Viitteidenhallinta: Mendeley

Helsingin yliopistossa yleisesti käytettyjen viitteidenhallintaohjelmien lyhyt esittely ja ohjeet niiden käyttöönottoon yliopiston tai omille koneille Också på svenska. Also in English..

Mendeleyn ominaisuuksia

Mendeley logo

 • https://www.mendeley.com/
 • Mendeley on ilmainen viitteidenhallintaohjelma
 • Työpöytä-, selain- ja mobiiliversioiden data synkronoituu pilveen
 • Liitetiedostoille on 2 GB ilmaista tilaa, lisätila on maksullista
 • Käyttäjän on luotava tili, jollei ennestään ole Elsevierille tiliä esim. Scopuksessa
 • Viitteitä voi jakaa ryhmien kanssa (Private Groups). Ilmaisella tilillä voi luoda viisi korkeintaan 25 jäsenen ryhmää. Muiden luomiin ryhmiin liittymisellä ei ole muuta ylärajaa. Liitetiedostot lasketaan mukaan ryhmän omistajan tallennustilaan.
 • Maksullisilla tileillä saa lisää tallennustilaa sekä ryhmiä
 • Lähdeluettelon tyylin voit valita lähes 7000 valmiista CSL-tyylistä, joita voit selata vaikka esimerkin avulla. Voit myös muokata tyylejä omaan käyttöösi. Tyylien kielen voi lähdeluetteloa muodostaessa valita suomeksi, joka saattaa helpottaa lopullisen lähdeluettelon korjailua.
 • Pdf-tiedostoille on oma lukija ja niihin voi tehdä merkintöjä. Merkintöjä voi koota Mendeley Notebookin sivuille.

Näin pääset alkuun

Asennus ja tili

 • Yliopiston tietokoneille saat ladata Mendeleyn työpöytäversion Software Centeristä (ohje)
 • Omille koneille (Windows, Mac tai Linux) Mendeley Reference Manager ladataan kotisivujen kautta
  • Vanha Mendeley Desktop oli saatavilla elokuun 2022 loppuun saakka, mutta sen käyttöä voi jatkaa tämän jälkeenkin
 • Selainversiota Mendeley Reference Manager web voit käyttää myös yksinään ilman työpöytäversiota
 • Tee tili, jotta voit käyttää Mendeleytä
  • Jos sinulla on ennestään Elsevierille tili (olet esim. rekisteröitynyt Scopukseen), voit kirjautua sillä.
 • Kotisivulta ladataan myös selaimen lisäosaksi asennettava Web Importer

Käyttöohjeita

Mendeley features

Lisäosat selaimeen ja tekstinkäsittelyohjelmaan

Selain

 • Selaimen lisäosa Web Importer (Chrome, Firefox tai Edge) sisällön vientiin omaan tietokantaan: asennus selaimeen

Tekstinkäsittely

 • Mendeley Cite on uusi lisäosa Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmaan
  • valmiina yliopiston Wordissa References-välilehdellä (tai lisättävissä Insert – Get Add-ins – Admin Managed -välilehdeltä)
  • omaan Word-ohjelmaan lisäosa asennetaan  Microsoft AppSourcesta
 • Vanha lisäosa Citation Plugin (Word tai LibreOffice) asennetaan Mendeley Desktopin Tools-valikosta

The New Mendeley Reference Manager – video YouTubessa (2:24 min)

Esimerkkejä Mendeleyn viittaustyyleistä

Lähdeluettelon tyylin voit valita lähes 7000 valmiista CSL-tyylistä, joita voit selata https://csl.mendeley.com/about/. Voit myös muokata tyylejä omaan käyttöösi – Mendeleyn ohjeet tyylieditorin käyttöön.

Tyylin kielen voit lähdeluetteloa muodostaessa valita suomeksi, joka saattaa helpottaa lopullisen lähdeluettelon korjailua. Valitse vanhassa työpöytäversiossa View – More Styles... – avautuvan Citation Styles – Installed -ikkunan alaosassa säädä Citation and Bibliography Language – Finnish.

