Measuring Research Impact: Do it yourself

Metrics Methods and Evaluation

Bibliometriikkaa yliopistolaisille -kurssi

"Bibliometriikka yliopistolaisille" -kurssilla annetaan yleiskuva bibliometriikan käytöstä tieteellisen julkaisutoiminnan arviointiin sekä siinä käytettävissä olevista välineistä. Kurssilla ei tarvita esitietoja bibliometriikasta, mutta tieteellisen julkaisukulttuurin ja suomalaisten yliopistojen toimintaympäristön tuntemus on tarpeen.

Access the Web of Science database

Access the Web of Science database.

The Web of Science database is licensed to the staff and students of the Helsinki University and Helsinki University Central Hospital. The database can be accessed on computers in the University or Hospital network.

The students and staff of the University may access the University network remotely by signing in with their University user ID. The above link enables remote access.

Database is available to all users within the library premises. Non-University customers who bring their personal devices to the library can join HelsinkiUni Guest visitor network.

Web of Science -tietokanta on käytettävissä Helsingin yliopiston ja HYKSin verkoissa olevilta koneilta.

Ylläoleva linkki tietokantaan on etäkäyttöä tukeva. HY:n kirjastojen hankkimien verkkoaineistojen etäkäyttö yliopiston verkon ulkopuolelta on mahdollista yliopiston tutkijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle sekä opiskelijoille.

Yliopiston ulkopuoliset asiakkaat voivat käyttää tietokantaa kirjaston tiloissa omalta kannettavalta tietokoneelta HelsinkiUni Guest-vierailijaverkon kautta.

Web of Science: Citation report and h-index (Hirsch-index)

These instructions will help you to create a citation report for a researcher from the Web of Science database. The citation report contains information about the citations that a researcher’s articles have received, as well as the researcher’s h-index.

Four easy steps to create the citation report:

1. Access the Web of Science database
2. Create an accurate and exhaustive list of researcher’s publications: search the publications and refine the results
3. Check the results
4. Create the citation report

 

1. Access the Web of Science database

Access the Web of Science database.

More information of the remote access here.

 

2. Create the list of publications

Search the database with author’s name: select the Author field and enter author’s surname and in itial(s) to the Documents search. Truncate the initial with asterisk *, e.g. olenius t*.

There are also other methods for searching the author. You can for example search with author identifiers (ResearcherID or ORCID) or select names from the author index.

 

Refine Results

If the search results contains publications that are written by other researchers with the same surname and initials, you can filter results with:

Journal subject areas - choose Web of Science Categories
Researchers organizations – choose Affiliations
Type of publications - choose Document Types. The purpose and usage of the citation report determine which document types are included in the citation report

 

 


3. Check the results

Check that results 1) do not contain another researcher’s publications and 2) contain all the publications of the researcher.

Choose the articles for the citation report
Use the checkbox to select all articles. Then click Add to Marked List.

If there is a missing publication, you can try to search it e.g. with title and add it to the Marked List.

 

4. Create citation report

Go to the publication list by clicking the Marked List.


It is possible to remove articles from the list by using checkboxes and Remove function..


Click Citation Report.
The citation report includes the citations that a researcher’s articles have received and the researcher’s h-index.

The citation report can be saved as an Excel file - Export Full Report.
Select all records in the list with Records from: first record number - last record number.


The resulting Excel sheet contains the following indicators.

 

Seuraavassa ohjeessa selostetaan kuinka saat tehtyä Web of Science -tietokannasta raportin, joka sisältää tutkijan artikkelien saamat viittaukset ja tutkijan h-indeksin.

Vaiheet:

1. Avaa Web of Science -tietokanta
2. Mahdollisimman kattavan ja virheettömän julkaisuluettelon hakeminen tietokannasta ja sen rajaaminen tarvittaessa tiettyihin dokumenttityyppeihin
3. Hakutuloksen tarkistaminen
4. Viittausraportin tekeminen


1. Avaa Web of Science -tietokanta

Web of Science -tietokanta on käytettävissä Helsingin yliopiston ja HYKSin verkoissa olevilta koneilta.

