Pedaforum 2019: Kirjaston tilat opetuksen ja oppimisen tukena -työpaja

Helsingin yliopiston kirjaston työpaja kirjaston tiloista

Yhteistyöllä rakennamme oppimista tukevia tiloja

Kiinnostaako oppimisen tilojen kehittäminen? Tervetuloa jakamaan kokemuksia ja oppimaan yhdessä. Joukkoistetaan suunnittelua.

Työpaja on tarkoitettu kaikille oppimisen tiloista kiinnostuneille. Työpajassa on alustus ja ryhmätyöskentelyä. Työpaja järjestetään Helsingin yliopiston kirjaston Kumpulan kampuskirjastossa, jossa on valmistunut remontti 2019. Työpajasta hyötyvät erityisesti ne, joilla on omassa organisaatiossa tilasuunnittelu tulossa tai meneillään. Työpajassa on mahdollisuus jakaa hyviä käytänteitä ja kokemuksia.

Työpajan vastuuhenkilöt: Päivi Helminen, Kirsi Mäenpää, Kati Syvälahti ja Katri Nevalainen

Helsingin yliopiston kirjasto

Työpajan ohjelman luonnos


Aika: Keskiviikko 5.6.2019 klo 15.45-17.00
Paikka: Kumpulan kampuskirjasto, Ubikampus, 2. krs, Physicum

15.45-16.00 Tervetuloa ja johdattelu aiheeseen
16.00-16.05 työpajan ohjeistus
16.05-16.40 työpajan keskustelukierrokset
16.40-17.00 yhteinen keskustelu ja yhteenveto

 Työpajan teemoja:
1. Yhteistyö ja opiskelijoiden osallistaminen
- ketkä kaikki mukaan yhteyistyöhön, miten saadaan toimivaa yhteistyötä
2. Palvelut
- mitä palveluja tiloissa asiakkaille/ henkilökunnalle
3. Laitteet ja kalustus
- mitä huomoita, mitkä ovat tulvevat tarpeet, miten ennakoimme
4. Ääni tilassa
5. Erilaiset oppijat tilassa 
6. Digi tilassa
- miten digitaalisuus vaikuttaa tilaratkaisuihin ja tilan tarpeeseen

 

Työpajan kuvaus

Yhteistyöllä rakennamme oppimista tukevia tiloja  
 
Yliopiston opetus- ja oppimiskulttuurin muutoksessa opiskelija on keskiössä. Koulutus digitalisoituu, ohjauspalveluja lisätään ja pedagogiikkaa uudistetaan. Miten tämä näkyy fyysisissä ja digitaalisissa tiloissa? Miten eri alojen asiantuntijat voivat yhdessä luoda oppisen kannalta mielekkäitä fyysisiä ja virtuaalisia tiloja? Minkälaisia tiloja opiskelijat toivovat oppimista tukemaan?   


Helsingin yliopiston kirjastolla on ollut viime vuosina useita oppimisympäristöjen rakennus- ja kunnostushankkeita, joissa on suunniteltu oppimista tukevia tiloja. Myös tiloissa toimivat oppimista tukevat palvelut ovat olleet osa kehittämistyötä, jotka vaativat suunnittelua jo rakennusvaiheessa. Digitaalisuus oppimisessa ei ole vähentänyt fyysisen tilan tarvetta. Tiloja tarvitaan lomittain ja niissä tarvitaan monenlaisia laitteita ja varusteita. Tilasuunnittelun haasteena on se, mitä oikeastaan tiedämme tulevaisuuden pedagogisista ja teknisistä ratkaisuista. Uusien tilojen rakentaminen ja vanhojen remontointi on usein hidasta ja kallista. Millainen on joustava ja muunneltava oppimisen tila, joka sopii erilaisiin oppimisen tilanteisiin ja toimii vielä ensi vuosikymmenelläkin? Oppimisen tiloissa voi olla toisilleen vastakkaisia tai täydentäviä tarpeita: hiljaisuutta vaativa ja äänellinen työskentely, yksin ja yhdessä työskentely, fyysisessä ja virtuaalisessa tilassa työskentely. Parhaimmillaan fyysinen ja virtuaalitila täydentävät toisiaan ja toimivat yhtä aikaa oppimisen tukena. Erilaisia virtuaalitiloja luovat sekä opettajat että oppijat julkiseen ja yksityiseen käyttöön. Esimerkiksi kaikille avoimet MOOC (Massive Open Oline Course) -verkkokurssit avaavat opetusta koko maailmalle. Toisaalta ohjaamisen tarve korostuu verkko-opetuksen myötä. Helsingin yliopiston Kaisa-talossa toimiva Ohjauskulma-palvelu tuo yhteen opiskelijoiden ohjaamista tekevä eri alojen asiantuntijat, sekä henkilökunnan että opiskelijat.

Lisätietoa

Saavutettavuusseloste