Editori - työkalu avoimeen julkaisemiseen ja julkaisukäytäntöjen harjoitteluun: Editorin käyttö

Oppaassa esitellään Open Journal Systemsiin perustuva Editori-palvelu ja sen eri käyttötapoja

Editorin sijainti ja käyttötavat

 • Editori toimii osoitteessa https://journals.helsinki.fi
 • Editoriin kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella, Haka-tunnuksella tai paikallisella kirjautumisella (lehden hallinnoija antaa tässä tapauksessa käyttäjälle käyttäjätunnuksen ja salasanan, jolla kirjaudutaan)
 • Editori toimii sekä kiinteällä verkkoyhteydellä että langattomassa verkossa niin Helsingin yliopiston verkossa kuin muualla
 • Käyttäjän rooli Editorissa määräytyy kirjatumistietojen perusteella. Se voi olla esimerkiksi lukija, kirjoittaja, arvioija, toimittaja, päätoimittaja tai palvelun pääkäyttäjä. Roolit voi jakaa esimerkiksi julkaisun hallinnoija. Rooleista lisää, ks. PKP:n opas.

OJS ja Public Knowledge Project

OJS-julkaisualustan on kehittänyt ei-kaupallinen hanke Public Knowledge Project, joka pyrkii verovaroin tuotetun tutkimustiedon vapaan saatavuuden edistämiseen mm. ohjelmistokehityksen kautta. Lisätietoja Open Journal Systems -julkaisualustasta: Public Knowledge Projectin websivu, Wikipedia-artikkeli

Johdanto OJS:n käyttöön (Public Knowledge Project)

Visuaalisen ulkoasun kehittäminen

 

Lisäosat

OJS-järjestelmä sisältää erilaisia lisäosia (plugin), joilla voi suorittaa haluttuja tehtäviä. Esimerkkejä näistä lisäosista ovat:

 • Google Analytics-lisäosa, jolla voi seurata kävijätilastoja (vaatii Google Analytics-tilin avaamisen)
 • Google Scholar-lisäosa, jonka avulla voi indeksoida lehtien artikkelit Google Scholar-tietokantaan (siis myös ne kirjoitukset, joilla ei ole pysyvää DOI-tunnistetta)
 • Kielivalintalohko, joka näyttää lehden käyttöliittymän eri kielillä
 • "Lähetä käsikirjoitus"-nappula lehden sivupalkkiin
 • Verkkosyöte-lisäosa; tekee Rss-feedin lehden artikkeleista, jonka voi linkata muille sivuille
 • Lisäosa artikkelien html-muotoisille versioille
 • Add this -lisäosa, jolla voi jakaa artikkeleita sosiaalisen median palveluihin
 • URN-lisäosa, jolla voi lisätä URN-tunnisteen artikkeleihin ja muihin sisältöihin; ks. URN-ohje Editorin käyttäjille
 • Katso myös PKP:n lista plugineista

Helsingin yliopiston kirjaston tuki auttaa näiden lisäosien asentamisessa ja hallinnoinnissa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä PKP:n tukifoorumilla

Orcid-lisäosan käyttö OJS:ssä

Kaikki Editori-lehdet on integroitu Orcidin kanssa erityisellä lisäosalla. Sen avulla käyttäjä voi rekisteröityessään Editori-lehteen hakea tietonsa Orcidin tietokannasta, lisätä Orcid-tunnuksensa käyttäjätietoihinsa tai pyytää muita kirjoittajia lisäämään Orcid-tunnuksensa artikkelin yhteyteen. Tällä tavoin myös tieto Editori-lehden artikkelista siirtyy Orcidin tietokantaan (edellytää DOIn). Toimitamme lehden tekijöille yksityiskohtaiset ohjeet lisäosan käytöstä. Allaoleva video havainnollistaa lisäosan eri käyttötapoja.

