Opetuksen tuki: Kirjaston palvelut

Helsingin yliopiston kirjaston tarjoamia palveluita, tukea, neuvontaa yliopiston opetustyöhön

INTERNATIONAL OPEN ACCESS WEEK 2020

ThinkOpen -blog

Loading ...

Kirjasto opetustyön tukena

Helsingin yliopiston kirjasto tarjoaa palveluita, tukea ja neuvontaa opettajille.

 • kurssiaineistot
 • käyttöehdot
 • tiedonhankinnan taitojen tuki
 • avoin tiede opetuksessa
 • tilat ja laitteet
 • oppaat, ohjeet

Kirjaston tilat oppimisen ja opetuksen tukena

Kirjastosta löytyy tiloja, jotka mahdollistavat sekä yksin työskentelyn että ryhmässä oppimisen.

 • Ryhmätyöhuoneet
 • Kirjallisen työn kirjoittaminen (opinnäyte, tutkielma, oppimispäiväkirja, essee)
 • Tiedonhakujen tekeminen
 • Tenttiin lukeminen
 • Taukotila

 

 

Saavutettavuusseloste