Oikeustiede: UKK

Löydä oikeustieteen artikkelit, lehdet, kirjat, tietokannat ja kirjaston palvelut. / Find Law articles, journals, books, databases and library's services.

Usein kysytyt kysymykset

Sisältö:

  1. Kuinka löydän oikeustieteelliset aineistot?
  2. Mistä löydän vastaväittäjien lausunnot?
  3. Mistä löydän painetut hallituksen esitykset ennen vuotta 1992?
  4. Tarvitsen kommentaareja KKO:n (Korkein oikeus) tapauksiin, mistä löydän?
  5. Kuinka etsin HY:n oikeustieteen tutkielmia?
  6. Mistä löytyy Suomen lakeja eri kielillä?
  7. Palautan tutkielmaa ja tarvitsen tiivistelmään avainsanoja/asiasanoja
  8. Etsin KKO:n/KHO:n oikeustapauksia ja niitä ei löydy Finlexistä/vuosikirjasta

1) Tieteenalaoppaat (ResearchGuides) on tehty juuri tätä varten: niistä löydät tieteenalan keskeiset erilaiset aineistot. Jos haet tiettyä
     tietokantaa, niin ne löydät myös Helka-tietokannan kautta.

2) Mistä löydän oikeustieteellisten väitösten vastaväittäjien lausunnot?

Vastaväittäjien lausunnot on usein julkaistu oikeustieteen kotimaisissa lehdissä esim. Lakimiehessä. Niitä voi etsiä Eduskunnan kirjaston Selma tietokannasta.

Vinkkejä hakuun:

a) Tekijähakuun voi kirjoittaa esim. vastaväittäjän nimen.

b) Komentohaku/tarkennettu haku:   Jos etsii: esim. vastaväittäjän (Alvesalo, Anne) lausunto Kari Saaren väitöskirjasta ”Poliisi ja joukkojenhallinta Suomessa” voi käyttää esim. komentohakua/tarkennettua hakua ja kirjoittaa väitöskirjan tekijän tai vastaväittäjän nimen hakuruutuun.  — >Kirjoita komentohakuun:  alvesalo and kari and vastaväit?

3) Mistä löydän painetut hallituksen esitykset ennen vuotta 1992?

a) Valtiopäiväasiakirjat kirjasarja osa: A (eri osat selitetty Valtiopäiväasiakirjat oppaassa s.13-) Etsi ensin HE:n numero Eduskunnan sivuilta, Edilexistä tai Suomen Laki -palvelusta.

Kaisa-talossa suomenkieliset valtiopäiväasiakirjat löytyvät: 4.krs, vyöhyke B, hylly 02.2, ks. kartta

b) Suomenlaki.com ja Edilex palveluissa on tärkeimpiä hallituksen esityksiä jo vuodesta 1919 alkaen.

4) Tarvitsen kommentaareja KKO:n (Korkein oikeus) tapauksiin

KKO:n ratkaisut kommentein kirjasarjasta tietoa Helkassa

Julkaistu myös verkkoversio suomenlaki.com palvelussa.

Finlexin "Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa" -osiossa on artikkeliviitteitä, joita on julkaistu kirjallisuudessa, sekä kirjoissa että lehdissä.

5) Kuinka etsin HY:n oikeustieteen tutkielmia?

Painetut: löytyvät Helkasta. Voit rajata hakua Helkassa käyttämällä tarkennettua hakua ja termejä "gradu" tai "tutkielma" sekä toisessa hakukentässä "oikeustieteellinen tiedekunta". Lisäksi voit kolmannessa hakukentässä käyttää jotakin tarkentavaa termiä; oppiainetta tai oikeudenalaa, työoikeus, rikosoikeus tms. Tee Helkassa haluaamaasi tutkielmaan aineistopyyntö, niin se siirretään K4 kerroksen avoimeen hyllyyn. Saat tiedon s-postiisi kun työ on luettavissa (yleensä samana päivänä). 

E-versio: Opinnäytteestä ei tarvitse enää antaa kirjastoon painettua kappaletta, koska plagioinnintarkastusprosessissa syntyvä e-versio on arkistointikelpoinen. E-thesis palvelussa E-versio voi olla avoimesti luettavissa tai - jos kirjoittaja ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisemiseen - suljetussa e-arkistossa. Suljetun e-arkiston graduja voit lukea kirjastokioskeilla, joita on Kaisa-talon jokaisessa kerroksessa. Myös e-muotoisia opinnäytteitä voit hakea Helka-tietokannan kautta.

Korkeatasoisia opinnäytetöitä julkaistaan myös Edilexin Lakikirjastossa.

6) Mistä löytyy Suomen lakeja eri kielillä?

Säädösten vieraskielisten käännösten hakemisto:  Finlex:

http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/

7) Tutkielman tiivistelmälomakkeeseen valitaan aiheen kannalta keskeiset avainsanat/asiasanat. Sopivia sanoja voit etsiä Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta (YSA) ja Eduskunnan kirjaston asiasanastosta (EKS). Molempiin pääset Helka-tietokannan kautta.

8) KKO:n ja KHO:n julkaistut/ei-julkaistut tapaukset

Tietoa KKO:n sivuilla: Korkeimman oikeuden ratkaisuista ja niihin rinnastettavista lausunnoista julkaistaan ennakkopäätöksinä ne, jotka ovat tärkeitä lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai muutoin oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi

Tietoa KHO:n sivuilla:  …vuodesta 1918 lähtien julkaissut vuosikirjassaan ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävimmistä päätöksistään

Jos oikeustapausta ei ole julkaistu, ota yhteyttä ko. tuomioistuimen asiakaspalveluun/kirjaamoon.

Saavutettavuusseloste