Suomalais-ugrilaiset kielet: Suomalais-ugrilaisen kokoelman hyllyluokat Kaisa-talossa

Opas suomalais-ugrilaisten kielten tiedonlähteisiin; tietokannat, arkistot, kokoelmat, aineistot ja palvelut

Suomalais-ugrilaisten kielten hyllyluokitus

Sijainti Kaisa-talossa: 5. kerros (kartta)

Sijaintitieto Helkassa:
Hc 5. krs Kielet
 

5. KERROS  
S Sarjat

Suomen ja suomalais-ugrilaisten kielten sarjajulkaisut

SUG Aa-Ab Sanakirjat, ei-lainattavat:
SUG Aa 1 Indoiraniset kielet
SUG Aa 6 Balttilaiset kielet
SUG Aa 10 Etymologiset indoeurooppalaiset
sanakirjat
SUG Ab 1.1 Suomi
SUG Ab 1.2 Inkeroinen
SUG Ab 1.3 Karjala
SUG Ab 1.4 Lyydi
SUG Ab 1.5 Vepsä
SUG Ab 1.6 Vatja
SUG Ab 1.7 Viro
SUG Ab 1.8 Liivi
SUG Ab 2 Saame
SUG Ab 3.1 Mordva
SUG Ab 3.2 Mari
SUG Ab 4.1 Komi
SUG Ab 4.2 Udmurtti
SUG Ab 5.2 Obinugrilaiset kielet
SUG Ab 5.3 Unkari
SUG Ab 6 Etymologiset uralilaiset sanakirjat
SUG Ac Samojedikielet
SUG M Kartat
SUG B Yleiset hakuteokset
SUG Bb Henkilöhakemistot
SUG Na  Yleisbibliografiat
SUG Nf Uralistiikan bibliografiat
SUG Nk  Kirjallisuuden ja kirjallisuustieteen
bibliografiat
SUG J Juhlakirjat
SUG K Eepokset, antologiat
SUG L Aluehistoria
SUG Fu Unkarin kieli
SUG Hu 2  Unkarin aluehistoria
SUG Hu 3 Unkarin kansatiede ja folkloristiikka
SUG Hu 3.2 Unkarin taiteiden historia
SUG Hu 4 Matkakirjat, maantiede
SUG Hu 5 Unkarin kirjallisuuden historia ja tutkimus
SUG Fg Yleinen fennougristiikka
SUG Fma Marin kieli
SUG Fmo Mordvan kieli
SUG Fud Udmurtin kieli
SUG Fko Komin kieli
SUG Fo Hantin ja mansin kieli
SUG Fsm Samojedikielet
SUG enetsi, nenetsi,
ngansan, kamassi,
selkuppi
Enetsi, nenetsi, ngansan,
kamassi, selkuppi
SUG Hanti Hantinkielinen kirjallisuus
SUG Mansi Mansinkielinen kirjallisuus
SUG Mordva E Ersämordvankielinen kirjallisuus
SUG Mordva M Moksamordvankielinen kirjallisuus
SUG Mari N Niittymarinkielinen kirjallisuus
SUG Mari V Vuorimarinkielinen kirjallisuus
SUG Udmurtti Udmurtinkielinen kirjallisuus
SUG Komi P Komipermjakinkielinen kirjallisuus
SUG Komi S Komisyrjääninkielinen kirjallisuus
SUG Eteläviro Etelävironkielinen kirjallisuus
SUG Karjala Karjalankielinen kirjallisuus
SUG Liivi Liivinkielinen kirjallisuus
SUG Lyydi Lyydinkielinen kirjallisuus
SUG Vatja Vatjankielinen kirjallisuus
SUG Vepsä Vepsänkielinen kirjallisuus
SUG Fi Itämerensuomalaiset kielet
SUG Ee Viron kieli
SUG Fvo Viron oppikirjat
SUG Kan Kansatiede (ims.)
SUG Fol Folkloristiikka (ims.)
SUG Kt Virolainen kirjallisuudentutkimus
SUG Fsa Saamentutkimus
SUG Saame Saamelainen kaunokirjallisuus

Saavutettavuusseloste