Tarkasta viittaukset ja lähdeluettelo kuitenkin huolellisesti vielä lopullisessa tekstissäsi, aivan kaikki merkinnät eivät suomennu tai eivät tule aivan toivotulla tavalla.

Jotta lähdeluettelosta tulisi mahdollisimman hyvä, pitää viitteiden tietojen olla kunnossa jo omassa Mendeley-tietokannassa. Mahdolliset kirjoitusvirheet, ylimääräiset välilyönnit esim. otsikossa, väärä viitetyyppi (Type) tai väärissä kentissä olevat tiedot kannattaa korjata jo Mendeleyssä.

Seuraavilla välilehdillä on esimerkkejä tekijä–vuosi -tyyppisistä sekä numerotyyleillä tehdyistä viittauksista ja lähdeluetteloista. Viitetyypit: Report, Journal Article, Book Section, Conference Proceedings.

American Psychological Association (APA) 7th edition ->Finnish

(Kumpulainen ym., 2019; Myers-Smith & Hik, 2018; Piirainen, 2016; Seo, 2018)

Kumpulainen, K., Vartiainen, J., Ouakrim-Soivio, N., & Hienonen, N. (2019). Lasten kotiympäristöt monilukutaidon kehittymisen areenoina: raportti pienten lasten vanhemmille laaditusta kyselystä. Teoksessa Opettajankoulutuslaitoksen muut julkaisut. [Helsingin yliopisto].

Myers-Smith, I. H., & Hik, D. S. (2018). Climate warming as a driver of tundra shrubline advance. Journal of Ecology, 106(2), 547–560. https://doi.org/10.1111/1365-2745.12817

Piirainen, M. (2016). Puutarhapuhetta ja puheen tulkintaa: ammatillinen tieto kulttuurintutkijan tukena. Teoksessa J. Jouhki & T. Steel (Toim.), Etnologinen tulkinta ja analyysi: kohti avoimempaa tutkimusprosessia (ss. 165–199). Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry.

Seo, J. (2018). Datalog Extensions for Bioinformatic Data Analysis. 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2018, 1303–1306. https://doi.org/10.1109/EMBC.2018.8512571

Chicago Manual of Style 17th edition (author-date) ->Finnish

(Kumpulainen ym. 2019; Myers-Smith ja Hik 2018; Piirainen 2016; Seo 2018)

Kumpulainen, Kristiina, Jenni Vartiainen, Najat Ouakrim-Soivio, ja Ninja Hienonen. 2019. ”Lasten kotiympäristöt monilukutaidon kehittymisen areenoina: raportti pienten lasten vanhemmille laaditusta kyselystä”. Opettajankoulutuslaitoksen muut julkaisut. Helsinki: [Helsingin yliopisto].

Myers-Smith, Isla H., ja David S. Hik. 2018. ”Climate warming as a driver of tundra shrubline advance”. Toimittanut Rien Aerts. Journal of Ecology 106 (2): 547–60. https://doi.org/10.1111/1365-2745.12817.

Piirainen, Marjukka. 2016. ”Puutarhapuhetta ja puheen tulkintaa: ammatillinen tieto kulttuurintutkijan tukena”. Teoksessa Etnologinen tulkinta ja analyysi: kohti avoimempaa tutkimusprosessia, toimittanut Jukka Jouhki ja Tytti Steel, 165–99. Helsinki: Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry.

Seo, Jiwon. 2018. ”Datalog Extensions for Bioinformatic Data Analysis”. Teoksessa 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2018:1303–6. Honolulu, HI, USA: IEEE. https://doi.org/10.1109/EMBC.2018.8512571.

