Kirjoittajamaksut (APC/BPC): Mitä ovat kirjoittajamaksut?

Julkaisemiseen ja kirjoittajamaksuihin liittyviä ohjeita HY:n tutkijoille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun artikkeli julkaistaan suoraan avoimesti korkeatasoisessa ja avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti toimivassa julkaisukanavassa, ns. open access -julkaisussa, kustantaja kerää usein kirjoittajamaksun. Tällöin julkaisija vastaa artikkelin avoimesta saatavuudesta ja artikkeli on heti kaikkien käytettävissä. Kyseessä on ns. Gold OA.

Osa kaupallisten lehtien kustantajista tarjoaa kirjoittajille mahdollisuuden julkaista maksua vastaan yksittäisiä artikkeleita kaikille avoimessa muodossa. Muut lehden artikkelit puolestaan ovat saatavilla vain tilaajamaksua vastaan. OA-kirjoittajan tai hänen instituutionsa tulee maksaa kirjoittajamaksu, jonka suuruus vaihtelee kustantajasta ja lehdestä riippuen.

 
Helsingin yliopiston tutkijoiden on mahdollista julkaista artikkelinsa avoimena yliopiston tuella seuraavin tavoin

Saavutettavuusseloste