viimeksi lisätyt tiedot "Viimeisimmät julkaisut"
 • EuroPass CV mahdollistaa Tuhat-tietojen siirron EuroPASS palveluun, jossa voit muokata itsellesi oman CV:n.

Tutkimusportaali

Tutkimusportaali

Yliopiston tutkimusportaali https://researchportal.helsinki.fi näyttää henkilöiden ja organisaatioiden tiedot, joiden näkyvyys on julkinen. Lisäksi henkilöllä on oltava voimassa oleva affiliaatio Helsingin yliopistoon. 

Henkilön profiilisivu

Katso kuvasta oikealla, mitä tietoja voit muuttaa portaalisivullasi.

Ohjeet henkilöprofiilin päivittämiseen ovat tässä linkissä.  

Yhteenveto huomioitavista asioista:

 • Portaalisivujen osoitteet ovat luettavassa muodossa.
 • Henkilön nimen voi muuttaa.
 • Nimikkeitä voi lisätä.
 • Henkilö voi itse rajata profiilissa näytettäviä organisaatioita
 • Osoitekartta tulostuu automaattisesti puhelinluettelon osoitetietojen perusteella. 
 • Pylväskaavio muodostuu automaattisesti ja se näyttää julkaisujen ja projektien määrän ja ajanjakson.
 • Linkit sijaitsevat kasvokuvan alapuolella kuvakkeina. CV (tehty CV-työkalulla) ja Scopus author profile näkyvät linkkeinä.
 • Koulutus ja ammattipätevyydet näkyvät portaalissa ja henkilö voi halutessaan tallentaa nämä tiedot itse. 
 • Maailman kartta esittää yhteistyön viideltä vuodelta. Maatieto on julkaisuihin ja projekteihin linkitettyjen ulkopuolisten organisaatioiden maa. (Helpoin tapa päivittää kartta on lisätä projekteille kumppanitiedot.) Kartan näkymisen voi halutessaan estää: Muokkaa profiilia -> Portaaliprofiili -> Näytä yhteistyökartta portaalissa: Pois
 • Henkilöön liittyvät tiedot näkyvät kartan alapuolella. Uutta on yhteevedot tietojen lukumääristä.  Poimi valikoidut sisällöt (Muokkaa profiilia -> välilehti Portaaliprofiili)
 • Julkaisutiedoissa on DOI-tunnisteen perusteella julkaisun mainintoja eri verkkopalveluissa (PlumX ja Altmetrics kuvakkeet muodostuvat automaattisesti).

Uudessa portaalissa ei ole:

 • Lisätietoja Helsingin yliopiston affiliaatiosta –kenttä ei näy portaallissa. (Henkilö itse päivittää tekstin tarpeen mukaan esimerkiksi tutkimus- ja opetustoiminnan kuvailuun)
 • CV-tiedosto ja tutkimukseen liittyvät kuva. 

Linkit uuteen portaaliin

Vanha portaalin linkit siirtyvät automaattisesti uuteen portaaliin.

Tuhat-portaalissa henkilön sivu

Tutkimustietojärjestelmä luo henkilöille automaattisesti julkisen profiilin tutkimusportaaliin http://www.helsinki.fi/tuhat.

Määritä henkilön omalla etusivulla näkyvät tiedot

Etusivulle voi poimia valikoituja julkaisuja, aktiviteetteja ja projekteja. Jos poimintaa ei ole tehty, portaali näyttää oletuksena järjestelmään viimeksi tallennetut tiedot (lisäyspäivämäärän mukaan).

Valikoitujen tietojen poiminta tehdään kohdassa "Ansioluettelo" ->  "Korostettu CV sisältö". Klikkaa vihreää nappulaa "Lisää uusi". Uusi ikkuna aukeaa. Valitse "Korostettu CV-sisältö".

 • Valitse julkaisut, projektit.
 • Tallenna.

Kuvaus tutkimustoiminnasta, henkilön oma kuva ja tutkimuskuva

Nämä tiedot lisätään välilehdellä "Personal", klikkaa "Edit profile".

Henkilö voi itse piilottaa oman henkilöprofiilinsa tai minkä tahansa henkilöprofiiliinsa linkitetyn tiedon.

Portaali on Pure-sovelluksen valmis toiminnallisuus eikä sitä voida muokata.

Tuhat-portaalista tutkimusryhmän tiedot yliopiston verkkosivuistoille

Tiedot tutkimusryhmän/yhteisän Tuhat-portaalisivuistolta voidaan jakaa Helsingin yliopiston Drupal-sivuistolla. Tässä käytetään hyväski portaalin RSS-syötteitä.

Esimerkiksi. Tutkimusryhmän Tuhat-portaalisivuston tiedot ovat myös tällä yliopiston verkkosivustolla

Ohjeet:

Suomen Akatemian haku ja raportointi

Suomen Akatemian sähköoisessä asioinnissa tutkija voi poimia omat julkaisunsa VIRTA-julkaisutietopalvelusta,

Helsingin yliopisto siirtää tarkastetut julkaisut VIRTA-julkaisutietopalveluun kerran vuorokaudessa.

Mikäli julkaisut puuttuvat VIRTA-palvelusta, tallennetaan ne Akatemian raportointiin käsin.

Tilastot

Yliopiston tiedekuntien ja laitosten julkaisutilastot ja raportit

Vertailu maailman aineistoon:

 • InCites = Web of Sciencen aineisto
 • SciVal = Scopuksen aineisto (helppokäyttöinen benchmarkkaustyökalu)

Julkaisut Suomessa

Henkilötason tilastot ja raportit tuotetaan rajatuin käyttöoikeuksin Tuhat-tutkimustietojärjestelmän ja Rapo-raportointivälineen tietoja yhdistämällä

 • Tuhat-järjestelmä (Pure-sovellus) -> Raporttipohjat
 • Rapo-raportointiväline -> New Analysis
 • Tuhatin ja Rapon aineistot yhdistetään seuraavilla tunnisteilla: Julkaisun UUID, henkilön henkillöstönumero (keskeinen henkilönumero)

Tutkimuksen vuosiraportointi

Tutkimuksen vuosiraportoinnin vaatimukset on selitetty yliopiston intranetissä (kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Katso video alla tai lue tarkemmat kirjalliset ohjeet, miten tiedot tallennetaan Tuhat-järjestelmään: 

Raportoitu data on käytettävissä näissä palveluissa.

Raportointi yliopiston kolmivuotisista tutkimusmäärärahoista

Lue ohjeet englanniksi täältä.

Hae julkaisuja asiasanoilla

Saavutettavuusseloste