Viitteidenhallinta: Viitteidenhallintaohjelmat

Helsingin yliopistossa yleisesti käytettyjen viitteidenhallintaohjelmien lyhyt esittely ja ohjeet niiden käyttöönottoon yliopiston tai omille koneille Också på svenska. Also in English..

Mihin tarvitsen viitteidenhallintaohjelmaa?

Viitteidenhallintaohjelmien avulla pystyt tallentamaan löytämäsi viitteet samaan paikkaan omaksi tietokannaksesi. Järjestä viitteesi vaikka aiheittain tai käyttötarkoituksen mukaan kansioihin tai ryhmiin, joiden sisältöä voit jakaa toisten saman ohjelman käyttäjien kanssa. Useimmiten ohjelmista on tarjolla ladattava työpöytäversio, sen lisäksi selainversio ja joillakin myös mobiiliappi, joiden välillä voit synkronoida tietokantasi sisällön. Tässä oppaassa esiteltyjen viitteidenhallintaohjelmien ominaisuuksien vertailutaulukon löydät tämän sivun lopusta.

Useat tietokannat tarjoavat mahdollisuuden siirtää viitteitä hakutuloksesta suoraan viitteidenhallintaohjelmiin. Ohjelmilla saattaa olla selainlisäosa, jonka avulla viitteen saa viedyksi omaan viitteidenhallintaohjelmaan. Kokotekstin voi linkittää tai tallentaa liitteeksi viitteeseen sekä tehdä omia merkintöjä. Viitteiden siirto viitteidenhallintaohjelmasta toiseen on myös mahdollista, ks. Viitteiden siirto.

Viitteidenhallintaohjelmien avulla voit luoda valitsemistasi viitteistä lähdeluettelon eri viittaustyyleillä. Saatavilla on myös lisäosia, joiden avulla voit tehdä tekstin sisäiset viittaukset ja niiden perusteella lähdeluettelon esim. Word-tekstinkäsittelyohjelmassa.

Oppaan linkit avautuvat oppaan sisäisten linkkien osalta samaan ikkunaan ja muiden verkkosivujen osalta uuteen ikkunaan.

Minkä ohjelman valitsen?

Maksanko jotain?

Viitteidenhallintaohjelmia on olemassa ilmaisia ja maksullisia. Helsingin yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön on hankittu EndNote-viitteidenhallintaohjelma. Maksuttomia (tosin lisätallennustila on maksullista tai ominaisuuksia on rajattu) viitteidenhallintaohjelmia ovat Zotero, Mendeley ja EndNote Basic, ja esim. JabRef sekä Papers (maksullinen) ovat myös yleisesti käytössä.

Lopullinen valinta?

Eri viitteidenhallintaohjelmien perustoiminnot ovat suurelta osin samankaltaisia. Opintojen tai työuran aikana voi aina vaihtaa toisen ohjelman käyttäjäksi oman valinnan tai tarpeen mukaan (esim. tutkimusryhmän käyttämä ohjelma)  – kun on opetellut yhden, tietää suurin piirtein, mitä muilta viitteidenhallintaohjelmilta voi odottaa. Helsingin yliopiston kirjasto ei suosittele mitään tiettyä viitteidenhallintaohjelmaa, koska riippuu tilanteesta, mikä on kullekin sopivin ohjelma.

Kerätyt viitteet ovat siirrettävissä viitteidenhallintaohjelmasta toiseen, mutta niiden oheen mahdollisesti liitetyt kokotekstit eivät yleensä siirry. Joka tapauksessa jonkin ohjelman käyttöönotto auttaa pitämään tutkielmassa tai artikkelissa käytettävät lähteet hallinnassa, koska viitetiedot ovat tallessa yhdessä paikassa.

Ohjelman lataaminen?

  • Yliopiston tietokoneille saa ladata ohjelmia Software Centeristä (ohje)
  • Omille koneille ohjelmat ladataan yleensä niiden kotisivujen kautta. Yliopiston hankkimia ohjelmia voi ladata kotikoneille Ohjelmistojakelusta (ohje)

Linkkejä ja vinkkejä

  • Jos aineistosi koostuu monentyyppisistä lähteistä, myös muista kuin pdf-aineistoista (artikkeleita, kirjoja, raportteja, mutta myös webbisivuja, blogeja jne.), on Zotero hyvä valinta näiden hallintaan
  • Jos lähteesi ovat pääasiassa artikkeleita tai muita pdf-aineistoja, Mendeleyn kokotekstihaku ja lukija merkintämahdollisuuksineen on kätevä
  • Vielä enemmän ominaisuuksia tarjoaa maksullinen EndNote, varsinkin jos käsittelet suuria määriä viitteitä esim. monografiaa tai systemaattista kirjallisuuskatsausta varten
  • Tiedätkö, mitä ohjelmaa muut opiskelijat tai tutkijat ryhmässäsi tai alallasi käyttävät? Viitteitä on helpointa jakaa saman ohjelman käyttäjien kesken esim. ryhmätöitä tai yhteistä artikkelia tehdessä.
  • Vinkkejä viitteidenhallintaohjelman valintaan: Selecting a reference management tool (The Open University)
  • Comparison of reference management software useiden viitteidenhallintaohjelmien vertailutaulukot Wikipediassa
  • Mendeley vs Zotero (Australian College of Applied Professions ACAP Library) vertailutaulukko
  • Viitteiden lisääminen tekstiin Microsoft Wordilla ilman erillistä viitteidenhallintaohjelmaa: Opiskelijan digitaidot – Viitteet ja lähdeluettelo

Löydät tietoa viitteidenhallinnasta myös Helsingin yliopiston kirjaston Moodle-kurssin Tutkielman tekijän tiedonhallinta Millaista on tiedon- ja viitteidenhallinta -osiosta.

