Helkaguide: Referenshantering

Denna guide innehåller söktips i Helka-databasen.

Exportera referenser och skapa länkar

Du kan exportera referenser från Helka till ett referenshanteringsprogram eller till din e-post och skapa länkar till material.

Exportera referenser
  • Om du vill exportera referenser till EndNotes referenshanteringsprogram, klicka på EndNote länken. 
  • Till andra referenshanteringsprogram (t.ex Zotero) ska du exportera referenser som RIS- tai BibTeX fil (Export i RIS, Exportera BibTeX).
  • Om du inte använder ett referenshanteringsprogram så kan du utnyttja funktionen Citering för att kopiera referensinformation till din text. Helka erbjuder några vanliga referensstilar.
     
Skapa en permanent länk till en resurs
  • Man kan skapa en permanent link (permalänk) till en resurs i Helka. Klicka på Permalänk och kopiera länken till urklipp. T.ex kan en lärare lätt lägga till en materiallänk i Moodlekursen på det här sättet.


Referenshantering funktioner

 

Citeringar
  • Vid några artiklar kan man se listor av källor som citerar denna artikel eller källor som citerats i denna artikel. Observera att de inte nödvändigtvis är fullständiga listor med citeringar! Se ikonen med röda pilar nedåt och uppåt. 

Helka citeringar: källor som citerar detta eller citerats i detta

Exportera en referens

Exportera en referens

1) I Helkas referenslista kan du klicka på ikonen med tre punkter.

Helka referenshantering klicka på ikonen

 

2) Nedanför själva referensen öppnas en meny med olika möjligheter att exportera referenser (permalänk, citering, e-post, EndNote, export i RIS, exportera BibTex, exportera till Excel, dela, skriv ut, QR).

Helka referenshantering funktioner

 

Exportera flera referenser

Exportera flera referenser

1) Välj referenser genom att klicka på nummret på vänstra sidan av referensen.

Helka välja referenser

 

Gå till referenslistans övre högra hörn

2) Klicka på ikonen med tre punkter. Kuvake jossa kolme pistettä .

3) Välj i menyn hur du vill exportera referenser (till exempel Export i RIS).

4) Klicka på Ladda ner.
 

Bild: Ett exempel hur man exporterar och laddar ner referenser

 

Helka Välj referenser och ladda ner

Saavutettavuusseloste