Grundläggande guide för datahantering: Introduktion till datahantering

Introduktion

Den här guiden innehåller anvisningar om hur du hanterar forskningsdata och annat material som du samlar in och använder för din avhandling.

Hjälp från Datastödet

Att hantera sina data är att hantera sina studier och livet

Syftet med denna guide är att ge anvisningar om hur du ska hantera forskningsdata och annat material som du samlar in eller använder när du skriver en avhandling.
Det är viktigt att du lär dig om datahantering för att kunskaper i datahantering
•    underlättar dina studier
•    behövs när du skriver kandidatavhandlingen och pro gradu-avhandlingen
•    hör till god forskningssed
•    är till nytta i arbetslivet.
Syftet med denna guide är att presentera grunderna för god datahantering.

Saavutettavuusseloste