Tuhat-tutkimustietojärjestelmä: Tuhat on Elsevierin Pure

Ohjeet tutkimustietojen raportointiin ja käyttöön tutkimusportaalia, yliopiston verkkosivuja ja tutkimuksen vuosiraportointia varten.

Tuhat-tutkimustietojärjestelmä on Elsevierin Pure

Helsingin yliopiston Tuhat-tutkimustietojärjestelmä on Elsevierin  "Pure", joka sisältää tallennuslomakkeet, raportointivälineen , rajapinnan ja tutkimusportaalin. 

Tutkimustietojärjestelmän tehtävänä on tukea tutkimuksen strategista johtamista, avointa tiedettä, tutkimusrahoituksen hakua, viestintää ja tutkimusryhmien rekrytointia. 

 • Tutkijalle tuki tutkimusrahoituksen hakuun, viestintään ja avoimeen tieteeseen:
  • CV-työkalu ja tietojen tulostus luetteloina.
  • Henkilökohtainen julkinen sivusto Tuhat-portaalissa.
  • Julkaisujen kokotekstien tallennus rinnakkaisarkistoon.
  • Akatemian hankeraportoinnissa tutkija voi käyttää julkaisujaan VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta.
 • Yksikölle tuki strategiseen johtamiseen, rekrytointiin ja viestintään:
  • Johto käyttää tilastoja ja aineistoja analysointiin ja ennakointiin, aineistossa osittain mahdollista porautua tutkimusryhmä- ja henkilötasolle.
  • Työnhakijalle julkinen portaali kuvaa yksikön/tutkimusryhmän toimintaa ja välittää keskeiset yhteystiedot.
  • Verkkoviestintä voi liittää portaalin julkaisu-, projekti- ja henkilöluetteloita yksikön ja tutkimusryhmien kotisivuille.
 • Yleisölle, rahoittajille, medioille tuki tiedonhakuun:
  • Julkinen portaali ja sen kohtuulliset hakutoiminnot tukevat tutkimuksen löydettävyyttä

Welcome to Pure by Elsevier

Pure software is used by over 220 research institutes world wide, see the list of clients here. User roles include researchers, research managers and librarians. Here is how they benefit: 

Saavutettavuusseloste