Viitteidenhallintaohjelmia

Tässä oppaassa esitellään:

Esimerkkejä muistakin:

Citavi hankinta ja lataus omalle koneelle https://www.citavi.com/en (selain ja Windows; Word, Google Docs ja LaTex); on HY Software Centerissä. Ilman lisenssiä voi tallentaa korkeintaan 100 viitettä/projekti.

JabRef lataus omalle koneelle https://www.jabref.org/ (Windows, Mac ja Linux; Word ja LibreOffice/OpenOffice ynnä BibTex ja BibLaTex ym. – hyvä vaihtoehto erityisesti LaTexin käyttäjille); ei ole HY Software Centerissä.

Papers (ReadCube Papers) hankinta ja lataus omalle koneelle https://www.papersapp.com/ (Windows ja Mac; Word ja Google Docs); ei ole HY Software Centerissä, mutta SmartCite-lisäosa on saatavilla yliopiston Word-ohjelmaan.

RefWorks on tarjolla vain organisaatiotilaajille. Helsingin Yliopiston tilaus on päättynyt 31.12. 2021 ja pääsyä omalle tilille ei enää ole, mutta tarvittaessa apua voi kysyä RefWorksin tuesta: RefWorks Support Case Form / Chat.

Sciwheel https://sciwheel.com/ toimii selaimessa, ei tarvitse ladata erillistä ohjelmaa omalle tai yliopiston koneelle (Word ja Google Docs).

Miten voin alumnina jatkaa ohjelmani käyttöä?

Ilmaisohjelmien, kuten EndNote Basicin, Mendeleyn ja Zoteron, käyttämistä voit jatkaa valmistumisen tai yliopistolta lähdön jälkeen kuten ennenkin. Jos olet käyttänyt EndNotea, voit hankkia siihen henkilökohtaisen lisenssin ja siirtää kirjastosi uudelle tilillesi, jolleivät ilmaisohjelmien tallennustila ja muut ominaisuudet riitä.

Viitteidenhallintaohjelmien vertailua

 

Viitteidenhallintaohjelmien vertailua
 
Zotero
Mendeley
EndNote 21
EndNote Basic
Miten ohjelman saa käyttöön
Luo tunnukset verkossa. Lataa työpöytäversio omalle koneelle verkosta ja
yliopiston koneelle Sofware Centeristä.
Luo tunnukset verkossa. Lataa työpöytäversio omalle koneelle verkosta ja
yliopiston koneelle Sofware Centeristä.
Lataa omalle koneelle Ohjelmistojakelusta 
ja yliopiston koneelle Software Centeristä.
Luo tunnukset verkossa
Hinta
Perusversio maksuton kaikille. Lisätallennustila maksullista. Perusversio maksuton kaikille. Lisätallennustilat ja -ominaisuudet maksullista. Maksuton HY:n käyttäjille  Maksuton kaikille
Paljonko tallennustilaa ilman lisämaksua
300 MB  2 GB Rajaton 2 GB
Voinko käyttää, jos siirryn pois yliopistolta
Samalla tavalla kuin aiemmin Samalla tavalla kuin aiemmin Ei voi käyttää HY:n lisenssiä. Voi ostaa oman EndNote-lisenssin tai siirtyä käyttämään muuta ohjelmaa. Samalla tavalla kuin aiemmin
Miten toimii tekstinkäsittelyohjelman kanssa
Word, LibreOffice, Google Docs Word, myös Word Online Word, LibreOffice, Pages, Google Docs Word
Paljonko viittaustyylejä käytössä
10  000 7000 7000 21
Miten voi muokata omia tyylejä
Voit käyttää CSL tyylieditoria Voit käyttää CSL tyylieditoria Oma tyylieditori desktopin kautta  Ei voi editoida
Miten saa suomen- tai ruotsinkielisiä tyylejä
Editoimalla tyylejä. Lisäksi joidenkin tyylien kielen voi lähdeluetteloa muodostaessa valita suomeksi Editoimalla tyylejä. Lisäksi tyylien kielen voi lähdeluetteloa muodostaessa valita suomeksi Editoimalla tyylejä. Ei saa.
Mitä vahvuuksia
Yksinkertainen ja helppo oppia. Avoin lähdekoodi. Ei ole kaupallisen kustantajan omistama. Parempi yksityisyys kuin Mendeleyssä, koska Zotero ei kerää dataa Zoteroon tuoduista viitetiedoista. 
Aktiivinen Zotero Forum, jossa voi kysyä neuvoa. Paljon käyttäjäyhteisön tekemiä lisäosia ja ohjeita.
Yksinkertainen ja helppo oppia. Verkostoitumistoiminnot.
PDF:n tiedostojen lukeminen.
Käytössä EndNoten Helpdesk. Helppo ottaa aluksi käyttöön, jos suunnitelmissa käyttää myöhemmin EndNote
Mikä epäilyttää
  Metadatan laadussa parantamisen varaa. Omistaja Elsevier. Menee enemmän aikaa opetteluun, koska paljon ominaisuuksia. Käyttöliittymä ei järin intuitiivinen.  

 

Saavutettavuusseloste