Nordica: Nordiska språk: Välkommen

Nordiska språk Pohjoismaiset kielet Scandinavian languages

Sök i HELKA och HELDA (snabbsökning)

Search for books, journals, journal articles or databases from Helka  

HUPS levererar material direkt till forskarens bord

Remote Access

Electronic resources are available in the network of University of Helsinki or through remote access. Accessing the electronic resources from outside the library locations via a remote connection requires a University user account.

Services for Researchers

Altmetrics services:

Välkommen till Nordiska språks studieguide

Norsk gramatik

Guiden är tänkt som stöd för studier och forskning inom nordiska språk. (Gå till Nordisk litteraturs guide.) Den här guiden är på svenska, eftersom ämnet är svenskspråkigt, men de flesta av bibliotekets guider är på engelska, därför är många av de externa länkarna och gemensamma boxarna på engelska. 

Guiden är uppdelad olika avdelningar, böcker, artiklar och databaser och andra nyttiga källor har alla en egen avdelning. Dessutom finns en avdelning för nordisk media och om pro gradur. Det finns också länkar till andra relevanta guider.

Kommentarer, tillägg och frågor riktas till kontaktbibliotekarie Kristina Weimer.

Referensverk och ordböcker online (ofta OA)

Kontaktbibliotekarie för Nordica (språk och litteratur) och ansvarig för denna guide

Profile Photo
Kristina Weimer
Contact:
Main Library (Kaisa House) 5th floor,
room 5021.
02941 40980

Ansvarig för samlingarna

Profile Photo
Minna Helander
Contact:
Main Library (Kaisa House)
6th floor
Fabianinkatu 30 (Box 53)
FIN-00014 University of Helsinki

+358-2941 23926

Kontaktbibliotekarie för allmän språkvetenskap och översättning

Profile Photo
Tuija Korhonen
Contact:
Main Library (Kaisa House)
4th floor, room 4023
Fabianinkatu 30
P.B. 53
FIN-00014 University of Helsinki

tel. +358 503116329

Main Library (Kaisa House)

Fabianinkatu 30 (P.O. Box 53)
FIN-00014 University of Helsinki

Opening hours

tel. +358-2941 23920
library@helsinki.fi

Saavutettavuusseloste