Oikeustiede: Oikeushistorian lähteitä

Löydä oikeustieteen artikkelit, lehdet, kirjat, tietokannat ja kirjaston palvelut. / Find Law articles, journals, books, databases and library's services.

"Vitriinikokoelma"

Entiseen HY:n oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastoon vuosikymmenien saatossa lahjoitetuista teoksista muodostettiin v. 2006 ”Vitriini-kokoelma”. Kokoelman kirjat ovat suljetussa varastossa, eikä niitä lainata. Teoksiin voi tutustua tekemällä aineistopyynnön. Selaa kokoelmaa tietokannassa.

Digitoituja aineistoja

Oikeushistoria

Yksikamarisen eduskuntamme valtiopäiväasiakirjat digitoidussa ja haettavassa muodossa 1907-2000

RIKOSLAIN UUDISTUS

1800-luvun lopulla valmisteltu rikoslainuudistus ja siihen liittyvät asiakirjat digitoituina

 

Kansallisarkisto

Esim.

 • Alioikeuksien renovoidut (puhtaaksikirjoitetut) pöytäkirjat vuoteen 1870 asti
 • Keisarillisen senaatin arkisto 1809–1918
 • Keskusvirastojen arkistot 1800-luvun alusta lähtien
 • Korkeimpien oikeuksien arkistot vuodesta 1918
 • Puolustushallinnon asiakirjat
 • Sotilasasiakirjat ennen itsenäisyyttä
 • Suomen kaikkien presidenttien paitsi Urho Kekkosen arkistot
 • Valtioneuvoston ja ministeriöiden arkistot vuodesta 1918
 • Valtiosihteeriviraston ja kenraalikuvernöörinkanslian arkistot 1809–1918
 • Venäjän keisarikuntaan 1721–1812 kuuluneen Vanhan Suomen oikeushallinnon arkistot
 • Venäläisiä sotilasasiakirjoja 1722–1918
 • Voudin- ja läänintilit 1537–1808

Lisätietoa ja linkit arkistotietokantoihin.

Oikeushistoria kirjallisuus

Oikeushistoriaa käsitteleviä

Lundin yliopiston kirjaston opas oikeushistoriaan ja oikeusvertailuun

Saavutettavuusseloste