Datanhallinnan perusopas: Johdatus datanhallintaan

Datatuki auttaa

Data hallinnassa - opinnot ja elämä hallinnassa!

Datanhallintaan kannattaa tutustua, koska datanhallinnan taidot

  • helpottavat opintojen suorittamista,
  • ovat välttämättömiä kandintutkielman ja gradun tekemisessä,
  • ovat osa hyviä tutkimuskäytäntöjä
  • ja koska taidot ovat hyödyllisiä työelämässä.

Tämän oppaan tavoitteena on esitellä datanhallintaa perusteita. 

Oppaan osiot

Saavutettavuusseloste