Oikeustiede: Pohjoismaat ja Saksa

Löydä oikeustieteen artikkelit, lehdet, kirjat, tietokannat ja kirjaston palvelut. / Find Law articles, journals, books, databases and library's services.

Lähialueiden oikeuslähteitä

Lyhenteitä/ Legal abbreviations Stockholm Institute for Scandinavian Law -sivulla

Ruotsi

Verkossa

Kaisa-talon K3 kerroksen oikeustieteen alueelta löytyvät painettuina:

 • Svensk författningssamling (Ruotsin säädöskokoelma) (hyllyluokka 03.1)
 • Statens offentliga utredning- sarja (SOU) sekä muut lainvalmistelusarjat (hyllyluokka 03.11)
 • Oikeustapaukset (Hyllyluokka 04.21)
 • Nytt juridiskt arkiv -lehti: kaksiosainen julkaisu, jonka ykkösosa sisältää oikeustapauksia ja kakkososa säädöksiä ja niiden esitöitä. Sijainti: molemmat K3 Oikeustiede 04.21

Norja

Verkossa

ORIA Norjan tieteellisten kirjastojen yhteistietokanta. Se sisältää tiedot sekä kirjoista että artikkeleista.

Norjan oikeudellisia tiedonlähteitä Eduskunnan kirjaston kokoama paketti

Tanska

Verkossa
Painettuna

Saksa

Verkossa

Painettuna

 • Painetut Saksan oikeustapauskokoelmat Helka-tietokannassa
  • Korkein oikeus (rikosasiat, siviiliasiat) Entscheidungen des Bundesgerichtshofes
   • in Strafsachen v. 1951-
   • in Zivilsachen v. 1951-
  • Perustuslakituomioistuin Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts saatavilla v. 1952-
  • Korkein hallinto-oikeus Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
   Saatavilla v. 1978-
  • Weimarin tasavallan aikainen korkein oikeus
   Entscheidungen des Reichsgericts in Srafsachen v. 1917-1931
   Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen v. 1921-1931

Saavutettavuusseloste