Oikeustiede: UKK

Löydä oikeustieteen artikkelit, lehdet, kirjat, tietokannat ja kirjaston palvelut. / Find Law articles, journals, books, databases and library's services.

Usein kysytyt kysymykset

Sisältö:

  1. Kuinka löydän oikeustieteelliset aineistot?
  2. Mistä löydän vastaväittäjien lausunnot?
  3. Mistä löydän painetut hallituksen esitykset ennen vuotta 1992?
  4. Tarvitsen kommentaareja KKO:n (Korkein oikeus) tapauksiin, mistä löydän?
  5. Kuinka etsin HY:n oikeustieteen tutkielmia?
  6. Mistä löytyy Suomen lakeja eri kielillä?
  7. Palautan tutkielmaa ja tarvitsen tiivistelmään avainsanoja/asiasanoja
  8. Etsin KKO:n/KHO:n oikeustapauksia ja niitä ei löydy Finlexistä/vuosikirjasta

1) Tieteenalaoppaat (ResearchGuides) on tehty juuri tätä varten: niistä löydät tieteenalan keskeiset erilaiset aineistot. Jos haet tiettyä
     tietokantaa, niin ne löydät myös Helka-tietokannan kautta.

2) Mistä löydän oikeustieteellisten väitösten vastaväittäjien lausunnot?

Vastaväittäjien lausunnot on usein julkaistu oikeustieteen kotimaisissa lehdissä esim. Lakimiehessä. Niitä voi etsiä Arto tietokannasta tai Eduskunnan kirjaston Selma tietokannasta.

Vinkkejä hakuun:

a) Tekijähakuun voi kirjoittaa esim. vastaväittäjän nimen.

b) Komentohaku/tarkennettu haku:   Jos etsii: esim. vastaväittäjän (Alvesalo, Anne) lausunto Kari Saaren väitöskirjasta ”Poliisi ja joukkojenhallinta Suomessa” voi käyttää esim. komentohakua/tarkennettua hakua ja kirjoittaa väitöskirjan tekijän tai vastaväittäjän nimen hakuruutuun.  — >Kirjoita Arto:n /Selman komentohakuun:  alvesalo and kari and vastaväit?

3) Mistä löydän painetut hallituksen esitykset ennen vuotta 1992?

a) Valtiopäiväasiakirjat kirjasarja osa: A (eri osat selitetty Valtiopäiväasiakirjat oppaassa s.13-) Etsi ensin HE:n numero Eduskunnan sivuilta, Edilexistä tai Suomen Laki -palvelusta.

Kaisa-talossa suomenkieliset valtiopäiväasiakirjat löytyvät: 4.krs, vyöhyke B, hylly 02.2, ks. kartta

b) Suomenlaki.com ja Edilex palveluissa on tärkeimpiä hallituksen esityksiä jo vuodesta 1919 alkaen.

4) Tarvitsen kommentaareja KKO:n (Korkein oikeus) tapauksiin

KKO:n ratkaisut kommentein kirjasarjasta tietoa Helkassa

Julkaistu myös verkkoversio suomenlaki.com palvelussa.

Finlexin "Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa" -osiossa on artikkeliviitteitä, joita on julkaistu kirjallisuudessa, sekä kirjoissa että lehdissä.

5) Kuinka etsin HY:n oikeustieteen tutkielmia?

Painetut: löytyvät Helkasta. Voit rajata hakua Helkassa käyttämällä tarkennettua hakua ja termejä "gradu" tai "tutkielma" sekä toisessa hakukentässä "oikeustieteellinen tiedekunta". Lisäksi voit kolmannessa hakukentässä käyttää jotakin tarkentavaa termiä; oppiainetta tai oikeudenalaa, työoikeus, rikosoikeus tms. Tee Helkassa haluaamaasi tutkielmaan aineistopyyntö, niin se siirretään K4 kerroksen avoimeen hyllyyn. Saat tiedon s-postiisi kun työ on luettavissa (yleensä samana päivänä). 

E-versio: Opinnäytteestä ei tarvitse enää antaa kirjastoon painettua kappaletta, koska plagioinnintarkastusprosessissa syntyvä e-versio on arkistointikelpoinen. E-thesis palvelussa E-versio voi olla avoimesti luettavissa tai - jos kirjoittaja ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisemiseen - suljetussa e-arkistossa. Suljetun e-arkiston graduja voit lukea kirjastokioskeilla, joita on Kaisa-talon jokaisessa kerroksessa. Myös e-muotoisia opinnäytteitä voit hakea Helka-tietokannan kautta.

Korkeatasoisia opinnäytetöitä julkaistaan myös Edilexin Lakikirjastossa.

Gradujen etsimiseen on laadittu myös erillinen ResearchGuide.

6) Mistä löytyy Suomen lakeja eri kielillä?

Säädösten vieraskielisten käännösten hakemisto:  Finlex:

http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/

7) Tutkielman tiivistelmälomakkeeseen valitaan aiheen kannalta keskeiset avainsanat/asiasanat. Sopivia sanoja voit etsiä Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta (YSA) ja Eduskunnan kirjaston asiasanastosta (EKS). Molempiin pääset Helka-tietokannan kautta.

8) KKO:n ja KHO:n julkaistut/ei-julkaistut tapaukset

Tietoa KKO:n sivuilla: Korkeimman oikeuden ratkaisuista ja niihin rinnastettavista lausunnoista julkaistaan ennakkopäätöksinä ne, jotka ovat tärkeitä lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai muutoin oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi

Tietoa KHO:n sivuilla:  …vuodesta 1918 lähtien julkaissut vuosikirjassaan ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävimmistä päätöksistään

Jos oikeustapausta ei ole julkaistu, ota yhteyttä ko. tuomioistuimen asiakaspalveluun/kirjaamoon.

Saavutettavuusseloste