Oikeustiede: Tiedonhaku

Löydä oikeustieteen artikkelit, lehdet, kirjat, tietokannat ja kirjaston palvelut. / Find Law articles, journals, books, databases and library's services.

Oikeudellinen tutkimus ja tiedonhaku

Etsivä löytää, mutta mitä ja mistä etsiä? Onko löydetyillä lähteillä tiedollista arvoa? Tältä sivulta saat yleistä tietoa tiedonhausta sekä linkit keskeisiin kotimaisen oikeuden tietokantoihin.

Voit myös opiskella kaikille tieteenaloille yhteisiä verkkokurssejamme

Käsikirja: Tenhunen & Kinnunen: Käsikirja oikeudellisen tiedon hakijoille

Systemaattisesta tiedonhausta: Salminen, Ari: Mikä kirjallisuuskatsaus?

Jos haluat henkilökohtaista ohjausta, voit ottaa yhteyttä tällä lomakkeella.

Hakusanat ja niiden käyttö

Hahmottele/työstä aihetta esim. miellekartan avulla

Sopivien hakusanojen valintaan voit käyttää apuna asiasanastoja esim. YSA ja EKS

Englanninkielisiä hakusanoja esim. MOT-sanakirja

Opiskelijan digitaidot -sivusto:

Hakusanoista

Tiedonhaun tekniikka, eli kuinka käytät hakusanoja

Hakutuloksen arviointi

Jos hakutulos ei tyydytä:

• Etsitkö tietoa aiheen kannalta keskeisistä tietokannoista?

• Huomioitko tietokantojen erityispiirteet?

• Kokeilitko tiedonhakua useammalla eri tavalla (hakutekniikat, hakulauseet, haun rajaus)?

• Valitsitko aiheen kannalta keskeiset käsitteet hakusanoiksi?

• Tiedonlähteiden paikantaminen (e-lehdet, kaukopalvelu jne.)

Tutkimusprosessin vaiheet

http://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2016/05/Tiedonhankinnan-vaiheet1-1.png                  

 

Tiedonhankinnan vaiheet (Opiskelijan digitaidot)

Kotimaisen oikeuden tietokannat

  Oikeusministeriön ja Editan ylläpitämä avoin palvelu. Finlexin Sähköinen säädöskokoelma  on lainsäädäntömme virallinen julkaisupaikka, kun painettua säädöskokoelmaa ei enää   julkaista. Ohjeita sisällöstä ja käytöstä

Lainsäädäntään liittyvät primaarilähteet löytyvät eduskunnan sivuilta. Vanhempi aineisto on saatavilla vain painetussa ”Valtiopäivät” –sarjassa (takautuva digitointityö etenee koko ajan).
Valtiopäiväasiat ja asiakirjat
• Kuinka käytän painettua "Valtiopäivät"-sarjaa    (PDF)

Maksuton EUR-Lex-tietokanta sisältää EU:n oikeudelliset asiakirjat EU:n kaikilla 24 virallisella kielellä

 

• Editan Edilex ja AlmaTalentin Suomen Laki sisältävät myös maamme lainsäädännön sekä paljon muuta oikeudellista materiaalia.

Kirjallisuus
Suomalainen oikeuskirjallisuus (Eduskunnan kirjaston tietokannassa)

Lähdekritiikki

Kuinka arvioit löydetyn tiedon luotettavuutta sekä arvoa lähdemateriaalina?

  • mitä tiedät kirjoittajasta/ sivun ylläpitäjästä?
  • voitko tarkistaa tietoja, onko lähteitä mainittu?
  • onko sisältö vertaisarvioitua?

Lähdekritiikistä

Kari Raivion artikkeli vertaisarvioinnista

Hyvä tieteellinen käytäntö

Eettiset kysymykset ovat mukana tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa. Jokaisen tutkimuksen tekijän on noudatettava tiettyjä tiedeyhteisön yhteisesti hyväksymiä hyvän tieteellisen käytännön tapoja. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet. 

Plagioinnilla eli luvattomalla lainaamisella tarkoitetaan jonkun toisen julkaiseman työn tai sen osan esittämistä omana. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi. (Lähde: em. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje s. 9)

Lisää tietoa tutkimusetiikasta Helsingin yliopistossa

Lue lisää: Helin, Markku: Oikeustiede ja tutkimusetiikka.Lakimies 6/2015 s. 787–810

Ohjeita:

Kielijelppi-sivulla: Lähteiden käyttö

Viittaaminen oikeustieteessä (pdf)

Mitä ovat vilppi ja plagiointi

Saavutettavuusseloste