Tuki

Kysymyksiä Editorista? Tarvitsetko apua tekniseen ongelmaan? Kirjoita meille osoitteeseen editori@helsinki.fi

 

 

Lehden toimitusprosessi askel askeleelta

Artikkelin tai muun tekstin lähettäminen Editori-lehteen tai -julkaisuvälineeseen

 • Uusi artikkelikäsikirjoitus tai muu tarkastettava/arvioitava teksti voidaan lähettää joko suoraan OJS-järjestelmän kautta tai sähköpostilla. Lehden toimittaja tai palvelun vastuuhenkilö voi valita kumpaa tapaa käytetään. On kuitenkin huomattava että tällä hetkellä muut kuin HY:n tutkijat tai opiskelijat eivät voi kirjautua järjestelmään omatoimisesti. Kirjautuminen vaatii yhteydenottoa lehden toimittajaan, joka luo tunnuksen ja salasanan kirjautumista varten käyttäjälle.
 • Mikäli lähetys tapahtuu OJS-järjestelmän kautta, lähetyslinkki löytyy yleensä tietoa julkaisusta -linkin takaa ao. lehden/palvelun sivulta. Lähettämiseen vaaditaan kuitenkin voimassa oleva HY:n käyttäjätunnus tai toimittajan luoma tunnus salasanoineen.
 • Kun lähetys on tapahtunut onnistuneesti, saat siitä kuittauksen sähköpostiisi.
 • Katso myös opasvideo

Vertaisarviointi

Mikäli lehdessä käytetään vertaisarviointia, se tapahtua kolmella eri tavalla. Lehden toimittaja päättää mitä menetelmää käytetään.

 1. Sokkoarvioinnissa vain arvioijat ovat anonyymejä. Arvioijat tietävät kirjoittajan nimen ja taustan, mutta kirjoittaja ei tiedä arvioijien henkilöllisyyttä. 
 2. Kaksoissokkoarvioinnissa sekä kirjoittaja että arvioivat ovat anonyymejä. Vain toimittaja tietää heidän henkilöllisyytensä ja taustansa. 
 3. Avoimessa arvioinnissa sekä kirjoittajan että arvioijien henkilöllisyys on tiedossa. Vertaisarviointilausunnot voidaan myös julkistaa artikkelin yhteydessä.

Lisätietoja eri vertaisarviointimenettelyistä löytyy esimerkiksi täältä

Artikkelin/tekstin julkaisuprosessi

 • Lehden toimittaja voi joko hyväksyä tai hylätä artikkelin ilman vertaisarviointia. Jälkimmäisessä tapauksessa artikkeli ei yleensä vastaa lehden tms. linjaa tai on muodollisesti puutteellinen. Mikäli lehdessä ei ole käytössä vertaisarviointia, julkaisupäätöksen tekee lehden toimittaja.
 • Mikäli artikkeli vaikuttaa lupaavalta, se joko päätetään julkaista tai lähetetään vertaisarviointiin. Tämän perusteella toimittaja voi joko pyytää arvioitsijoiden osoittamia korjauksia tai harvinaisessa tapauksessa hyväksyä se suoraan julkaistavaksi.
 • Toimittaja myös määrittelee mihin lehden numeroon ja mihin osastoon se laitetaan julkaistavaksi.
 • Kaikissa näissä välivaiheissa järjestelmä informoi kirjoittajaa ja myös lehden toimittaja voi halutessaan tehdä niin.
 • Huomaa, että näihin eri vaiheisiin voi mennä pitkähkökin aika.

Public Knowledge Projectin ohjeita toimitusprosessin eri vaiheisiin ja roolituksiin (englanniksi)

 

Tilastot OJS:ssä

OJS tarjoaa helppokäyttöiset tilastot sekä välittömään katseluun että ladattavina Excel-tiedostoina (*csv) lehden toimittajille. Ne löytyvät lehden vasemmalla sivulla olevasta työkalupalkista kohdasta Tilastot. Ylimmässä kohdassa "Artikkelit" on valittavissa haluttu aika ja erilaisia suodattimia (esimerkiksi artikkelien katsomiskerrat tai abstraktien katsomiskerrat). Alemmassa kohdassa "Raporttigeneraattori" voidaan ladata erilaisia Excel-raportteja katselukerroista. 

undefined

Editori-lehtiin!

Saavutettavuusseloste