Systemaattinen tiedonhaku: Systemaattinen tiedonhaku

Systemaattinen tiedonhaku

 • järjestelmällinen, toistettavissa oleva tiedonhaku
 • kattavuus hakutermeissä
 • kattavuus hakumenetelmissä 
  • ​​tietokannan hakuominaisuuksiin perehdytään, niitä kokeillaan järjestelmällisesti ja monipuolisesti, jotta voidaan valita haun kannalta toimiva hakumenetelmä
 • kattavuus tietokannoissa
  • haku tehdään useasta tietokannasta
 • dokumentointi
  • tallennettavat tiedot: tietokannan nimi, käyttöliittymä, päivämäärä, hakuhistoria, hakutulosten määrä

Tiedonhakua tietokannoista voi tarvittaessa täydentää ”käsihaulla” (esim. Google Scholar –selailu; huom: lähdekritiikki!)

Information Specialist

Profile Photo
Tiina Heino
Contact:
Meilahti Campus Library
Terkko Health Hub
PL 61
Haartmaninkatu 4
FIN-00014 University of Helsinki

Information Specialist

Profile Photo
Katri Larmo
Contact:
Meilahti Campus Library
Terkko Health Hub
PL 61
Haartmaninkatu 4
FIN-00014 University of Helsinki

Subject librarian (Researcher Services)

Profile Photo
Terhi Sandgren
Contact:
Tel. +358 50 3185497

Saavutettavuusseloste