Kaisa-talon hyllyluokitukset: Taiteiden tutkimus

Kirjallisuudentutkimuksen, estetiikan, teatteritieteen, tanssintutkimuksen ja elokuva- ja televisiotutkimuksen hyllyluokitus

Sijainti Kaisa-talossa: 5. kerros (kartta) ja kellarikerros K3 (kartta)

Sijaintitieto Helkassa:
Hc 5. krs Taiteiden tutkimus
Hc K3 Taiteiden tutkimus
 

5. KERROS 
LhakKirjallisuudentutkimuksen, estetiikan ja teatteritieteen hakuteokset
LkahKirjallisuudenhistoria
LkrYleinen kirjallisuudentutkimus ja kotimaisen kirjallisuuden tutkimus
Estetiikka
LtTeatteri
LteElokuva- ja televisiotutkimus
__________ 
KELLARIKERROS
K3
 
 TANSSINTUTKIMUS
GV 1580–1600Tanssitietosanakirjat, tanssifilosofia, tanssisosiologia yms.
GV 1601–1728Tanssihistoria
GV 1735–1779Tanssin erikoisteokset
GV 1781–1795Tanssitaide, ml. tanssijoiden henkilöhistoria
GV 1796–1799Yksittäiset tanssilajit ym.
  
 TAITEIDENVÄLISYYS
NXTaiteidenvälisyys ja taiteet yleensä
  
 ELOKUVA- JA TELEVISIOTUTKIMUS
PN 1992Televisio-ohjelmat
PN 1993–1999Elokuvataide, elokuvat

Musiikintutkimuksen hyllyluokitus

5. KERROS 
M 2Monumenta musica (lähdejulkaisut)
M 3Säveltäjien kootut teokset
ML 5–54Hakemistot, kongressijulkaisut, libretot yms.
ML 55–60Musiikkialan kokoomateokset
ML 62–96.5Musiikki radiossa, musiikki-ikonografia yms.
ML 100–109Musiikkitietosanakirjat ja musiikkisanakirjat
ML 110–112.5Musiikkikirjastoala ja musiikkikustannustoiminta
ML 112.8–158.8Musiikkibibliografiat ja diskografiat
ML 159–3776Musiikinhistoria
ML 3780–3795Musiikkijournalismi, musiikki- ja ääniteteollisuus jne.
ML 3797–3799.5Musiikintutkimuksen oppihistoria ja menetelmät
ML 3800–3840Musiikkifilosofia, -akustiikka, -fysiologia ja -psykologia
ML 3845–3918Musiikin estetiikka ja arvottaminen sekä musiikkisosiologia
ML 3919–3930Musiikkiterapia, musiikki uskonnon näkökulmasta yms.
MT 1–5Musiikkikasvatus
MT 6–165Musiikinteoria ja musiikkianalyysi
MT 170–810Soittaminen ja soitonoppaat
MT 820–960Laulaminen ja laulunoppaat
__________ 
KELLARIKERROS
K3
 
06 B 2Musiikki yleensä (täydentävät kokoelmat)
ML 385–429Muusikoiden henkilöhistoria, ml. säveltäjien teoshistoria
QCAkustiikka yms.
TKÄänentallennus, äänitekniikka yms.
NuottijulkaisutLainattavat nuottijulkaisut
PienoispartituuritPienoispartituurit

Taidehistorian hyllyluokitus

Sijainti Kaisa-talossa: 5. kerros (kartta) ja kellarikerros K3 (kartta)

Sijaintitieto Helkassa:
Hc 5. krs Taiteiden tutkimus
Hc K3 Taiteiden tutkimus
 

5. KERROSAIHEENMUKAISET LUOKAT
A 9Taidefilosofia, taideteoriat ja taiteen sosiologia. Taidehistorian oppihistoria ja menetelmät
A 10Aihehistoria ja ikonografia
A 11Kristillisen taiteen historia ja kristillinen ikonografia
A 12.1Islamilaisen taiteen historia
A 12.2Juutalaisen taiteen historia
A 12.3Muiden uskontojen taiteen historia
A 12.4Kansantaiteen ja art brut’n historia
A 13.1Arkkitehtuurin yleinen historia
A 13.2Arkkitehtuurin historian erikoisteokset
A 13.3Arkkitehtuurin teoriat
A 13.4Kaupunkisuunnittelu
A 13.5Rakennussuojelu ja -konservointi
A 14Maisemasuunnittelun ja puutarhataiteen historia
A 15.1Maalaustaiteen yleinen historia ja maalausoppaat
A 15.2Lasimaalauksen ja mosaiikkien historia
A 16Kuvanveiston ja kineettisen taiteen historia
A 17Piirustustaiteen, grafiikan ja kuvituksen historia
A 18Tyylioppi
A 19Ornamentiikka
A 20Huonekalujen ja sisustustaiteen historia
A 22Tekstiilitaiteen historia
A 23Taidekäsityön historia. Esinetutkimus
A 24Numismatiikka
A 25Heraldiikka
A 26.1Taiteenkeräilyn, taidekaupan ja taideväärennösten historia
A 26.2Taiteen konservointi
A 28Valokuvataiteen ja sähköisen taiteen historia
  
