Nordica: nordisk litteratur: Nordisk media

Nordisk litteratur Pohjoismainen kirjallisuus Scandinavian literature

Följ med dagsläget i Norden

Tips på hur man kommer åt nordiska dagstidningar och annan media, på papper eller elektroniskt:

Helsingfors universitets bibliotek prenumererar på Svenska Dagbladet och Helsingin Sanomat. De sparas fyra veckor och kan läsas i tidningshörnan på tredje våningen (karta). Hufvudstadsbladet (Hbl) kan läsas på papper i Soc&Koms lärocenter (Snellmansgatan 12), liksom följande finlandssvenska tidningar: Österbottens tidning, Tidningen Åland, Nya Åland, Nya Östis, Hangötidningen, Östnyland, Västra Nyland, Åbo Underrättelser, Vasabladet och Syd-Österbotten. De sparas ca 6 veckor. Dessutom har Soc&Kom Helsingin Sanomat och Ny Tid. Personalen kan läsa DN lokalt.

Stadsbiblioteket har e-tjänsten PressReader, via den går det att läsa bl.a. Svenska Dagbladet, danska Politiken, norska Aftenposten samt Hufvudstadsbladet och ett par andra inhemska tidningar. Det enda som behövs är ett bibliotekskort till Helmet. Utbudet är knutet till tjänsten, de kan inte påverka vilka tidningar som finns eller inte finns där. På plats i stadsbiblioteket kan man också läsa ett antal finska dagstidningar online via ePress. Mera om Helmets e-tidningar. Stadsbiblioteket har också Dagens Nyheter (DN) i pappersformat, den sparas i tre månader i Helsingfors (Böle).

Nordisk kulturkontakts bibliotek på Kajsaniemigatan 9 har nordiska tidningar i pappersformat, en per land / språkområde: Dagens Nyheter, Morgunblaðið, Aftenposten och Politiken, plus Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat. Tidningarna sparas i två veckor.

Alla inhemska tidningar digitaliseras av Nationalbiblioteket och kan läsas på plats i deras datorer.

Olika tidningars hemsidor (obs att många är bakom betalmur)

Äldre, digitaliserade tidningar och tidskrifter

Gamla finländska tidningar, tidskrifter och småtryck finns digitaliserade på Nationalbiblioteket. Observera att du genom att logga in med universitetets användarnamn och lösenord (Haka login) kommer åt nyare årgångar av dagstidningarna (1940-2018).

Svenska digitaliserade dagstidningar. Äldre än 115 år fritt tillgängliga. Läs mera på Kungliga bibliotekets sidor.

KB och Riksarkivet fick 2018 en stor donation, som kommer att användas till att digitalisera samtliga svenska dagstidningar från åren 1734–1906.

Göteborgs universitetsbiblioteks digitala arkiv över äldre svenska kvinnotidskrifter

Digitaliserade tidningar och tidskrifter från Island, Färöarna och Grönland hittas på Timarit.is

Gamla norska tidskrifter och tidningar.

Äldre danska tidningar via Mediestream

Saavutettavuusseloste