Tuhat-tutkimustietojärjestelmä: Tutkimusportaalin saavutettavuusseloste

Ohjeet tutkimustietojen raportointiin ja käyttöön tutkimusportaalia, yliopiston verkkosivuja ja tutkimuksen vuosiraportointia varten.

Tutkimusportaalin saavutettavuusseloste

Helsingin yliopiston tutkimusportaalin saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin yliopiston tutkimusportaalia ja on laadittu 18.9.2020.

www-osoite: https://researchportal.helsinki.fi/fi/

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Digipalvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut järjestelmäntoimittaja Elsevier B.V.

Ei-saavutettava sisältö

Digipalvelu ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Digipalvelun saavutettavuuden arvioinnissa on löydetty puutteita:

  • Joidenkin otsikkotyylien järjestys ei ole WGAC 2.1 -kriteeristön mukainen.
  • Joissakin kohdissa kontrastit eivät ole täysin WGAC 2.1 -kriteeristön mukaisia.

Tarkemmin saavutettavuuden puutteet on kuvattu saavutettavuusarvioinnin raportissa: https://researchportal.helsinki.fi/assets/PUREVPAT-2.1.pdf

Saavutettavuuden arvioinnissa löydetyt puutteet pyritään korjaamaan.

Ei- saavutettava sisältö, joka ei kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin

Digipalveluun tallennetut julkaisujen rinnakkaistallenteet eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia sisältöjä, eivätkä ne näin ollen kuulu digipalvelulain piiriin.

Saavutettavuuspalaute

Voit antaa meille palautetta digipalvelun saavutettavuudesta verkkolomakkeella: https://researchportal.helsinki.fi/fi/contact/index/  

Voit antaa palautteen vaihtoehtoisesti myös sähköpostilla osoitteeseen: tuhat-info@helsinki.fi  

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Saavutettavuusseloste