Cite Them Right 10th edition – Harvard (no “et. al”) ->Finnish

(Piirainen, 2016; Myers-Smith ja Hik, 2018; Seo, 2018; Kumpulainen ym., 2019)

Kumpulainen, K., Vartiainen, J., Ouakrim-Soivio, N. ja Hienonen, N. (2019) Lasten kotiympäristöt monilukutaidon kehittymisen areenoina: raportti pienten lasten vanhemmille laaditusta kyselystä, Opettajankoulutuslaitoksen muut julkaisut. Helsinki: [Helsingin yliopisto].

Myers-Smith, I. H. ja Hik, D. S. (2018) ”Climate warming as a driver of tundra shrubline advance”, Journal of Ecology. Toimittanut R. Aerts. Blackwell Publishing Ltd, 106(2), ss. 547–560. doi: 10.1111/1365-2745.12817.

Piirainen, M. (2016) ”Puutarhapuhetta ja puheen tulkintaa: ammatillinen tieto kulttuurintutkijan tukena”, teoksessa Jouhki, J. ja Steel, T. (toim.) Etnologinen tulkinta ja analyysi: kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Helsinki: Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry, ss. 165–199.

Seo, J. (2018) ”Datalog Extensions for Bioinformatic Data Analysis”, teoksessa 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). Honolulu, HI, USA: IEEE, ss. 1303–1306. doi: 10.1109/EMBC.2018.8512571.

Karlstad Universitet – Harvard (Swedish) ->Finnish

(Piirainen 2016; Myers-Smith & Hik 2018; Seo 2018; Kumpulainen ym. 2019)

Kumpulainen, K., Vartiainen, J., Ouakrim-Soivio, N. & Hienonen, N. (2019). Lasten kotiympäristöt monilukutaidon kehittymisen areenoina: raportti pienten lasten vanhemmille laaditusta kyselystä. Opettajankoulutuslaitoksen muut julkaisut. Helsinki: [Helsingin yliopisto].

Myers-Smith, I. H. & Hik, D. S. (2018). Climate warming as a driver of tundra shrubline advance. Journal of Ecology, 106(2), 547–560. doi:10.1111/1365-2745.12817.

Piirainen, M. (2016). Puutarhapuhetta ja puheen tulkintaa: ammatillinen tieto kulttuurintutkijan tukena. Teoksessa Jouhki, J., & Steel, T. (toim.). Etnologinen tulkinta ja analyysi: kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Helsinki: Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry, ss.165–199.

Seo, J. (2018). Datalog Extensions for Bioinformatic Data Analysis. Teoksessa 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). Honolulu, HI, USA: IEEE, ss.1303–1306

Cell ->Finnish

(Kumpulainen ym., 2019; Myers-Smith ja Hik, 2018; Piirainen, 2016; Seo, 2018)

Kumpulainen, K., Vartiainen, J., Ouakrim-Soivio, N., ja Hienonen, N. (2019). Lasten kotiympäristöt monilukutaidon kehittymisen areenoina: raportti pienten lasten vanhemmille laaditusta kyselystä (Helsinki: [Helsingin yliopisto]).

Myers-Smith, I.H., ja Hik, D.S. (2018). Climate warming as a driver of tundra shrubline advance. J. Ecol. 106, 547–560.

Piirainen, M. (2016). Puutarhapuhetta ja puheen tulkintaa: ammatillinen tieto kulttuurintutkijan tukena. In Etnologinen tulkinta ja analyysi: kohti avoimempaa tutkimusprosessia, J. Jouhki, ja T. Steel, toim. (Helsinki: Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry), ss. 165–199.

Seo, J. (2018). Datalog Extensions for Bioinformatic Data Analysis. In 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), (Honolulu, HI, USA: IEEE), ss. 1303–1306.

Elsevier – Harvard (with titles) ->Finnish

(Kumpulainen ym., 2019; Myers-Smith ja Hik, 2018; Piirainen, 2016; Seo, 2018)

Kumpulainen, K., Vartiainen, J., Ouakrim-Soivio, N., Hienonen, N., 2019. Lasten kotiympäristöt monilukutaidon kehittymisen areenoina: raportti pienten lasten vanhemmille laaditusta kyselystä, Opettajankoulutuslaitoksen muut julkaisut. [Helsingin yliopisto], Helsinki.

