Datanhallinnan perusopas: Missä säilytät datasi?

Tallennuspaikalla on väliä!

Tallennusratkaisu valitaan tarpeen mukaan. On mahdotonta löytää ratkaisua, joka sopisi kaikkiin tallennustarpeisiin. 

Hyvän tallennuspaikan tunnusmerkit ovat:

 • Automaattinen varmuuskopiointi – Datan häviämisen riski kasvaa, jos varmuuskopio pitää muistaa tehdä itse.
 • Riippumattomuus paikasta eli datan etäkäyttö on mahdollista. 
 • Pääsynhallinta, joka rajoittaa esim. salasanalla kuka pääsee käsiksi tiedostoihin.

Varmuuskopiointi

Automaattinen varmuuskopiointi on tärkeää, sillä varmuuskopion ottaminen unohtuu helposti, jolloin kaikki data saattaa kadota. 

Jokaisella Helsingin yliopiston opiskelijalla on oma kotilevynsä, z-asema, joka varmuuskopioidaan joka tunti.

Varmuuskopionnista voi lukea lisää Opiskelijan digitaidot -materiaalista.

Etäkäyttö

Etäkäyttö on hyödyllistä, jos dataan on päästävä käsiksi missä vain. Tällöin dataa ei myöskään tarvitse kantaa mukanaan muistitikulla, joka katoaa helposti ja joutuu vääriin käsiin.

Opiskelijana sinulla on käytössäsi Helsingin yliopiston tarjoama kotilevy (z-asema), johon pääset käsiksi VPN-yhteydellä.

Pääsynhallinta

Pääsynhallinnalla tarkoitetaan...

 • pääsyn rajoittamista
  • Suojataan aineisto salasanalla
  • Salataan aineisto eli kryptataan se niin, että vain valtuutetut osapuolet kykenevät lukemaan niitä
 • pääsyn mahdollistamista
  • Yhteistyöalustalle voidaan jakaa oikeuksia useille henkilöille: wiki on yksi yhteistyöalusta
Eri tallennuspaikkojen vertailua (ks. tallennuksesta Opiskelijan digitaidot -oppaasta)

Riippumattomuus paikasta Toimii ilman verkkoa Soveltuminen yhteiskäyttöön Automaattinen varmuuskopiointi Pääsynhallinta
Z-asema Pääsy VPN-yhteydellä Ei Ei Tunnin välein Yliopiston tunnukset 

Yliopiston pilvipalvelut
(OneDrive)

Pääsy selaimella Ei Voi jakaa ja muokata yhdessä Kyllä Yliopiston tunnukset
Muistitikku tai kovalevy Kannettava mukana Kyllä Ei Ei Muista salaus. Pääsy salasanalla, ks. Helpdeskin salaavan muistitikun ohje.

Saavutettavuusseloste