Nordica: Nordiska språk: Böcker

Nordiska språk Pohjoismaiset kielet Scandinavian languages

Sök böcker i Helka eller Helda (snabbsökning)

För en noggrannare sökning använd HELKAs egen sökning

Directory of Open Access Books

Peer reviewed books from quality publishers

 

Google Books

Google Book Search

Book Citation Index

The Book Citation Index in Web of Science Core Collection is a bibliographic database that includes the published scholarly literature of  book chapters and books.

Bibliotekariens personliga val

Bibliotekets fysiska samlingar

Nordiska språks böcker finns i Kajsahuset i klasserna Kielet N* på våningarna 5 (facklitteratur) (karta) och K3 (främst äldre facklitteratur, vissa dubletter och böcker om författarskap (karta) samt skönlitteratur i klasserna Kaunokirjallisuus 12 A 1 (finlandssvensk litteratur) (karta) och 12 B 1–5 (övrig nordisk litteratur) (karta)

Hyllklasserna för Nordicas samlingar hittas här.

Hyllklasserna för skönlitteratur hittas här.


Här sökningar på hyllklasser i Helka (obs, inte kursböcker)

Nytillagda böcker i Nordicas samlingar (språk- och litteraturvetenskap, men inte skönlitteratur)

Nytillagda böcker i allmän språkvetenskap (Y)

Nytillagda böcker i finsk språkvetenskap (S och S Sarjat)

Nytillagd nordisk och finlandssvensk skönlitteratur i Kajsa

Observera att det inte längre köps in skönlitteratur systematiskt till universitetsbiblioteket. För finlandssvensk och rikssvensk litteratur är Helmet bäst, annan nordisk litteratur på Nordisk kulturkontakts bibliotek.

E-böcker gratis online (primärt skönlitteratur)

 

Projekt Runeberg
Nordisk litteratur online
(skyddstid upphört)

 

Svenska Akademiens svenska klassiker, med inledning och kommentarer.

Project Gutenberg
har äldre litteratur från
många länder och språkområden
(skyddstid upphört)

Norska böcker online

 

 

 

Bokselskap.no har äldre norska böcker (skyddstid upphört)

Klassikerbiblioteket är en omfattande och källkritisk sammanställning av finsk- och svenskspråkig finländsk litteratur samt av forskningsdata som gäller denna litteratur. (skyddstid upphört)

Arkiv for Dansk Litteratur. Her kan du læse og søge i værker fra den danske litteraturhistorie fra middelalderen til det 20. årh.


 

Bækur.is isländska böcker före 1870

Saknas boken i våra samlingar? Föreslå ett inköp eller fjärrlåna (båda via Helka).

Köp e-bok som pappersbok

Springers e-böcker kan i vissa fall beställas som mjukpärmad pappersbok om man har Helsingfors universitets användarnamn. Boken måste höra till HU:s e-samlingar och vara från 2005 framåt. (Vissa av Palgraves titlar erbjuds inte) Läs mera om  MyCopy-tjänsten här.

Saavutettavuusseloste