Oikeustiede: Oikeuskäytäntö

Löydä oikeustieteen artikkelit, lehdet, kirjat, tietokannat ja kirjaston palvelut. / Find Law articles, journals, books, databases and library's services.

Tällä sivulla esitellään lähinnä Suomen tuomioistuinten oikeuskäytäntöä. Pohjoismaiden ja Saksan oikeustapauksiin löydät linkkejä ko. sivulta.

KKO ja KHO verkossa

Hovioikeudet ja Hallinto-oikeudet

Kansainvälisiä tuomioistuimia

Lisää kansainvälisiä tuomioistuimia "Law" oppaassa

Kuinka viittaan EU tuomioistuimen tapaukseen

Ajankohtaista

Oikeustapauskommentaareja ja tapauksia aiheittain

Hovioikeuksien tapauskommentaareja Oikeustieto -lehdessä vuodesta 1995 – Edilexin lakikirjasto

KKO:n ratkaisut kommentein. Myös verkkoversio (AlmaTalent Pro-palvelussa) linkit Helkassa

Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa (Finlex) : jos tiedät tapauksen numeron, kirjoita se ilman tuomioistuimen tunnusta muodossa vvvv:nro. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapaukset ovat kronologisesti tuomion antopäivän mukaan, joten selvitä ensin em. tiedot muuta kautta.

OIKKU IPR University Centerin oikeustapaustietokanta (immateriaalioikeus)

Erityistuomioistuimia ja riidanratkaisuelimiä

Painettuna Kaisa-talossa 4.krs A

Markkinatuomioistuimen ratkaisut 1920-

Työneuvoston päätös- ja lausuntokokoelmat  1946-

Työtuomioistuimen vuosikirja 1952-54, 1961-64, 1970-

Verkossa

Arvopaperi-, pankki- ja vakuutuslautakunnan ratkaisutietokannat

Kilpailu- ja kuluttajavirasto myös kuluttaja-asiamiehen ratkaisut

Kuluttajariitalautakunta

Markkinaoikeus

Työtuomioistuin

Työneuvoston lausunnot: 1998- (kts myös Työoikeudellisen seuran vuosikirjat)

Urheilun oikeusturvalautakunta

Vakuutusoikeus

Painettuja oikeustapauskokoelmia

Oikeustapaukset ovat hyllyluokassa 04. Kotimaiset oikeustapaukset löytyvät kerroksesta 4.

KKO:n ja KHO:n ratkaisujen lisäksi löydät tapausselostuksia liittyen esim verotukseen, liikenteeseen, tekijänoikeuteen, terveydenhuoltoon jne.

Ulkomaisten tuomioistuinten oikeustapauskokoelmat ovat kerroksessa K3.

Kansainvälisten tuomioistuinten tapauskokoelmat ovat myös K3:ssa.

Saavutettavuusseloste