Nordica: nordisk litteratur: Hem

Nordisk litteratur Pohjoismainen kirjallisuus Scandinavian literature

Sök i HELKA och HELDA (snabbsökning)

Search for books, journals, journal articles or databases from Helka  

HUPS levererar material direkt till forskarens bord

Remote Access

Electronic resources are available in the network of University of Helsinki or through remote access. Accessing the electronic resources from outside the library locations via a remote connection requires a University user account.

Services for Researchers

Altmetrics services:

Välkommen till Nordisk litteraturs guide

 

Guiden är tänkt som stöd för studier och forskning inom nordisk litteratur. (Gå till Nordiska språks guide.) Den här guiden är på svenska, eftersom ämnet är helt svenskspråkigt, men de flesta av bibliotekets guider är på engelska, därför är många av de externa länkarna och boxarna på engelska.

Guiden är indelad i olika områden: böcker, tidskrifter och databaser och andra användbara resurser såsom bibliotek och arkiv. Det finns också en egen sida med tips om var man hittar olika dagstidningar och andra nyhetsmedia.

Kommentarer, tillägg och frågor riktas till kontaktbibliotekarie Kristina Weimer.

Ordböcker och uppslagsverk - du hittar flera under fliken Böcker eller i Nordiska språks guide

Kontaktbibliotekarie för Nordica (litteratur & språk) samt Nordenstudier

Profile Photo
Kristina Weimer
Contact:
Main Library (Kaisa House) 5th floor,
room 5021.
02941 40980

Ansvarig för samlingarna

Profile Photo
Minna Helander
Contact:
Main Library (Kaisa House)
6th floor
Fabianinkatu 30 (Box 53)
FIN-00014 University of Helsinki

+358-2941 23926

Kontaktperson för allmän & inhemsk litteratur

Profile Photo
Jussi Männistö
Contact:
Helsinki University Main Library
(Kaisa House)
PO Box 53 (Fabianinkatu 30)
FI-00014 University of Helsinki
Finland
+358-2941 26647

Main Library (Kaisa House)

Fabianinkatu 30 (P.O. Box 53)
FIN-00014 University of Helsinki

Opening hours

tel. +358-2941 23920
library@helsinki.fi

Saavutettavuusseloste