Lisätietoa etäkäytöstä  kirjaston kotisivuilta: E-aineistojen etäkäyttö


2. Julkaisuluettelon hakeminen

Tee haku tekijän nimellä. Jos haet tekijän sukunimellä ja etunimen ensimmäisellä kirjaimella, lisää kirjaimen perään *-merkki esim. olenius t*.

Tekijää voi hakea myös esim. author identifier –tunnuksen avulla (ResearcherID tai ORCID) tai valitsemalla tekijät tietokannan tekijäluettelosta.
 

Haun rajaus. Jos hakutuloksissa on paljon ylimääräisiä julkaisuja, hakutulosta rajataan Refine Results-toimintojen avulla.

Lehtien aihepiirin mukaan: Web of Science Categories
Kirjoittajan organisaation perusteella: Affiliations
Julkaisutyypin mukaan: Document Types.Usein analyysiin otetaan mukaan vain Article, Review ja Letter –julkaisutyypit. Jos teet raporttia hakemusta varten, tarkista vaatimukset hakemusohjeista.


 

 


3. Hakutuloksen tarkistaminen

Käy läpi hakutulos, tarkista että 1) hakutuloksessa ei ole muiden tutkijoiden artikkeleita ja että 2) hakutuloksesta ei puutu artikkeleita.
Valitse kaikki artikkelit rastittamalla tuloslistan yläpuolella oleva ruutu  Siirrä valitut viitteen talteen Add to Marked List-painikkeen avulla.

Mikäli jokin artikkeli puuttuu, hae se esimerkiksi artikkelin otsikolla. Siirrä se Add to Marked List –toiminnon avulla osaksi lopullista listaa.


Siirry valmiiseen listaan klikkaamalla Marked List -painiketta.


Listasta on mahdollista poistaa artikkeleita rastittamalla poistettavat artikkelit  ja klikkaamalla Remove.

 

4. Viittausraportin tekeminen

Hakutuloksesta luodaan viittausraportti klikkaamalla Citation Report.
Valmis viittausanayysi sisältää viittaustiedot ja h-indeksin.

 

​Viittausraportin voi tallentaa Excel-tiedostoksi kohdasta Export Full Report.
Valitaan raporttiin mukaan kaikki hakutuloksessa olevat viitteet Records from -painikkeen avulla:

 

Excel-tiedosto sisältää keskeiset henkilön viittausimpaktin luvut.

 

Web of Science: Times cited, Journal impact factor and journal ranking in its subject category

This instruction will help you to find bibliometric information about an article:

 • Times cited on Web of Science database
 • Journal impact factor
 • Journal ranking in its subject category

Three easy steps to find above information

1. Access the Web of Science database
2. Find the articles
3. Check the citations, impact factors and rankings


1. Access the Web of Science database

Access the Web of Science database.

More information of the remote access here.


2. Find the articles

Search the database with author’s name: enter author’s surname and initial(s) to the Basic Search, select the Author field. Truncate the initial with asterisk * if needed, e.g. Hirsch J*.

There are also other methods for searching the author. You can for example search with author identifiers (ResearcherID or ORCID) or select names from the author index.

 

3. Check the citations, impact factors and rankings

Times cited is next to each reference. The impact factor and journal ranking in its subject category can be seen by clicking on the journal name.

 

 

 

 

   The ranking can be marked e.g. like this:  4/64 – Q1 Multisdisciplinary Sciences.
   Journal can belong to more than one subject category.

   Note that impact factors and rankings in subject categories can be found also in the Journal Citation Reports database.

Seuraavassa ohjeessa selostetaan kuinka löydät Web of Science-tietokannasta 

 • Montako kertaa julkaisuun on viitattu kirjallisuudessa
 • Julkaisusarjan impact factor –luku
 • Julkaisusarjan järjestysluku oman alansa julkaisuissa

Vaiheet:

 1. Avaa Web of Science –tietokanta
 2. Hae artikkelit
 3. Katso artikkelin saamat viittaukset, lehden impact factor ja järjestysluku

 1. Web of Science -tietokanta

Web of Science -tietokanta on käytettävissä Helsingin yliopiston ja HYKSin verkoissa olevilta koneilta.

