Geosciences: Geoinformatics

Liiteri-tietopalvelu

Liiteri tarjoaa kattavasti tietoa rakennetusta ympäristöstä yhtenäisessä muodossa. Palvelu sisältää runsaasti rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia tilasto- ja kartta-aineistoja.

Tietojen katselun ja selaamisen lisäksi palvelu mahdollistaa myös tietojen analysoimisen ja havainnollistamisen.

Liikennevirasto (in Finnish)

Liikennevirasto tukee liikennettä ja liikkumista Suomessa tarjoamalla keräämiään tietoja avoimesti kansalaisten ja yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön. Liikennevirastossa on valmistunut avoimen datan kehittämissuunnitelma, jonka mukaisesti tietoja avataan kaikkien käyttöön runsaasti lähivuosien aikana. Sivuston kautta löydät Digitraffic- Digiroad-, Matka.fi- ja Liikenneverkon paikkatietoaineisto -palvelut.

Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmä (in Finnish)

Luontotietojärjestelmä

Luontotietojärjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, arvokkaat geologiset kohteet, tärkeät lepakkoalueet, kääpäkohteet ja arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet.

Käyttäjä voi tarkastella valitsemiaan aineistoja erilaisten karttapohjien tai ilmakuvan päällä. Kohderaportissa kerrotaan kohteeseen liittyviä tietoja ja lajihavaintoja. Hakutoiminnon avulla voi etsiä esimerkiksi tietyn lajin havaintotietoja.

Yleisöversion tietosisältöä on suodatettu luonnonsuojelusyistä. Suunnittelu- ja tutkimustarkoituksessa tulee käyttää virkaversiota.

Directions on Remote Sensing and GeoINT

Loading ...

Natural Earth

Natural Earth is a public domain map dataset available at 1:10m, 1:50m, and 1:110 million scales. Featuring tightly integrated vector and raster data, with Natural Earth you can make a variety of visually pleasing, well-crafted maps with cartography or GIS software.

GIS Lounge

GIS Lounge is an information portal primarily relating to the field of geographic information systems. The purpose of the site is to provide introductory text for issues relating to GIS as well as interesting news items, tips, and resources for the geospatial field.

Helsinki Region Infoshare

Helsinki Region Infoshare is a web service for fast and easy access to open data sources between the cities of Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen.

Author Identifiers

orcid-logo

ORCID Author ID
Open Author Identifier

ResearcherID
Web of Science Researcher Profile and ID

Suomen ympäristökeskus (in Finnish)

Positio-lehti (in Finnish)

Paikkatiedon ammattilehti Positio sisältää hyödyllistä luettavaa kaikille paikkatietotekniikan parissa toimiville ja paikkatiedon mahdollisuuksista kiinnostuneille. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

National Land Survey of Finland

Geological Survey of Finland

Geological Survey of Finland (GTK)

The Hakku service lets you search for and start using a range of spatial data products. The service includes Finnish spatial data, documents and metadata from the 19th century to the present day. The service is continuously expanded with new products.

GTK verkkokirjasto. The library of the Geological Survey of Finland is the largest geoscience research library in Finland serving the staff of the GTK as well as geoscience organizations, universities and the public. On the website you will find everything that is available in the GTK Library. Use the tabs in the toolbar to find your way around.

PaITuli

PaITuli-service provides datasets from different Finnish geospatial data producers. At the moment the available datasets are produced by National Land Survey of Finland, Geological Survey of Finland, Finnish Meteorological Institute, Road Administration of Finland, National Board of Antiquities, Agency for Rural Affairs, Statistics Finland and Finnish environmental administration.

Chiesa GeoNetwork

Maps, graphs and real time meteorological data from CHIESA project sites at CHIESA Research Centre site.

Social Networks for Researchers

 

Academia.edu is a platform for academics to share research papers. The company's mission is to accelerate the world's research.

Mendeley is a free reference manager and academic social network that can help you organize your research, collaborate with others online, and discover the latest research.

Research Gate is a network designed to help scientists and researchers collaborate, exchange ideas, and stay up to date with the latest developments in their field.

Saavutettavuusseloste