Nordica: nordisk litteratur: Artiklar och tidskrifter

Nordisk litteratur Pohjoismainen kirjallisuus Scandinavian literature

Sök i Helkas artikelsök: obs! söker inte finländska artiklar

Databastips för en systematisk artikelsökning: se fliken Databaser

Sök en tidskrift med namn

Bläddra i e-tidskrifter och skapa egen tidskriftshylla

Browzine logo

BrowZine är en tjänst där du kan bläddra i bibliotekets e-tidskrifter och också skapa din egen hylla, om du så önskar.

Journal Evaluation

Directory of Open Access Journals

Google Scholar

Google Scholar Search

Du kan spara inställningar för Helsingfors universitets tidskriftsprenumerationer i Google Scholar på följande sätt:

1. Välj Inställningar i Google Scholar och välj sedan Bibliotekslänkar.
2. Skriv Helsinki i sökrutan och markera University of Helsinki bland sökresultaten.
3. Avsluta med att spara inställningarna.

Biblioteket har gjort en video med instruktioner.

Ett urval vetenskapliga tidskrifter (Publikationsforums ("Jufo") ranking 1-3)

Publikationsforum är en av det finländska vetenskapssamfundet genomförd nivåindelning av publiceringskanaler, som stöder forskningens kvalitetsbedömning, s.k. Jufo-klassificering. Klassificeringen har tre nivåer: 1 = basnivå; 2 = ledande nivå; 3 = högsta nivå. Läs mera om nivåerna.

Obs! Om någon länk inte fungerar så sök på tidskriftens namn i Helka.

 

Nordiska litteraturvetenskapliga tidskrifter med Jufo-rankning 2

För närarande finns det inga tidskrifter om nordisk litteratur i Publikationsforum med juforankning 3, men här är ett urval övriga litterära tidskrifter som är topprankade:

Inhemska och nordiska vetenskapliga tidskrifter med Juforankning 1

Andra intressanta tidskrifter

Äldre, digitaliserade tidningar och tidskrifter

Gamla finländska tidningar, tidskrifter och småtryck finns digitaliserade på Nationalbiblioteket. Observera att du genom att logga in med universitetets användarnamn och lösenord (Haka login) kommer åt nyare årgångar av dagstidningarna (1940-2018).

Svenska digitaliserade dagstidningar. Äldre än 115 år fritt tillgängliga. Läs mera på Kungliga bibliotekets sidor.

KB och Riksarkivet fick 2018 en stor donation, som kommer att användas till att digitalisera samtliga svenska dagstidningar från åren 1734–1906.

Göteborgs universitetsbiblioteks digitala arkiv över äldre svenska kvinnotidskrifter

Digitaliserade tidningar och tidskrifter från Island, Färöarna och Grönland hittas på Timarit.is

Gamla norska tidskrifter och tidningar.

Äldre danska tidningar via Mediestream

Nordiska dagstidningar: se fliken Nordisk media

Saknas tidskriften i våra samlingar? Föreslå eller fjärrlåna.

Saavutettavuusseloste