 MAANTIETEELLISET LUOKAT
C 1.1Suomen taiteen yleinen historia
C 1.2Suomen arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun historia
C 1.3Suomen paikallinen rakennushistoria
C 1.4Suomen maalaustaiteen, piirustustaiteen, grafiikan ja kuvituksen historia
C 1.5Suomen kuvanveiston ja kineettisen taiteen historia
C 1.6Suomalaisten taiteilijoiden henkilö- ja teoshistoria
C 1.7Suomen muotoilun, taidekäsityön ja taideteollisuuden historia
C 1.9Suomen taidehistorialliset sarjajulkaisut
C 1.10Suomen taidehistorialliset virallisjulkaisut
C 2Ruotsin taiteen historia
Tässä ja seuraavissa ovat alaluokat samalla tavoin kuin Suomen osalta.
C 3Tanskan taiteen historia
C 4Norjan taiteen historia
C 5Islannin taiteen historia
C 6Pohjoismaiden taiteen historia
C 7Alankomaiden taiteen historia
C 7aBelgian taiteen historia
C 8Saksan taiteen historia
C 9Itävallan taiteen historia
C 10Sveitsin taiteen historia
C 11Ison-Britannian taiteen historia
C 12Irlannin taiteen historia
C 13Ranskan taiteen historia
C 14Italian taiteen historia
__________ 
KELLARIKERROS
K3
 
 AIHEENMUKAISET LUOKAT
A 1Taidetietosanakirjat, taiteilijamatrikkelit, yms.
A 1.1Taidesanastot, taiteilijasigneeraukset ym.
A 4Taidebibliografiat
A 5Taidehistorialliset sarjajulkaisut ja kirjasarjat
A 6Yleinen taidehistoria
A 7Taidehistorialliset juhlajulkaisut. Taiteentutkijoiden henkilöhistoria
A 8Taidehistorialliset kokoomateokset ja kokousjulkaisut
A 27Taidekokoelmat
Luokan aineisto on ryhmitelty paikkakunnan mukaiseen järjestykseen.
  
 AIKAKAUDEN MUKAISET LUOKAT
B 1Esihistoriallisen taiteen historia
B 2Assyrian, Babylonian, Persian ja Lähi-idän muiden korkeakulttuurien taiteen historia
B 3Muinaisen Egyptin taiteen historia
B 3bMuinaisen Egyptin hellenistisen kauden taiteen historia. Egyptin kreikkalais-roomalaisen ja koptilaisen taiteen historia
B 4Antiikin taiteen yleinen historia
B 5Antiikin Kreikan saariston taiteen historia
B 6.1Antiikin Kreikan taiteen yleinen historia
B 6.2Antiikin Kreikan arkkitehtuurin historia
B 6.4Antiikin Kreikan maalaustaiteen historia
B 6.5Antiikin Kreikan kuvanveiston historia
B 6.6Antiikin Kreikan taiteilijoiden henkilö- ja teoshistoria
B 7Etruskien taiteen historia
B 8.1Rooman valtakunnan taiteen yleinen historia
B 8.2Rooman valtakunnan arkkitehtuurin historia
B 8.4Rooman valtakunnan maalaustaiteen (ml. mosaiikit) historia
B 8.5Rooman valtakunnan kuvanveiston historia
B 8.6Rooman valtakunnan taiteilijoiden henkilö- ja teoshistoria
B 9Varhaiskristillisen taiteen historia
B 10Bysanttilaisen taiteen historia
B 11Kirjataiteen historia ja kodikologia
B 12Keskiajan taiteen historia
B 13Renessanssin taiteen historia
B 141600–1700-lukujen taiteen historia
B 151800-luvun taiteen historia
B 16Modernin taiteen historia
B 17Nykytaiteen historia
  
 MAANTIETEELLISET LUOKAT
C 15Espanjan taiteen historia
C 16Portugalin taiteen historia
C 16aEuroopan pienten valtioiden taiteen historia
C 17Venäjän taiteen historia
C 18Latvian ja Liettuan taiteen historia
C 19Viron taiteen historia
C 20Puolan taiteen historia
C 21Tšekin ja Slovakian taiteen historia
C 22Unkarin taiteen historia
C 23aBulgarian taiteen historia
C 23bBosnia-Hertsegovinan, Kosovon, Kroatian, Makedonian, Montenegron, Serbian ja Slovenian taiteen historia
C 23cRomanian taiteen historia
C 23dAlbanian taiteen historia
C 23eKreikan taiteen historia
C 24Afrikan taiteen historia
C 24aPohjois-Afrikan taiteen historia
C 24bSaharan eteläpuolisen Afrikan taiteen historia
C 25Australian ja Oseanian taiteen historia
C 26Aasian taiteen historia
C 26aTiibetin taiteen historia
C 27Etelä-Aasian (Bangladeshin, Intian, Nepalin, Pakistanin ja Sri Lankan) taiteen historia
C 28Kiinan (ml. Hongkongin ja Macaon) ja Taiwanin taiteen historia
C 29Japanin taiteen historia
C 30Yhdysvaltain taiteen historia
C 31Kanadan taiteen historia
C 32Latinalaisen Amerikan taiteen historia
C 33Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen taiteen historia
C 34Lähi-idän taiteen historia
C 35Turkin taiteen historia
  
 VARIA
06 B 1Taidehistorian yleisluokka (täydentävät kokoelmat)
73/76Kuvanveiston, piirustuksen, maalauksen ja grafiikan historia (täydentävät kokoelmat)

Saavutettavuusseloste