Helkaguide: Helkaguide

Helka

  Helka logo

 

Helka är en gemensam databas för Helkabiblioteken, som består av Helsingfors universitets bibliotek, Institutet för de inhemska språken, Museiverkets bibliotek, Finska litteratursällskapet (SKS), Työväenliikkeen kirjasto och Baltia-kirjasto.

Helka innehåller
 • Bibliotekskatalogen:
  • tryckta och elektroniska böcker, tidskrifter och databaser som anskaffats till Helka-biblioteken
 • Internationella artiklar:
  • internationella artiklar och e-böcker (också referenser till artiklar och e-böcker som biblioteket inte köpt och inte har tillgång till)
  • söker i ett flertal databaser, som biblioteket köpt, såsom t.ex. PubMed, Scopus,​ ProQuest Databases; stora internationella databaser)
 • examensarbeten som skrivits vid Helsingfors universitet (digitala examensarbeten finns också i Helda, Helsingfors universitets digitala publikationsarkiv)
 • andra öppet tillgängliga resurser (Open Access)

Observera att en del av e-materialet bara kan användas utanför universitets nätverk med Helsingfors universitets användarnamn. Helka innehåller också e-material som inte finns som fulltext.

Helkas kortadress är helsinki.fi/helka/sv

Om du är student vid Helsingfors universitet så kan du använda det digitala Helkakortet på Studietjänsten. Video på finska nedan.

Så här börjar du

Några tips när du börjar
 • Trunkera sökord för att få få olika böjningsformer av sökordet (t.ex. lärar* -> lärare, lärarna osv)
 • Rikta sökningen till lämplig material (Bibliotekskatalog, Internationella artiklar eller Allt) och begränsa sökresultatet (Begränsa dina träffar)
 • Logga in så du kan reservera material, förnya dina lån, byta din pinkod och betala eventuella avgifter / böter. 
 • Reservera material (Tillgänglighet/Placeringar) och du får ett e-postmeddelande när materialen kan avhämtas.Instruktion: Gör en reservation

 

Enkel sökning i Helka

Helka och andra databaser

Helka och andra databaser

Helka är en bra utgångspunkt för din informationssökning. I många fall är det också nyttigt att använda andra tillgängliga databaser.

Sök artiklar direkt i specifika databaser (vetenskapsspecifika eller/och multivetenskapliga) när

 • du gör en omfattande eller systematisk litteraturöversikt
 • du vill göra en omfattande informationssökning i ditt eget vetenskapsområde
 • du söker källor för din avhandling eller något annat omfattande skriftligt arbete
 • du vill använda databasens tesaurus eller andra sökverktyg

Vetenskapsspecifika och multivetenskapliga databaser kan hittas så här

 • Ange databasens nam i Helkas sökfält
 • Bläddra databaser enligt kategori (vetenskapsgren) i Helkas databassökning
 • Bläddra bibliotekets ämnesguider (kolla Databases- eller Journalsfliken i guiden)

 

Om du vill söka finska/inhemska artiklar -> Använd Finna och begränsa sökresultat till artiklar.

Om du söker inhemska artiklar om medicin och vårdvetenskap -> Använd Medic databasen (kan användas i Helsingfors universitets nätverk).

Om du söker material inom humaniora -> Sök också i Nationalbibliotekets samlingar (begränsa sökresultatet till Humaniora-samlingen för att få material som kan lånas hem).

Saavutettavuusseloste