Datanhallinnan perusopas: Johdatus datanhallintaan

Johdanto

Tämän oppaan tarkoituksena on antaa ohjeita siitä, miten hallinnoit tutkielmaasi varten kerättävää tai käytettävää tutkimusdataa ja muita aineistoja.  Voit tehdä aineistonhallintasuunnitelman omalle tutkimusdatallesi oppaan välilehdellä olevan pohjan avulla: Opiskelijan aineistonhallintasuunnitelma.  

Datatuki auttaa

Data hallinnassa - opinnot ja elämä hallinnassa!

Datanhallintaan kannattaa perehtyä, koska datanhallinnan taidot

  • helpottavat opintojen suorittamista,
  • ovat välttämättömiä kandintutkielman ja gradun tekemisessä,
  • ovat osa hyviä tutkimuskäytäntöjä
  • ja koska taidot ovat hyödyllisiä työelämässä.

Tämän oppaan tavoitteena on esitellä hyvän datanhallinnan perusteita. 

Saavutettavuusseloste