Datanhallinnan perusopas: Mitä datasi on?

Tunnista datasi!

Jokaisella opiskelijalle on hallussaan runsaasti dataa eri muodoissa. Dataa ovat muun muassa kannettavaan tietokoneeseen tallennetut luentomuistiinpanot tai yliopiston verkkolevylle säilötyt seminaarityöt.

On hyvä olla tietoinen opiskeluun liittyvästä datasta ja huomioida, että data voi olla hyödyksi myöhemmässä vaiheessa opintoja. Esimerkiksi seminaarityötä varten kerätty lähdeluettelo voi olla hyödyllinen opinnäytettä kirjoitettaessa.

Viimeistään opinnäytteen kirjoittamisen yhteydessä kaikki opiskelijat käsittelevät tutkimusdataa.

Yleisen määritelmän mukaan tutkimusdataa on kaikki aineisto, jota tarvitaan tutkimuksen tulosten perustelemiseen ja toistamiseen sekä kaikki muu muille mahdollisesti hyödyllinen materiaali.

Kun määritelmää avataan, tutkimusdataan voidaan lukea muun muassa

  • tutkimuksen fyysinen tai digitaalinen lähdemateriaali (esimerkiksi monimuotoinen arkistomateriaali),
  • tutkimuksen aikana tuotettu data (esimerkiksi mittaustulokset),
  • eri menetelmillä kerätty data (kuten kyselyt, haastattelut, mittaukset, arvioinnit, kuvantamismenetelmät yms.),
  • järjestetyt kokoelmat,
  • aineiston koodaus, luettelointi, jäsentely ja kommentointi eri tasoilla,
  • analysoidun datan eri versiot,
  • fyysiset ja elektroniset laboratoriopäiväkirjat,
  • lähdekoodit ja ohjelmistot.

Esimerkkejä opinnäytteissä ja tutkimuksissa käytetystä datasta

Esimerkkejä oman alasi tutkielmien aineistoista löydät muun muassa Helsingin yliopiston avoimen julkaisuarkiston opinnäytteistä.

Pro gradujen ja maisterintutkielmien tutkimusaineistoa ovat muun muassa:

Saavutettavuusseloste