Lisätietoa etäkäytöstä  kirjaston kotisivuilta: E-aineistojen etäkäyttö

 


 

2. Etsi artikkelit

Tee haku tekijän nimellä. Jos haet tekijän sukunimellä ja etunimen ensimmäisellä kirjaimella, lisää kirjaimen perään tarvittaessa*-merkki esim. Hirsch J*.

Tekijää voi hakea myös esim. author identifier –tunnuksen avulla (ResearcherID tai ORCID) tai valitsemalla tekijät tietokannan tekijäluettelosta.


3. Katso artikkelin saamat viittaukset, lehden impact factor ja järjestysluku

Viittausten määrä löytyy kunkin artikkeliviitteen vierestä. Klikkaa lehden nimeä viitteen yhteydessä, niin näet impact factorin ja järjestysluvun aihekategoriassa

 

 

 

Sijoitus merkitään esim. muodossa 4/64 – Q1 Multisdisciplinary Sciences. Lehdet voivat kuulua useampaan kuin yhteen aihekategoriaan.

Huom: lehtien impact factor – ja kategoriatiedot löytyvät myös Journal Citation Reports –tietokannasta.

Scopus: How do I find my own publications on Scopus?

These instructions will help you to create a citation report for a researcher from the Scopus database. The citation report contains information about the citations that a researcher’s articles have received, as well as the researcher’s h-index.

Four easy steps to create the citation report:

1. Access the Scopus database
2. Create an accurate and exhaustive list of researcher’s publications: search the publications and refine the results
3. Check the results
4. Create the citation report

*NOTE Search by ORCID iD

1. Access the Scopus database

Access the Scopus database.

More information of the remote access here.

2. Create the list of publications

Search by author name

Select Authors as the search type and enter your name in the search field -> Search

Select the correct name variant groupings. Select Show documents.

Select all (All) publications. Click Add to List -> View or manage your list to save the publications.

Note. If you work without logging in to Scopus, the List is session-specific. To save the List, you must log in to the service.

3. Check the results 

Check Publication List. To delete publications which do not belong to the list, check them and select Delete.

You can add missing publications by searching under the title, for example, and adding them to the List (Add to List). 

4. Create citation report 

Select all (All) publications. Above the publications, under Analyze search results, you can view the publications from different perspectives. 
You can view your citation report in the View citation overview section.

The citation report can be saved as a .csv file from Export

Author-specific publication information is on the author profile page, which you can access by searching by author name or publication. Click the author's name on the search results page. 
NOTE An author profile is created automatically when Scopus recognizes a new author. You cannot create a profile yourself, but you can edit it on the profile page under Profile Actions.

*NOTE Search by ORCID iD

You can retrieve your publications with your ORCID iD if the publication information in your ORCID account is up-to-date. To allow your own data to be transferred once a week from The University’s Research Portal Tuhat to ORCID, associate your ORCID with your Tuhat profile.

Linking an ORCID iD with a Scopus profile

Seuraavassa ohjeessa selostetaan kuinka saat tehtyä Scopus-tietokannasta raportin, joka sisältää tutkijan artikkelien saamat viittaukset ja tutkijan h-indeksin.

Vaiheet:

1. Avaa Scopus-tietokanta
2. Mahdollisimman kattavan ja virheettömän julkaisuluettelon hakeminen tietokannasta
3. Hakutuloksen tarkistaminen
4. Viittausraportin luominen

*HUOM. Haku ORCID-tunnisteella

1. Scopus-tietokanta

Scopus-tietokanta on käytettävissä Helsingin yliopiston ja HYKSin verkoissa olevilta koneilta.

Lisätietoa etäkäytöstä  kirjaston kotisivuilta: E-aineistojen etäkäyttö

2. Julkaisuluettelon luominen

Haku tekijän nimellä

Valitse hakutyypiksi Authors ja kirjoita nimesi hakukenttään -> Search

Rastita tekijäryhmittelystä oikeat ryhmät. Valitse Show documents.

Rastita kaikki (All) julkaisut. Tallenna julkaisut valitsemalla Add to List -> View or manage your list.
Huom. Mikäli toimit kirjautumatta Scopuksessa, List on istuntokohtainen. Tallentaaksesi Listin sinun on kirjauduttava palveluun.


