Kaisa-talon hyllyluokitukset: Romaaniset kielet

Romaanisten kielten hyllyluokitus

Sijainti Kaisa-talossa: 5. kerros (kartta)

Sijaintitieto Helkassa:
Hc 5. krs Kielet
 

5. KERROS 
Rg Ranska: kielentutkimus
Ro Ranska: didaktiikka
Rk Ranska: kirjallisuudentutkimus
Rh Ranska: kulttuurihistoria
Rocg Oksitaani, provensaali: kielentutkimus
Roc Oksitaani, provensaali: kirjallisuus
Rcg Katalaani: kielentutkimus
Rck Katalaani: kirjallisuudentutkimus
Rch Katalaani: kulttuurihistoria
Reg Espanja: kielentutkimus
Rek Espanja: kirjallisuudentutkimus
Rek Lat Espanja: Väli- ja Etelä-Amerikka,
Karibia: kirjallisuudentutkimus
Reh Espanja: kulttuurihistoria
Reh Lat Espanja: Väli- ja Etelä-Amerikka,
Karibia: kulttuurihistoria
Rportg Portugali: kielentutkimus
Rportk Portugali: kirjallisuudentutkimus
Rporth Portugali: kulttuurihistoria
Rgal Galego
Rig Italia: kielentutkimus
Rik Italia: kirjallisuudentutkimus
Rih Italia: kulttuurihistoria
Rl Retoromaani
Rb Baski
Rd Ranska: sanakirjat
Rocd Oksitaani, provensaali: sanakirjat
Red Espanja: sanakirjat
Rcd Katalaani: sanakirjat
Rportd Portugali: sanakirjat
Rgald Galego: sanakirjat
Rid Italia: sanakirjat
Rld Retoromaani: sanakirjat
Rrd Romania: sanakirjat
Rbd Baski: sanakirjat

Romaanisten kielten hyllyluokitus (K3)

Sijainti Kaisa-talossa: kellarikerros K3 (kartta)

Sijaintitieto Helkassa:
Hc K3 Kielet
 

KELLARIKERROS
K3
Rbi Romaaniset kielet: bibliografiat
Rpm Romaaniset kielet: monografiasarjat
Rm Romaaniset kielet: kokoomateokset
Rta Ranska: keskiajan tekstiantologiat
Rt Ranska: keskiajan tekstit
Rtk Ranska: keskiajan kirjallisuudentutkimus
Rts Ranska: Société des textes français
Rct Katalaani: tekstit
Reta Espanja: keskiajan tekstiantologiat
Ret Espanja: keskiajan tekstit
Rg Ranska: kielentutkimus
Ro Ranska: didaktiikka
Rk Ranska: kirjallisuudentutkimus
Rcank Kanada: kirjallisuudentutkimus
07 F Ranskankielisen kaunokirjallisuuden tutkimus
Rh Ranska: kulttuurihistoria
Rcanh Kanada: kulttuurihistoria
10 C Romaaniset kielet
Rch Katalaani: kulttuurihistoria
Reg Espanja: kielentutkimus
Rek Espanja: kirjallisuudentutkimus
07 F 2 Espanjankielisen kaunokirjallisuuden tutkimus
Rek Lat Espanja: Väli- ja Etelä-Amerikka, Karibia: kirj.tutk.
Reh Espanja: kulttuurihistoria
Reh Lat Espanja: Väli- ja Etelä-Amerikka, Karibia: kultt.hist.
Rportg Portugali: kielentutkimus
Rportk Portugali: kirjallisuudentutkimus
Rporth Portugali: kulttuurihistoria
Rporth Lat Portugali; Väli- ja Etelä-Amerikka, Karibia: kultt.hist.
Rig Italia: kielentutkimus
Rik Italia: kirjallisuudentutkimus
07 F 1 Italiankielisen kaunokirjallisuuden tutkimus
Rih Italia: kulttuurihistoria
Rrg Romania: kielentutkimus
Rrk Romania: kirjallisuudentutkimus
Rrh Romania: kulttuurihistoria
Rb Baski
Rd Ranska: sanakirjat
Rcd Katalaani: sanakirjat
Red Espanja: sanakirjat
Rportd Portugali: sanakirjat
Rid Italia: sanakirjat
R PienikokoisetRomaaniset kielet: pienikokoiset
R IsokokoisetRomaaniset kielet: isokokoiset

Saavutettavuusseloste