Research information system Tuhat: Publication type change 2017 October

NEW Publication classification

Since 31.10.2017 the TUHAT system uses two publication classifications: Default classification is more versatile (Pure system) and on top of this is the national Finnish Ministry of Education publication classification (MinEdu).

This is how it works:

  1. Choose broader publication type like Contribution to journal > Article.
  2. Choose category: Scientific, Professional or General public
  3. Choose Peer reviewed or Not peer reviewed.
  • If you chose 1. Article 2. Scientific 3. Peer reviewed -> MinEdu publication type A1 Peer-reviewed scientific publication.
  • Some of the new publication types cannot have MinEdu publication type at all.
     

More information

New publication classifications 2017

Name of publication type in English Name of publication subtype in English Description of publication type in English Name of publication type in Finnish Description of publication type in Finnish Possible MinEdu publication type Notes
Contibution to journal (Artikkelijulkaisu) Article A presentation of new research Artikkeli Alkuperäistutkimuksen tuloksia esittelevä artikkeli A1, B1, D1, E1  
  Review article Review article, Literature review, Systematic review Katsausartikkeli Aiempien tutkimusten perusteella laadittu katsaus jostakin teemasta A2, B1  
  Letter A short description of new, important research results. Kirje Lyhyt kuvaus uusista, tärkeistä tutkimustuloksista A1, B1, D1, E1  
  Comment/debate Short commentary/contribution to debate in a publication, often about former printed articles. Kommentti Lyhyt kommentti tai osallistuminen keskusteluun julkaisussa A1, B1, D1, E1  
  Book/Film/Article review Review of a book/film/article/artistic product, published in a journal. Kirjallisuus- tai taidearvostelu Lehdessä julkaistu arvostelu kirjasta, artikkelista, taideteoksesta tai filmistä A1, B1, D1, E1  
  Literature review (scientific) A critical review and evaluation of a (scientific) publication Tieteellisen julkaisun arvostelu Tieteellisen julkaisun kriittinen katsaus ja arviointi A1, B1  
  Conference article Article that has been presented at a conference. Konferenssiartikkeli Konferenssissa esitetty artikkeli A4, B3, D3  
  Editorial An article-like text with the official opinion about a subject, from a journal's point of view. Pääkirjoitus Toimittajan kirjoittama lehden näkökulma aiheesta A1, B1, D1, E1  
  Meeting Abstract Meeting Abstract Konferenssiesitelmän abstrakti Konferenssissa tai kokouksessa pidetyn esityksen tiivistelmä no MinEdu type  
   Other articles Other journal contribution  Muu artikkeli   no MinEdu type  
Chapter in Book/Report/Conference proceeding (Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussa Chapter Chapter or part of a book, report or anthology/collected work. Kirjan luku tai artikkeli Kirjan luku tai kokoomateoksen artikkeli A3, B2, D2, E1  
  Entry for encyclopedia/dictionary A short, focused article on one or more subject(s) or event(s) for publication in an encyclopedia Ensyklopedia-artikkeli Ensyklopedia-artikkeli A3, B2, D2, E1  
  Conference contribution Article that has been presented at a conference. Konferenssiartikkeli Julkaistun konferenssisarjan proceedings-artikkeli A4, B3, D3  
  Foreword/postscript Contribution to book/report/conference prior to the main text (foreword), as well as after this (postscript) Esipuhe tai jälkisanat Toimittajan esipuhe tai jälkisanat kirjassa tai konferenssijulkaisussa B2, A3  
Book/Report (Kirja/raportti) Book A completed, stand-alone work published in one or more volumes. Often with one or few authors and one or few subject areas. Kirja Kirja C1, D5, E2  
  Anthology Anthology: A collection of a number of contributions to a completed work on a more or less specific subject. Mostly with a various number of authors. Special issue: a specific journal issue with focus on a special theme or subject. Kokoomateos Kokoomateos: Tiettyyn aiheeseen liittyvä, useiden tekijöiden kirjoituksista koottu teos. Erikoisnumero: Lehden tiettyyn aiheeseen keskittyvä erikoisnumero C2, D6, E3  
  Commissioned report A report with a pre-defined objective, requested by the institution in charge. Tutkimusraportti Julkaistu tutkimusraportti rahoittajalle tai tilaajalle D4  
Thesis (Opinnäytteet) Doctoral Thesis   Väitöskirja   G4 or G5
 
  Licenciate's Thesis Licenciate's Thesis Lisensiaatintyö Lisensiaatintyö G3  
  Master's Thesis Master's Thesis Pro gradu, diplomityö Pro gradu, diplomityö G2
   Thesis for higher vocational diploma, bachelor's thesis  Thesis for higher vocational diploma, bachelor's thesis  Ammattikorkeakoulu-
tutkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö
 Ammattikorkeakoulu-tutkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö G1
Non-textual form (Ei-tekstimuotoinen) Software Stand-alone software for execution of specific tasks. Ohjelmisto Kaupallisena tai vapaana ohjelmistona julkaistu tieto- ja viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto I2, F1, F2, F3  
  Digital or Visual Products E.g. podcasts, animations, photos, sound recordings. Audiovisuaalinen aineisto Televisio- ja radio-ohjelmat sekä tutkimuksen tuloksia dokumentoivat audiovisuaaliset esitykset sekä multimediajulkaisut I2, F1, F2, F3  
  Web publication/site Electronic publication. E.g. website. Verkkosivu(sto) Verkkosivu(sto) I2, F1, F2, F3  
  Artefact Artefacts of various kinds Taideteos Taideteos F1, F2, F3  
  Exhibition Exhibition Näyttely Näyttely F1, F2, F3  
  Performance Performances of various kinds Esitys Esitys F1, F2, F3  
  Composition Musical scores, notes, sheets. Sävellys Sävellys F1, F2, F3  
  Design Designs in various forms. Suunnitelma, design Suunnitelma, design F1 F2 F3  
  Architecture Architectural designs in various forms. Arkkitehtuuri Arkkitehtuurisuunnitelmat ja toteutukset F1, F2, F3  
Patent (Patentit) Patent A patent is a document that grants the rights of a piece of work/invention to its originator Patentti Patentti on viranomaisen dokumentti, jolla myönnetään yksinoikeus käyttää keksintöä H1  
Other contribution (Muu julkaisu) Other contribution Contribution that does not fit into the other categories Muu julkaisu Muu julkaisu no MinEdu type  
Working paper Working paper Working/discussion paper constitutes an early version of a publication. Working/discussion papers are primarily used for exchanging ideas or get feedback, before submitting it to a publisher - usually the author's own institution. Työpaperi Työpaperi D4  
  Discussion paper Working/discussion paper constitutes an early version of a publication. Working/discussion papers are primarily used for exchanging ideas or get feedback, before submitting it to a publisher - usually the author's own institution. Keskustelupaperi Keskustelupaperi D4  
Conference materials (Konferenssimateriaalit) Paper Scientific text prepared in advance, for a conference. Made available at the conference or institutions own website, but not published officially in a journal/proceeding. Konferenssiesitys Vain verkkosivuilla julkistettu konferenssiesitys, ei varsinainen julkaisu no MinEdu type  
  Poster Poster Posteri Posteri no MinEdu type   
  Abstract An abstract is a short condensed preview of an article or work, presented at a conference. Konferenssiabstrakti Konferenssin pidetyn esitelmän tiivistelmä. no MinEdu type  
  Other Other conference materials like conference presentations (e.g. powerpoint) Muu konferenssimateriaali Muut konferenssimateriaalit kuten esitysmateriaalit (esim. powerpoint). no MinEdu type  

Saavutettavuusseloste