Viitteidenhallinta: Viitteiden siirto

Helsingin yliopistossa yleisesti käytettyjen viitteidenhallintaohjelmien lyhyt esittely ja ohjeet niiden käyttöönottoon yliopiston tai omille koneille Också på svenska. Also in English..

Erilaisia mahdollisuuksia viitteiden siirtoon

Suora vienti

Tietokannoissa on usein mahdollisuus valita haluamansa viitteet hakutuloksesta ja viedä nämä suoraan moniin viitteidenhallintaohjelmiin. Joillakin ohjelmilla on tarjolla selaimen lisäosa, jonka avulla viitteiden vienti tietokannasta tai vaikka webbisivulta omalle tilille voi onnistua.

Tekstitiedoston kautta vienti

Kaikista tietokannoista ei ole suoraa vientiä. Usein on kuitenkin mahdollista muodostaa hakutuloksesta valituista viitteistä tekstitiedosto, joka avataan tai tallennetaan koneelle ja sitten tuodaan viitteidenhallintaohjelmaan.

Pdf-tuonti

Jos olet tallentanut koneellesi kokoteksti-pdf:fiä, voit yleensä tuoda ne suoraan omalle tilillesi hakemalla tai hiirellä raahaamalla. Viitteidenhallintaohjelman täydentämät viitetiedot kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa täydentää.

Tunnisteen avulla

Joskus on mahdollista tuoda viite tunnisteen avulla. Tällaisia ovat esim. DOI, PMID, arXiv ID yms.

Käsin syöttö

Jos viitettä ei ole muulla tavoin kätevästi saatavissa, voi sen tiedot lisätä tietokannan lomakkeelle käsin.

Viitteiden vienti ja tuonti muista viitteidenhallintaohjelmista yleisesti

Ohjelmakohtaisia ohjeita ja oppaita viitteiden, liitetiedostojen ja viittausten siirtoon eri ohjelmista toisiin on löydettävissä verkosta.

RIS-tiedosto (Research Information Systems Citation File)

Jos haluat viedä viitteesi yhdestä viitteidenhallintaohjelmasta toiseen, se onnistuu esimerkiksi RIS-tyyppisen tiedoston kautta. Muodosta tietokannastasi tai vaikka jostain sen kansiosta Export-toiminnon avulla tiedosto, jonka tallennat koneellesi. Sitten haet tiedoston uuteen ohjelmaan Import-toiminnon kautta. Viemällä kansion kerrallaan voit säilyttää aiemmassa ohjelmassa luomasi kokoelmarakenteen.

Jos uusi ohjelma kysyy tiedostoa tuotaessa tuontitapaa, kuten Import Option, valitse jokin RIS (esim. EndNotessa RefMan RIS).

Suora vienti?

Jos molemmat viitteidenhallintaohjelmat ovat samaan aikaan auki koneellasi, voit usein kopioida viitteet jo suoraan toiseen ohjelmaan tallentamatta tiedostoa välillä. Toisaalta voit säilyttää tallennettuja RIS-tiedostoja varmuuskopioina, jos haluat kokeilla useampia uusia viitteidenhallintaohjelmia. Voit nimetä tallennettavat tiedostot alkuperäisen kansion nimellä löytämisen helpottamiseksi.

Kokotekstien siirto

Viitteisiin liitteinä tallennetut kokotekstit tms. eivät siirry RIS-tiedostoon. Tallenna erikseen koneellesi ne, jotka haluat säilyttää varsinkin jos ne eivät ole helposti muuten saatavilla. Joissakin ohjelmissa voit valita myös liitetiedostojen viennin erillisenä tiedostona.

Viittaukset

Jos olet lisännyt esim. Word-tekstinkäsittelyohjelmalla aloitettuun käsikirjoitukseen viittauksia ja lähdeluettelon jonkin viitteidenhallintaohjelman lisäosalla, korvaa nämä viittaukset ohjelmaa vaihdettaessa uuden ohjelman tarjoaman lisäosan avulla.

Saavutettavuusseloste