Myers-Smith, I.H., Hik, D.S., 2018. Climate warming as a driver of tundra shrubline advance. J. Ecol. 106, 547–560. https://doi.org/10.1111/1365-2745.12817

Piirainen, M., 2016. Puutarhapuhetta ja puheen tulkintaa: ammatillinen tieto kulttuurintutkijan tukena, teoksessa: Jouhki, J., Steel, T. (Toim.), Etnologinen tulkinta ja analyysi: kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry, Helsinki, ss. 165–199.

Seo, J., 2018. Datalog Extensions for Bioinformatic Data Analysis, teoksessa: 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). IEEE, Honolulu, HI, USA, ss. 1303–1306. https://doi.org/10.1109/EMBC.2018.8512571

Elsevier – Vancouver (author-date) ->Finnish

(Kumpulainen ym., 2019; Myers-Smith ja Hik, 2018; Piirainen, 2016; Seo, 2018)

Kumpulainen K, Vartiainen J, Ouakrim-Soivio N, Hienonen N. Lasten kotiympäristöt monilukutaidon kehittymisen areenoina: raportti pienten lasten vanhemmille laaditusta kyselystä. Helsinki: [Helsingin yliopisto]; 2019.

Myers-Smith IH, Hik DS. Climate warming as a driver of tundra shrubline advance. J Ecol 2018;106:547–60. https://doi.org/10.1111/1365-2745.12817.

Piirainen M. Puutarhapuhetta ja puheen tulkintaa: ammatillinen tieto kulttuurintutkijan tukena. Teoksessa: Jouhki J, Steel T, toimittajat. Etnol. tulkinta ja analyysi kohti avoimempaa tutkimusprosessia, Helsinki: Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry; 2016, s. 165–99.

Seo J. Datalog Extensions for Bioinformatic Data Analysis. 40th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc., vol. 2018, Honolulu, HI, USA: IEEE; 2018, s. 1303–6. https://doi.org/10.1109/EMBC.2018.8512571.

Springer – Basic (author-date, no “et al.”) ->Finnish

(Piirainen 2016; Seo 2018; Myers-Smith ja Hik 2018; Kumpulainen ym. 2019)

Kumpulainen K, Vartiainen J, Ouakrim-Soivio N, Hienonen N (2019) Lasten kotiympäristöt monilukutaidon kehittymisen areenoina: raportti pienten lasten vanhemmille laaditusta kyselystä. [Helsingin yliopisto], Helsinki

Myers-Smith IH, Hik DS (2018) Climate warming as a driver of tundra shrubline advance. J Ecol 106:547–560 . https://doi.org/10.1111/1365-2745.12817

Piirainen M (2016) Puutarhapuhetta ja puheen tulkintaa: ammatillinen tieto kulttuurintutkijan tukena. Teoksessa: Jouhki J, Steel T (toim) Etnologinen tulkinta ja analyysi: kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry, Helsinki, ss 165–199

Seo J (2018) Datalog Extensions for Bioinformatic Data Analysis. Teoksessa: 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). IEEE, Honolulu, HI, USA, ss 1303–1306

Chicago Manual of Style 17th edition (note) -> Finnish

Kumpulainen, Kristiina, Jenni Vartiainen, Najat Ouakrim-Soivio, ja Ninja Hienonen. ”Lasten kotiympäristöt monilukutaidon kehittymisen areenoina: raportti pienten lasten vanhemmille laaditusta kyselystä”. Opettajankoulutuslaitoksen muut julkaisut. Helsinki: [Helsingin yliopisto], 2019.

Myers-Smith, Isla H., ja David S. Hik. ”Climate warming as a driver of tundra shrubline advance”. Toimittanut Rien Aerts. Journal of Ecology 106, nro 2 (1. maaliskuuta 2018): 547–60. https://doi.org/10.1111/1365-2745.12817.