3. Hakutuloksen tarkistaminen

Tarkista julkaisulista - voit poistaa listalle kuulumattomia julkaisuja rastittamalla ne ja valitsemalla Delete.
Voit lisätä puuttuvia julkaisuja hakemalla esim. otsikolla ja lisäämällä ne Listille (Add to List).

4. Viittausraportin luominen

Rastita kaikki (All) julkaisut. Julkaisujen yläpuolella kohdasta Analyze search results voit tarkastella julkaisuja eri näkökulmista.
Viittausraporttisi saat esille kohdasta View citation overview.

 Viittausraportin voi tallentaa .csv-tiedostona kohdasta Export.

Tekijäkohtaiset julkaisutiedot ovat tekijäprofiili-sivulla, johon pääset tekemällä haun tekijän nimellä tai hänen julkaisullaan. Klikkaa tekijän nimeä hakutulossivulla. 
HUOM Tekijäprofiili syntyy automaattisesti kun Scopus tunnistaa uuden tekijän. Profiilia ei voi luoda itse, mutta sitä voi editoida profiilisivulla kohdassa Profile Actions.

 

*HUOM. Haku ORCID-tunnisteella

 

Voit hakea julkaisujasi ORCID-tunnisteellasi, mikäli ORCID-tilisi julkaisutiedot ovat ajan tasalla. 

Jos haluat sallia omien tietojesi siirron kerran viikossa Tuhatista ORCID-palveluun, yhdistä ORCID-tunnisteesi Tuhat-henkilöprofiiliisi.  

ORCID-tunnisteen yhdistäminen Scopus-tekijäprofiiliin

PubMed ID (PMID) -list

In PubMed database every reference has a unique identifier,  PubMed ID (PMID). Publications can be searched also from other databases such as Web of Science or Altmetric explorer with this 8-digit identifier.

This instruction helps you to make a list of PubMed ID:s for  the publications.

Two easy steps to make the PubMed ID-list

1. Search the publications from PubMed database.
2. Create the PMID list for the publications.


1. Search for the publications in PubMed database

Access PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Search the database with author’s name: enter author’s surname and in itial(s).
Pubmed truncates the initials in names automaically  e.g. Tirkkonen J  finds Tirkkonen Jaakko, Tirkkonen JL etc

 

Use the checkboxes next to the references to select the articles.

Send  the references to  the Clipboard.

You can combine different search methods for finding the publications, for example search with the words on the title of the article.

 

 

Go to the Clipboard and check the publications.

 


 


2. Create PMDI list

 

At the clipboard Choose Format  PMID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copy PMDI-list and paste it to a document or database.

PubMed-tietokannassa jokaisella viitteellä on oma 8-numeroinen tunniste, PubMed ID (PMID). PMID:n avulla julkaisuja voidaan hakea helposti myös muista tietokannoista kuten Web of Science - tai Altmetric explorer -tietokannoista.

Tämä ohje kertoo kuinka teet PubMed ID (PMID)-listauksen julkaisuista.

Vaiheet ovat:

 1. Haetaan julkaisut PubMed-tietokannasta
 2. Tehdään PMID-listaus valituista artikkeleista

1. Haetaan julkaisut PubMed-tietokannasta

Avaa PubMed tietokanta http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

 

Tee haku tekijän nimellä. Jos haet tekijän sukunimellä ja etunimen ensimmäisellä kirjaimella,esim. Tirkkonen J, hakee PubMed automaattisesti myös etunimen pidemmät muodot esim. Tirkkonen Jaakko, Tirkkonen JL.

Valitse artikkelit klikkaamalla artikkelin vieressä olevaa ruutua.

Mikäli kaikki artikkelit eivät löydy tekijän nimellä voi niitä hakea esim. otsikon sanoilla.
Siirrä valitut viitteen talteen leikepöydälle(Clipboard) Send to-painikkeen avulla.

.

 

Tarkistetaan löytyvätkö halutut julkaisut leikepöydältä.

 

 

 

 

2. Tulostetaan PMDI-listaus

Leikepöydällä Format > PMID 

 

 

 

 

 

 

 

PMDI –listan voi kopioida  ja liittää haluamaansa dokumenttiin/ohjelmaan.

Saavutettavuusseloste