Nordica: nordisk litteratur: Pro gradur & lic

Nordisk litteratur Pohjoismainen kirjallisuus Scandinavian literature

Pro gradur & licenciatarbeten

Hur hitta pro gradur inom ämnet:

Pro gradur och licenciatavhandlingar hittas i Helka.

Fram till och med år 2015 finns de på papper. För att hitta dem kan man inte använda vare sig "Nordiska språk" eller "modersmålslinjen" eller ens "Nordica" som sökord. Det enda helt säkra sättet att hitta gradur på papper är att söka på hyllplacering i Helka.

Exempel på hur du hittar Nordiska språks pappersgradur. Välj "Avancerad sökning" i Helka och välj "Alla fält" och "är exakt". Sök på Hc K4 Suljettu kokoelma Opinnäytteet Hum N-Dla

Skärmdump på sökning i Helka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hc = Kajsabibban K4 = våning Suljettu kokoelma = måste beställas via Helka Opinnäytteet = gradun Hum = humanistiska N-Dla = Nordiska språk.

Sedan kan du t.ex. sortera på Datum-senaste

Man kan också använda söka med sökord och lägga till ordet "gradu", men då kan man få andra läroämnens gradur också. Det går också att begränsa sökningen i efterskott, genom att begränsa till Pro gradu avhandlingar under Resurstyp. Då får du också de nyare pro gradurna, som enbart finns elektroniskt.


Nordiska språk har signumet Hc K4 Suljettu kokoelma Opinnäytteet Hum N-Dla

Översättarlinjen har signumet Hc K4 Suljettu kokoelma Opinnäytteet Hum N-Dko

Nordisk litteratur har signumet Hc K4 Suljettu kokoelma Opinnäytteet Hum N-LLa


Avhandlingar behandlas som andra böcker och placeras i lämplig samling och kan sökas som vilka böcker som helst. Det finns inget sätt att bara hitta de som doktorerat inom ämnet. De finns inte ens på institutionens hemsida.

Från och med 2016 lämnas Nordicas pro gradur in elektroniskt och hittas inte i Helka på det här sättet. De finns i E-thesis, som är en del av universitetets elektroniska arkiv HELDA, och går också att hitta via Helka, men tyvärr är där också vissa problem med sökorden. I e-thesis går det att bläddra på läroämne, men också där finns det brister.  Det effektivaste för litteratursidan tycks vara "Pohjoismainen kirjallisuus", länk till E-thesis-sökning här, ger ett par - men inte alla - avhandlingar också. "Nordiska språk ger rätt många träffar. Saken är under arbete. Om du känner till författaren eller titeln så går det att söka på det.

I E-thesis kan man läsa abstraktet och eventuellt hela texten (det är författarens eget val om hen publicerar texten som Open Access eller inte). Om endast abstraktet finns tillgängligt elektroniskt så kan man läsa hela texten lokalt i bibliotekskioskerna som finns på alla campusbibliotek och på Soc&Kom. Du behöver ingen inloggningskod för att läsa pro gradun, utan väljer alternativ nr 2 i kiosken: "Läs kunskapsprov". Det går varken att spara eller skriva ut sådana gradur.

Du kan kontrollera e-gradurs tillgänglighet med din egen dator via https://ethesis.helsinki.fi/repository/, även om du inte får upp pdf:en så ser du om den finns tillgängligt som fulltext lokalt.

Äldre pro gradur och avhandlingar kan eventuellt också finnas i e-thesis, det lönar sig alltid att kolla.

Saavutettavuusseloste