Piirainen, Marjukka. ”Puutarhapuhetta ja puheen tulkintaa: ammatillinen tieto kulttuurintutkijan tukena”. Teoksessa Etnologinen tulkinta ja analyysi: kohti avoimempaa tutkimusprosessia, toimittanut Jukka Jouhki ja Tytti Steel, 165–99. Helsinki: Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry, 2016.

Seo, Jiwon. ”Datalog Extensions for Bioinformatic Data Analysis”. Teoksessa 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2018:1303–6. Honolulu, HI, USA: IEEE, 2018. https://doi.org/10.1109/EMBC.2018.8512571.

Helsingin yliopisto – Teologinen tiedekunta (Finnish)

Kumpulainen, Kristiina, Jenni Vartiainen, Najat Ouakrim-Soivio & Ninja Hienonen (2019). Lasten kotiympäristöt monilukutaidon kehittymisen areenoina: raportti pienten lasten vanhemmille laaditusta kyselystä. Opettajankoulutuslaitoksen muut julkaisut. Helsinki: [Helsingin yliopisto].

Myers-Smith, Isla H. & David S. Hik (2018). Climate warming as a driver of tundra shrubline advance. Rien Aerts (toim.). Journal of Ecology. Blackwell Publishing Ltd, 106(2), 547–560. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2745.12817. DOI: 10.1111/1365-2745.12817.

Piirainen, Marjukka (2016). Puutarhapuhetta ja puheen tulkintaa: ammatillinen tieto kulttuurintutkijan tukena. Jukka Jouhki & Tytti Steel (toim.), Etnologinen tulkinta ja analyysi: kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Helsinki: Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry, 165–199.

Seo, Jiwon (2018). Datalog Extensions for Bioinformatic Data Analysis. 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). Honolulu, HI, USA: IEEE, 2018:1303–1306. https://ieeexplore.ieee.org/document/8512571. DOI: 10.1109/EMBC.2018.8512571.

American Medical Association 11th edition ->Finnish

[tekstiä] 1–4

1.          Kumpulainen K, Vartiainen J, Ouakrim-Soivio N, Hienonen N. Lasten kotiympäristöt monilukutaidon kehittymisen areenoina: raportti pienten lasten vanhemmille laaditusta kyselystä. [Helsingin yliopisto]; 2019.

2.          Myers-Smith IH, Hik DS. Climate warming as a driver of tundra shrubline advance. Aerts R, toim. J Ecol. 2018;106(2):547–560. doi:10.1111/1365-2745.12817

3.          Piirainen M. Puutarhapuhetta ja puheen tulkintaa: ammatillinen tieto kulttuurintutkijan tukena. Teoksessa: Jouhki J, Steel T, toim. Etnologinen tulkinta ja analyysi: kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry; 2016:165–199.

4.            Seo J. Datalog Extensions for Bioinformatic Data Analysis. Teoksessa: 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). Vsk 2018. IEEE; 2018:1303–1306. doi:10.1109/EMBC.2018.8512571

IEEE ->Finnish

[tekstiä] [1]–[4]

[1]         K. Kumpulainen, J. Vartiainen, N. Ouakrim-Soivio, ja N. Hienonen, ”Lasten kotiympäristöt monilukutaidon kehittymisen areenoina: raportti pienten lasten vanhemmille laaditusta kyselystä”, [Helsingin yliopisto], Helsinki, 2019.

[2]         I. H. Myers-Smith ja D. S. Hik, ”Climate warming as a driver of tundra shrubline advance”, J. Ecol., vsk. 106, nro 2, ss. 547–560, maalis 2018, doi: 10.1111/1365-2745.12817.

[3]         M. Piirainen, ”Puutarhapuhetta ja puheen tulkintaa: ammatillinen tieto kulttuurintutkijan tukena”, teoksessa Etnologinen tulkinta ja analyysi: kohti avoimempaa tutkimusprosessia, J. Jouhki ja T. Steel, Toim. Helsinki: Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry, 2016, ss. 165–199.

