Kirjoittajamaksut (APC/BPC): Mistä voi hakea rahoitusta julkaisemiseen?

Julkaisemiseen ja kirjoittajamaksuihin liittyviä ohjeita HY:n tutkijoille

Tiedekuntien tuki avoimelle julkaisemiselle

Humanistinen tiedekunta

Tiedekunta tukee Open Access-maksuja, jos julkaisu menee JuFo3-luokan julkaisuun ja tekijän kotiosaston johtaja puoltaa OA-maksun tukemista. Tukea voi hakea milloin vaan. Kts. Flamma-uutinen.

 

Tiedekuntien tuki avoimelle julkaisemiselle

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Open Access -julkaisemisen tukeminen (Dekaanin päätös 49/2018)  
Tiedekunta tukee avointa julkaisemista sekä Open Access -julkaisukanavissa että niissä ns. hybridijulkaisukanavissa, joihin kirjasto on neuvotellut alennuksia tai joiden kustantajan kanssa kirjastolla on OA-jäsenyyssopimus tai muita vastaavia alennusjärjestelyitä. Tiedekunta maksaa Open Access -julkaisukanavien perimiä kirjoittajamaksuja (Article Processing Charge) korkeintaan 2000 € julkaisua kohden ja hybridijulkaisukanavien perimiä maksuja korkeintaan 1000 € julkaisua kohden. Tiedekunnan tuelle asetetun rajan ylittyessä hakijan tulee perustella, miksi hän julkaisee kyseisessä julkaisukanavassa.
Tukea voidaan myöntää, mikäli seuraavat kriteerit täyttyvät:  

  • Tuki on tarkoitettu tiedekunnassa työsuhteessa olevalle henkilöstölle sekä apurahalla työskenteleville tutkijoille ja tohtorikoulutettaville
  • Julkaisukanava on Julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 1, 2 tai 3
  • Tuen saaja on julkaisussa ensimmäisenä kirjoittajana tai vastaavassa merkittävässä asemassa
  • Tuen saajan affiliaatio Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa näkyy julkaisussa

Avoimen julkaisemisen maksut tulee lähtökohtaisesti sisällyttää hankerahoituksiin: tiedekunta ei osallistu avoimen julkaisemisen maksuihin, mikäli tutkija voi maksaa ne projektinsa varoista. Tuki on voimassa vuodesta 2018 eteenpäin julkaistaville käsikirjoituksille.
Tukea haetaan tällä e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89059/lomake.html

Tiedekuntien tuki avoimelle julkaisemiselle

Valtiotieteellinen tiedekunta

Open Access -julkaisemisen tukeminen (Dekaanin päätös 11/2018)

Tiedekunta tukee avointa julkaisemista sekä Open Access -julkaisukanavissa että niissä ns. hybridi -julkaisukanavissa, joihin kirjasto on neuvotellut alennuksia tai joiden kustantajan kanssa kirjastolla on OA-jäsenyyssopimus tai muita vastaavia alennusjärjestelyitä. Tiedekunta maksaa Open Access -julkaisukanavien perimiä kirjoittajamaksuja (Article Processing Charge) korkeintaan 2000 € julkaisua kohden, ja hybridi -julkaisukanavien perimiä maksuja korkeintaan 1000 € julkaisua kohden. Tuki on tarkoitettu tiedekunnassa työsuhteessa olevalle henkilöstölle sekä apurahalla työskenteleville tutkijoille ja tohtorikoulutettaville. Julkaisukanavan tulee olla Julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 1, 2 tai 3, ja tuen saajan tulee olla julkaisussa ensimmäisenä kirjoittajana tai vastaavassa merkittävässä asemassa. Avoimen julkaisemisen maksut tulee lähtökohtaisesti sisällyttää hankerahoituksiin: tiedekunta ei  osallistu avoimen julkaisemisen maksuihin, mikäli tutkija voi maksaa ne projektinsa varoista.

  • Tuki on voimassa vuodesta 2017 eteenpäin julkaistaville käsikirjoituksille.