Oikeustiede: Pohjoismaat ja Saksa

Löydä oikeustieteen artikkelit, lehdet, kirjat, tietokannat ja kirjaston palvelut. / Find Law articles, journals, books, databases and library's services.

Lähialueiden oikeuslähteitä

Lyhenteitä/ Legal abbreviations Stockholm Institute for Scandinavian Law -sivulla

Maakohtaisia oikeuslähteitä voit etsiä myös Eduskunnan kirjaston ELKI-palvelusta

Ruotsi

Verkossa

Kaisa-talon K3 kerroksen oikeustieteen alueelta löytyvät painettuina:

 • Svensk författningssamling (Ruotsin säädöskokoelma) (hyllyluokka 03.1)
 • Statens offentliga utredning- sarja (SOU) sekä muut lainvalmistelusarjat (hyllyluokka 03.11)
 • Oikeustapaukset (Hyllyluokka 04.21)
 • Nytt juridiskt arkiv -lehti: kaksiosainen julkaisu, jonka ykkösosa sisältää oikeustapauksia ja kakkososa säädöksiä ja niiden esitöitä. Sijainti: molemmat K3 Oikeustiede 04.21

Norja

Verkossa

ORIA Norjan tieteellisten kirjastojen yhteistietokanta. Se sisältää tiedot sekä kirjoista että artikkeleista.

Tanska

Verkossa
Painettuna

Saksa

Verkossa

Painettuna

 • Painetut Saksan oikeustapauskokoelmat Helka-tietokannassa
  • Korkein oikeus (rikosasiat, siviiliasiat) Entscheidungen des Bundesgerichtshofes
   • in Strafsachen v. 1951-
   • in Zivilsachen v. 1951-
  • Perustuslakituomioistuin Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts saatavilla v. 1952-
  • Korkein hallinto-oikeus Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
   Saatavilla v. 1978-
  • Weimarin tasavallan aikainen korkein oikeus
   Entscheidungen des Reichsgericts in Srafsachen v. 1917-1931
   Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen v. 1921-1931

Saavutettavuusseloste