[4]         J. Seo, ”Datalog Extensions for Bioinformatic Data Analysis”, teoksessa 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2018, vsk. 2018, ss. 1303–1306, doi: 10.1109/EMBC.2018.8512571.

Jyväskylän yliopisto – Kemian laitos (Finnish)

[tekstiä] 1–4

1.           Kumpulainen, K.; Vartiainen, J.; Ouakrim-Soivio, N. ja Hienonen, N., Lasten kotiympäristöt monilukutaidon kehittymisen areenoina: raportti pienten lasten vanhemmille laaditusta kyselystä, [Helsingin yliopisto], Helsinki, 2019.

2.           Myers-Smith, I. H. ja Hik, D. S., Climate warming as a driver of tundra shrubline advance, J. Ecol., 2018, 106, 547–560.

3.           Piirainen, M., Puutarhapuhetta ja puheen tulkintaa: ammatillinen tieto kulttuurintutkijan tukena. Teoksessa: Jouhki, J. ja Steel, T. (toim.), Etnologinen tulkinta ja analyysi: kohti avoimempaa tutkimusprosessia, Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry, Helsinki, 2016, ss. 165–199.

4.            Seo, J., Datalog Extensions for Bioinformatic Data Analysis, 40th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc., IEEE, Honolulu, HI, USA, 2018, ss. 1303–1306.

Springer – Basic (numeric, brackets) ->Finnish

[tekstiä] [1–4]

1.          Kumpulainen K, Vartiainen J, Ouakrim-Soivio N, Hienonen N (2019) Lasten kotiympäristöt monilukutaidon kehittymisen areenoina: raportti pienten lasten vanhemmille laaditusta kyselystä. [Helsingin yliopisto], Helsinki

2.          Myers-Smith IH, Hik DS (2018) Climate warming as a driver of tundra shrubline advance. J Ecol 106:547–560. https://doi.org/10.1111/1365-2745.12817

3.          Piirainen M (2016) Puutarhapuhetta ja puheen tulkintaa: ammatillinen tieto kulttuurintutkijan tukena. Teoksessa: Jouhki J, Steel T (toim) Etnologinen tulkinta ja analyysi: kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry, Helsinki, ss 165–199

4.          Seo J (2018) Datalog Extensions for Bioinformatic Data Analysis. Teoksessa: 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). IEEE, Honolulu, HI, USA, ss 1303–1306

Suomen Lääkärilehti (Finnish Medical Journal) (Finnish) [=Vancouver ->Finnish]

[tekstiä] (1–4)

1.          Kumpulainen K, Vartiainen J, Ouakrim-Soivio N, Hienonen N. Lasten kotiympäristöt monilukutaidon kehittymisen areenoina: raportti pienten lasten vanhemmille laaditusta kyselystä. Opettajankoulutuslaitoksen muut julkaisut. Helsinki: [Helsingin yliopisto]; 2019.

2.          Myers-Smith IH, Hik DS. Climate warming as a driver of tundra shrubline advance. Aerts R, toimittaja. J Ecol [Internet]. 1. maaliskuuta 2018 [viitattu 15. heinäkuuta 2021];106(2):547–60. Saatavissa: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2745.12817

3.          Piirainen M. Puutarhapuhetta ja puheen tulkintaa: ammatillinen tieto kulttuurintutkijan tukena. Teoksessa: Jouhki J, Steel T, toimittajat. Etnologinen tulkinta ja analyysi: kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Helsinki: Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry; 2016. s. 165–99.

4.            Seo J. Datalog Extensions for Bioinformatic Data Analysis. Teoksessa: 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) [Internet]. Honolulu, HI, USA: IEEE; 2018. s. 1303–6. Saatavissa: https://ieeexplore.ieee.org/document/8512571

Saavutettavuusseloste