Datanhallinnan perusopas: Missä säilytät datasi?

Tallennuspaikalla on väliä!

Tallennusratkaisu valitaan tarpeen mukaan. On mahdotonta löytää ratkaisua, joka sopisi kaikkiin tallennustarpeisiin. 

Hyvän tallennuspaikan tunnusmerkit ovat:

 • Automaattinen varmuuskopiointi – Datan häviämisen riski kasvaa, jos varmuuskopio pitää muistaa tehdä itse.
 • Riippumattomuus paikasta eli datan etäkäyttö on mahdollista. 
 • Pääsynhallinta, joka rajoittaa esim. salasanalla kuka pääsee käsiksi tiedostoihin.

Varmuuskopiointi

Automaattinen varmuuskopiointi on tärkeää, sillä varmuuskopion ottaminen unohtuu helposti, jolloin kaikki data saattaa kadota.  

3-2-1- sääntö on varmuuskopioinnin perusta:

 • vähintään kolme kopiota datasta 
 • kahdella eri välineellä 
 • yksi kopio on pilvessä.  

Jokaisella Helsingin yliopiston opiskelijalla on oma kotilevynsä, z-asema, joka varmuuskopioidaan joka tunti.

Etäkäyttö

Etäkäyttö on hyödyllistä, jos dataan on päästävä käsiksi missä vain. Tällöin dataa ei myöskään tarvitse kantaa mukanaan muistitikulla, joka katoaa helposti ja joutuu vääriin käsiin.

Opiskelijana sinulla on käytössäsi Helsingin yliopiston tarjoama kotilevy (z-asema), johon pääset käsiksi VPN-yhteydellä.

Pääsynhallinta

Pääsynhallinnalla tarkoitetaan...

 • Pääsyn rajoittamista
  • Suojataan aineisto salasanalla
  • Salataan aineisto eli kryptataan se niin, että vain valtuutetut osapuolet kykenevät lukemaan niitä
 • Pääsyn mahdollistamista
  • Yhteistyöalustalle voidaan jakaa oikeuksia useille henkilöille: wiki on yksi yhteistyöalusta
Eri tallennuspaikkojen vertailua

Riippumattomuus paikasta Toimii ilman verkkoa Soveltuminen yhteiskäyttöön Automaattinen varmuuskopiointi Pääsynhallinta
Z-asema Pääsy VPN-yhteydellä Ei Ei Tunnin välein Yliopiston tunnukset 
Yliopiston pilvipalvelut Pääsy selaimella Ei Voi jakaa ja muokata yhdessä Kyllä Yliopiston tunnukset
Kaupalliset pilvipalvelut (one drive, google drive, dropbox ym.) Pääsy selaimella Ei Voi jakaa ja muokata yhdessä Kyllä

Omat tunnukset. 

Onko salasanasi hyvin mietitty? Ethän käytä samaa salasanaa eri palveluissa.

Muistitikku tai kovalevy Kannettava mukana Kyllä Ei Ei

Muista salaus. Pääsy salasanalla, Helpdeskin salaavan muistitikun ohje löytyy täältä