Systemaattinen tiedonhaku: Tietokantojen valinta

PubMed / Ovid Medline: kaksi käyttöliitymää, lähes sama sisältö

Medline (& Medline In-Process & Non-Indexed Citation): keskeinen kansainvälinen biolääketieteen ja lähialojen tietokanta
myös epub ahead of print -julkaisuja
1946-

PubMed
sisältää Medline-tietokannan sekä muita biolääketieteellisten julkaisujen viitteitä, integroituna monia muita NCBI:n tietokantoja ja resursseja

Ovid Medline
integroituna Evidence Based Medicine -tietokantoja

MEDLINE, PubMed, and PMC (PubMed Central): How are they different? 

Embase & Scopus

Embase

 • kansainvälinen biolääketieteen ja lähialojen (mm. farmakologia) tietokanta 
 • 1947-
 • HY:ssä ei lisenssiä Embase-alkuperäiskäyttöliittymään => haku Scopuksen kautta.

Scopus

 • monitieteinen: julkaisuviitteitä mm. terveys-, bio-, luonnon- ja yhteiskuntatieteistä sekä humanistisista tieteistä
 • sisältää mm. Medline- ja (lähes kaikki) Embase –viitteet
 • tieto myös julkaisujen saamista viittauksista 

Cochrane: näyttöön perustuvaa lääketiedettä

Cochrane Library (Wiley) 

Cochrane Database of Systematic Reviews (Ovid)

 • kansainvälisen Cochrane-tutkijaverkoston tuottamia systemaattisia katsauksia hoidon vaikuttavuudesta

Cochrane Central Register of Controlled Trials

 • kontrolloitujen tutkimusten tietokanta (viitteitä mm. Medlinesta, Embasesta ja Cochrane-katsauksia varten tehdyistä "käsihauista")

 

Muita keskeisiä tietokantoja

Web of Science

 • monitieteinen: julkaisuviitteitä mm. terveys-, bio-, luonnon- ja yhteiskuntatieteistä sekä humanistisista tieteistä
 • tieto myös julkaisujen saamista viittauksista 1945-

Cinahl

 • keskeinen kansainvälinen hoitotieteen ja lähialojen tietokanta
 • 1981-

Medic

 • suomalainen terveystieteiden viitetietokanta
 • viitteitä lääke- ja hoitotieteellisistä lehdistä, väitöskirjoista, opinnäytteistä, kokousjulkaisuista, kirjoista sekä tutkimuslaitosten raporteista
 • 1978-

PsycINFO

 • psykologia ja lähialat
 • 1880- (yksittäisiä viitteitä tätäkin aiempaa)

PROSPERO International prospective register of systematic reviews

 • kansainvälinen terveyden ja sosiaalihuollon systemaattisten katsausten tietokanta
 • systemaattiset katsaukset rekisteröidään PROSPEROon jo suunnitteluvaiheessa
 • 2011-

ClinicalTrials.gov

 • kliinisten kokeiden tietokanta

medRxiv ja bioRxiv

 • preprintejä

CAB Abstracts (Ovid)

 • maatalous- ja metsätieteet, lisäksi ympäristötieteellistä, elintarvike- ja ravitsemustieteellistä sekä eläinlääke- ja biotieteellistä aineistoa
 

Saavutettavuusseloste