Oikeustiede: Oikeuskäytäntö

Löydä oikeustieteen artikkelit, lehdet, kirjat, tietokannat ja kirjaston palvelut. / Find Law articles, journals, books, databases and library's services.

Tällä sivulla esitellään lähinnä Suomen tuomioistuinten oikeuskäytäntöä. Pohjoismaiden ja Saksan oikeustapauksiin löydät linkkejä ko. sivulta. Ulkomaisten tuomioiden hakuun suosittelemme EK:n ELKI-tietokantaa.

Hovioikeudet ja Hallinto-oikeudet

Kansainvälisiä tuomioistuimia

Lisää kansainvälisiä tuomioistuimia "Law" oppaassa

Kuinka viittaan EU tuomioistuimen tapaukseen

Ulkomaiset tuomioistuimet

Ajankohtaista

Loading ...

Oikeustapauskommentaareja ja tapauksia aiheittain

Hovioikeuksien tapauskommentaareja Oikeustieto -lehdessä vuodesta 1995 – Edilexin lakikirjasto

KKO:n ratkaisut kommentein. Myös verkkoversio (AlmaTalent Pro-palvelussa) linkit Helkassa

Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa (Finlex) : jos tiedät tapauksen numeron, kirjoita se ilman tuomioistuimen tunnusta muodossa vvvv:nro. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapaukset ovat kronologisesti tuomion antopäivän mukaan, joten selvitä ensin em. tiedot muuta kautta.

OIKKU IPR University Centerin oikeustapaustietokanta (immateriaalioikeus)

Erityistuomioistuimia ja riidanratkaisuelimiä

Painettuna Kaisa-talossa 4.krs A

Markkinatuomioistuimen ratkaisut 1920-

Työneuvoston päätös- ja lausuntokokoelmat  1946-

Työtuomioistuimen vuosikirja 1952-54, 1961-64, 1970-

Verkossa

Arvopaperi-, pankki- ja vakuutuslautakunnan ratkaisutietokannat

Kilpailu- ja kuluttajavirasto myös kuluttaja-asiamiehen ratkaisut

Kuluttajariitalautakunta

Markkinaoikeus

Työtuomioistuin

Työneuvoston lausunnot: 1998- (kts myös Työoikeudellisen seuran vuosikirjat)

Urheilun oikeusturvalautakunta

Vakuutusoikeus

Painettuja oikeustapauskokoelmia

Oikeustapaukset ovat hyllyluokassa 04. Kotimaiset oikeustapaukset löytyvät kerroksesta 4.

KKO:n ja KHO:n ratkaisujen lisäksi löydät tapausselostuksia liittyen esim verotukseen, liikenteeseen, tekijänoikeuteen, terveydenhuoltoon jne.

Ulkomaisten tuomioistuinten oikeustapauskokoelmat ovat kerroksessa K3.

Kansainvälisten tuomioistuinten tapauskokoelmat ovat myös K3:ssa.

Saavutettavuusseloste