Geosciences: Physical Geography

Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmä (in Finnish)

Luontotietojärjestelmä

Luontotietojärjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, arvokkaat geologiset kohteet, tärkeät lepakkoalueet, kääpäkohteet ja arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet.

Käyttäjä voi tarkastella valitsemiaan aineistoja erilaisten karttapohjien tai ilmakuvan päällä. Kohderaportissa kerrotaan kohteeseen liittyviä tietoja ja lajihavaintoja. Hakutoiminnon avulla voi etsiä esimerkiksi tietyn lajin havaintotietoja.

Yleisöversion tietosisältöä on suodatettu luonnonsuojelusyistä. Suunnittelu- ja tutkimustarkoituksessa tulee käyttää virkaversiota.

Science Daily - Geography News

Loading ...

Social Networks for Researchers

 

Academia.edu is a platform for academics to share research papers. The company's mission is to accelerate the world's research.

Mendeley is a free reference manager and academic social network that can help you organize your research, collaborate with others online, and discover the latest research.

Research Gate is a network designed to help scientists and researchers collaborate, exchange ideas, and stay up to date with the latest developments in their field.

Saavutettavuusseloste