Kirjoittajamaksut (APC/BPC): Mitä ovat kirjoittajamaksut?

Julkaisemiseen ja kirjoittajamaksuihin liittyviä ohjeita HY:n tutkijoille

Kirjasto on neuvotellut Helsingin yliopiston tutkijoille alennuksia joidenkin korkealaatuisten lehtien kirjoittajamaksuihin.

Open Access -lehdet

Kun artikkeli julkaistaan suoraan avoimesti korkeatasoisessa ja avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti toimivassa julkaisukanavassa, ns. open access -julkaisussa, kustantaja kerää usein kirjoittajamaksun. Tällöin julkaisija vastaa artikkelin avoimesta saatavuudesta ja artikkeli on heti kaikkien käytettävissä. Kyseessä on ns. Gold OA

Hybridilehdet

Osa kaupallisten lehtien kustantajista tarjoaa kirjoittajille mahdollisuuden julkaista maksua vastaan yksittäisiä artikkeleita kaikille avoimessa muodossa. Muut lehden artikkelit puolestaan ovat saatavilla vain tilaajamaksua vastaan. OA-kirjoittajan tai hänen instituutionsa tulee maksaa kirjoittajamaksu, jonka suuruus vaihtelee kustantajasta ja lehdestä riippuen.

Lisätietoa kirjaston sopimuksista

Helsingin yliopiston kirjastolla on erilaisia sopimuksia ja malleja, joilla tuetaan tutkijoiden avointa julkaisemista. Kirjasto on mukana FinELib-konsortiossa, jonka sopimuksiin kustantajien kanssa sisältyy erilaisia kirjoittajamaksualennuksia. Tällä hetkellä kirjastolla on sopimus mm. seuraavien kustantajien kanssa: Elsevier, LWW, Sage ja Springer.

Lisätietoa FinELib-konsortion tiedelehtineuvotteluista ja sopimuksista: http://finelib.fi/neuvottelut/

Lisäksi kirjastolla on omiin suoriin lehtitilauksiin liittyviä alennuksia kirjoittajamaksuista, esim.  BioMed Central, Frontiers ja Royal Society.

Tutkijoilta tulleiden toiveiden perusteella kirjasto selvittää jäsenyysohjelmia ja  neuvottelee mahdollisia alennuksia kirjoittajamaksuihin.  Kirjastolla on sopimuksia OA-kustantajien kanssa, esim. Frontiers, MDPI, Pensoft. Alennuksen määrä vaihtelee kustantajittain.

 

Kysy lisää: hulib-apc@helsinki.fi

Tallenne APC-webinaarista 1.10.2020

Open Access -tuki

Kysymyksiä avoimesta julkaisemisesta?
Palautetta oppaasta?
openaccess-info@helsinki.fi

Lähetä viesti

Alternative Access

Alternative access to Taylor & Francis journals

Saavutettavuusseloste