Viitteidenhallinta: Referenshanteringsprogram vid HU

Helsingin yliopistossa yleisesti käytettyjen viitteidenhallintaohjelmien lyhyt esittely ja ohjeet niiden käyttöönottoon yliopiston tai omille koneille Också på svenska. Also in English..

Varför behöver jag ett referenshanteringsprogram?

 Den finska versionen är mera omfattande, men här finns basinformation.

 

Med hjälp av ett referenshanteringsprogram kan du spara dina källor på ett och samma ställe som en fullständig referens. Du kan organisera dem enligt ämne eller användning och dela med andra användare. De flesta referenshanteringsprogram har såväl en nedladdningsbar version som en webbläsarversion, vissa har också en mobilapp och du kan synkronisera mellan de olika versionerna.

Många databaser erbjuder möjligheten att flytta referenser direkt till olika referenshanteringsprogram. Vissa progtram har en insticksmodul till webbläsaren, som underlättar överföringen. Du kan länka till fulltexten eller lägga till den som bilaga med egna kommentarer.

Med hjälp av ett referenshanteringsprogram kan du skapa en källförteckning av de referenser du väljer med olika referensstilar. Med hjälp av ett tillägg kan du också göra referenser i din text och en källförteckning i till exempel Word.

Länkar och tips

De flesta referenshanteringsprogram har såväl en nedladdningsbar version som en webbläsarversion, vissa har också en mobilapp.

  • Installera program på universitetets datorer via Software Center (instruktion)
  • På din egen dator kan du lasta ner program från programmets hemsida. Program som du får från universitetet (såsom Endnote 20)  ska du lasta ner från Programdistributionen (instruktion)

Några länkar på engelska

Du måste inte ha en insticksmodul i Word för att infoga referenser. Instruktioner för hur du gör finns nedan på svenska och engelska (om din Word talar engelska kan det vara lättare)

Åbo Akademi har en bra guide på svenska till RefWorks och Mendeley, i den finns också ett avsnitt om Zotero.

Du kan också titta på avsnittet om referenshantering i Moodle-kursen Informationssökning för avhandlingsförfattare (Helsingfors universitets bibliotek).

Zotero

Zotero 6 är ett gratisprogram som vem som helst kan lasta ner. Zotero Connector är en insticksmodul som används för att importera referenser till programmet. Båda rekommenderas.

Instruktioner om hur du installerar Zotero och andra program på universitetets datorer finns på Helpdeskens Software Center-sidor.

På din egen dator kan du lasta ner från https://www.zotero.org/download/ För att använda webbversionen och kunna synkronisera måste du skapa ett konto. Stockholms universitetsbibliotek har gjort en kort video (2'26'') på hur installationen och synkroniseringen går till (på svenska).

Tips: Lägg in denna länk under Edit – Preferences – Advanced – General: OpenURL Resolver
https://helka.helsinki.fi/openurl/358UOH_INST/358UOH_INST:VU1

  • Nu kan du komma åt fulltexter via Helka genom att dubbelklicka, eller om det inte fungerar välj den gröna nålen Locate – Library Lookup.

Zotero finns också för Linux.

Zotero fungerar med GoogleDocs, men tills vidare inte i Word Online, bara i skrivbordsversionen av Word.

Om du har problem med insticksmodulen i Mac så finns det en video med bra tips: Zotero plugin Add-on Mac Microsoft Word Missing

Mera information på Zoteros webbsidor (på engelska).

Zotero support pages och forum ger mera stöd. Det finns också svenska supportsidor, men de är inte alltid lika uppdaterade.
Zotero Quick Start Guide (på engelska)

På svenska:

Åbo Akademis bibliotek har en utförlig guide på svenska om programmets finesser: Referenshantering: Zotero

Stockholms universitetsbibliotek gjort flera videor på svenska:

Linnéuniversitetets bibliotek har en lite längre video (9'35''), som går igenom grunderna och dessutom visar hur du skapar en grupp med andra.

EndNote

EndNote 21 är ett referenshanteringsprogram för mera avancerad användning.

Universitetet har köpt EndNote för personal och studenter. För att använda EndNote på universitetets datorer ska du lasta ner det från Software Center. För att använda det på din hemdator ska du lasta ner det från programdistributionen.

Andra versioner av EndNote:

EndNote Online ingår i universitetets prenumeration, men kan också fås via Helsingfors universitets Web of Science -prenumeration.

EndNote basic är ett gratis online referenshanteringsprogram, med plats för upp till 50 000 referenser och 2GB bilagor. Det kan lastas ner från https://endnote.com/. Gratisversionen har 21 olika stilar och vissa andra begränsningar i importen från olika databaser (filter och connection files).  Det enda som behövs är att du skapar ett konto.

Hjälp med EndNote:

Mendeley

Mendeley är ett gratis referenshanteringsprogram som hjälper dig att organisera din forskning och dela online med andra. Med insticksmodulen Web Importer sparar du innehåll till Mendeley.

Åbo Akademis guide jämför funktioner i RefWorks och Mendeley. Mendeley fungerar också med Latex och Libre Office, liksom på Linux.

Mera information (på engelska) på Mendeleys sidor

Mendeley LibGuide (Elsevier)
Mendeley Help Guides
Åbo Akademis referenshanteringsguide på svenska.

RefWorks avtalet har avslutats

Helsingfors universitets avtal med RefWorks upphörde den 31.12.2021. RefWorks är bara för institutioner och därför du kan inte ha en individuell avtal. Om du behöver hjälp, kontakta support: RefWorks Support Case Form / Chat.

Saavutettavuusseloste