Helkaguide: Söktips

Helka videos / tutorials

Helka videos

Helka Tutorial: How to Find Sources (video 6:09 min, på engelska, tekster också på svenska och finska) – (Helsingfors universitets bibliotek 2021, CC BY)

 

How to Find Helsinki University Library e-Materials in Google Scholar – (video 0:57 min, på engelska) (Helsingfors universitets bibliotek 2021, CC BY)

Hur hittar jag en bok?

Hitta en specifik bok
 • Skriv bokens titel (eller några ord av titeln) och välj "Bibliotekskatalogen" (förvalt värde)
 • Använd inte bara ett sökord, då får du för många resultat
 • Du kan skriva också författarens namn för att precisera sökningen

Helka Hitta en bok Välj Bibliotekskatalogen

Enkel sökning

Enkel sökning

I Helkas enkla sökning (sökrutan på Helkas första sida) kan du välja om du vill rikta sökningen till Bibliotekskatalogen, Internationella artiklar eller Allt i Helka. Alternativet Bibliotekskatalogen söker i Helkabibliotekens samlingar (böcker, tidskrifter, databaser, avhandlingar).

Helka Enkel sökning alternativ

 

Det går också att definiera hur dina sökord ska finnas i sökresultatet, t.ex.

 • precis i den form och ordning de har skrivits (med exakt fras)
 • allra först i sökresultatet, t.ex i början av titeln (börjar med)

 

Du kan också rikta var dina sökord ska finnas (t.ex i titeln, som författare/upphovsman, i ämnesord). Tidskrifter kan sökas med ISSN-nummer.

Helka Välj Varsomhelst Titeln etc

Hur hittar jag böcker om ett specifikt ämne?

Hitta böcker om ett specifikt ämne
 • Skriv dina sökord och välj Bibliotekskatalogen
  • Det lönar sig att kontrollera dina söktermer i tesaurusen ALLFO / YSO (Allmän finländsk ontologi / Yleinen suomalainen asiansanasto), eftersom allt tryckt material i biblioteket har ämnesord från ALLFO på svenska och finska, oberoende av vad för språk boken är skriven på. E-böcker har normalt bara ämnesord på det språk boken är skriven på (ofta engelska).
 • Sökord kan trunkeras med * (asterisk) för att få alla böjningsformer, t.ex helsin* ger Helsingfors, Helsinki, helsingforsare osv.
 • Citationstecken håller ihop begrepp som består av flera ord, t.ex "climate change" eller ”barn med särskilda behov”
  • Enkel söknings med exakt fras och Avancerad sökning är (exakt) fungerar på samma sätt som citationstecken
 • Sökord kan kombineras med booleska operatorer AND, OR, NOT
  • AND, OR, NOT ska skrivas med stora bokstäver så att sökningen fungerar rätt
   • sweetener OR sucrose OR saccharose OR sugar OR makeutusaine*
   • (makeutusaine* OR sweetener*) AND (hampaat OR hammas* OR teeth)
 • Sökresultatet kan begränsas på olika sätt (Begränsa dina träffar)

Hur hittar jag artiklar om ett specifikt ämne?

Hitta artiklar om ett specifikt ämne
 • Välj Internationella artiklar i menyn
 • Det lönar sig att använda engelska söktermer, eftersom merparten av artiklarna är på engelska. Beroende på vad du säker kan du också använda termer på andra språk.
 • När du söker i Helkas internationella artiklar så notera följande:
  • i sökresultaten kan det också finnas referenser till artiklar och e-böcker som biblioteket inte köpt och inte har tillgång till
  • sökningen görs i ett flertal databaser, som biblioteket köpt, såsom t.ex. PubMed, Scopus, ProQuest Databases; stora internationella databaser
  • om du vill göra en systematisk informationssökning lönar det sig att göra sökningar direkt i ämnesspecifika eller tvärvetenskapliga databaser. De hittar du via Helkas databassökning -> Databaser enligt kategori eller via bibliotekets Ämnesguider.

 

Avancerad sökning

Avancerad sökning

I Helkas avancerade sökning finns det mera möjligheter än med enkel sökning. Du kan t.ex.

 • rikta sökningen till bibliotekskatalogen (bibliotekets samlingar), internationella artiklar eller allt (både och)
 • fokusera sökningen t.ex. till titel, upphovsman, ämnesord eller ISSN (tidskrifter)
 • söka med en precis term genom att välja är (exakt) - den motsvarar frassökning med citationstecken
 • kombinera sökord med AND/OR/NOT operatorer
 • fokusera ditt sök till en viss materialtyp (t.ex. böcker, artiklar), språk eller datum/år.

 

Hur hittar jag avhandlingar?

Söker du exa­mens­ar­be­ten (pro gradu avhandlingar, doktorsavhandlingar)  vid Helsingfors universitet? Se söktips på bibliotekets sidor (Opinnäytteet, på finska) eller Theses (på engelska). 

Saavutettavuusseloste