Kirjoittajamaksut (APC/BPC): Mistä voi hakea rahoitusta julkaisemiseen?

Julkaisemiseen ja kirjoittajamaksuihin liittyviä ohjeita HY:n tutkijoille

Tiedekuntien tuki avoimelle julkaisemiselle

Humanistinen tiedekunta

Tiedekunta tukee Open Access-maksuja, jos julkaisu menee JuFo3-luokan julkaisuun ja tekijän kotiosaston johtaja puoltaa OA-maksun tukemista. Tukea voi hakea milloin vaan. Kts. Flamma-uutinen.

 

Tiedekuntien tuki avoimelle julkaisemiselle

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Open Access -julkaisemisen tukeminen (Dekaanin päätös 49/2018)  
Tiedekunta tukee avointa julkaisemista sekä Open Access -julkaisukanavissa että niissä ns. hybridijulkaisukanavissa, joihin kirjasto on neuvotellut alennuksia tai joiden kustantajan kanssa kirjastolla on OA-jäsenyyssopimus tai muita vastaavia alennusjärjestelyitä. Tiedekunta maksaa Open Access -julkaisukanavien perimiä kirjoittajamaksuja (Article Processing Charge) korkeintaan 2000 € julkaisua kohden ja hybridijulkaisukanavien perimiä maksuja korkeintaan 1000 € julkaisua kohden. Tiedekunnan tuelle asetetun rajan ylittyessä hakijan tulee perustella, miksi hän julkaisee kyseisessä julkaisukanavassa.
Tukea voidaan myöntää, mikäli seuraavat kriteerit täyttyvät:  

  • Tuki on tarkoitettu tiedekunnassa työsuhteessa olevalle henkilöstölle sekä apurahalla työskenteleville tutkijoille ja tohtorikoulutettaville
  • Julkaisukanava on Julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 1, 2 tai 3
  • Tuen saaja on julkaisussa ensimmäisenä kirjoittajana tai vastaavassa merkittävässä asemassa
  • Tuen saajan affiliaatio Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa näkyy julkaisussa

Avoimen julkaisemisen maksut tulee lähtökohtaisesti sisällyttää hankerahoituksiin: tiedekunta ei osallistu avoimen julkaisemisen maksuihin, mikäli tutkija voi maksaa ne projektinsa varoista. Tuki on voimassa vuodesta 2018 eteenpäin julkaistaville käsikirjoituksille.
Tukea haetaan tällä e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89059/lomake.html

Tiedekuntien tuki avoimelle julkaisemiselle

Valtiotieteellinen tiedekunta

Open Access -julkaisemisen tukeminen (Dekaanin päätös 11/2018)

Valtiotieteellinen tiedekunta tukee avointa julkaisemista korkeatasoisissa Gold Open Access –
julkaisukanavissa maksamalla julkaisukanavien perimiä julkaisumaksuja korkeintaan 2000 €
julkaisua kohden.

Avoimen julkaisemisen maksut tulee lähtökohtaisesti sisällyttää hankerahoituksiin. Tiedekunta ei
osallistu julkaisumaksuihin, mikäli tutkija voi maksaa ne projektinsa varoista. Myös yliopiston
kirjasto maksaa avoimeen julkaisemiseen liittyviä maksuja; tiedekunnan tuki on tarkoitettu
täydentämään kirjaston tukea.

Tuki on tarkoitettu tiedekunnassa työsuhteessa olevalle henkilöstölle, apurahasopimuksella
työskenteleville tutkijoille sekä tohtorikoulutettaville. Tuen saajan tulee olla julkaisussa
ensimmäisenä kirjoittajana tai vastaavassa merkittävässä asemassa. Tuki myönnetään
hakemuksen perusteella.

Julkaisukanavan tulee täyttää seuraavat kriteerit:

  • Julkaisukanava toimii avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti: Julkaisusarja on verkossa avoimesti saatavilla ilman erillistä tilausmaksua, mutta kirjoittajilta voidaan periä julkaisumaksua (article processing charge APC tai book processing charge BPC). Suurin osa näistä lehdistä sisältyy DOAJ-tietokantaan (https://doaj.org/).
  • Vuodesta 2020 alkaen tiedekunta ei tue hybridi-julkaisemista, eli yksittäisten artikkelien maksullista avaamista tilausmaksullisissa lehdissä. Tiedekunta voi kuitenkin tukea yksittäisen artikkelin avaamista, mikäli käsikirjoitus on submitattu vuosien 2018–2019 aikana sellaiseen hybridi-lehteen, jonka kanssa yliopiston kirjastolla on (ollut) voimassa avointa julkaisemista koskeva alennusjärjestely (ks. http://libraryguides.helsinki.fi/kirjoittajamaksut/alennukset_artikkelit).
  • Julkaisukanava on Julkaisufoorumin (http://www.julkaisufoorumi.fi/) luokituksessa tasolla 1, 2 tai 3. Mikäli julkaisukanava ei sisälly Julkaisufoorumin luokitukseen tai se sijoittuu luokkaan 0, tulee tuen hakijan muulla tavoin kuvata julkaisukanavan tieteellinen taso.
  • Tukea haetaan tällä e-lomakkeella.

Saavutettavuusseloste